chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nulmeting

  Een nulmeting is een bevraging van alle personeelsleden van een entiteit over hun eventuele arbeidshandicap (waaronder ook chronische ziekte valt). De nulmeting kan via mail gebeuren. Maar als niet alle medewerkers zo bereikbaar zijn, is een bijkomende brief noodzakelijk.

  Het gaat om een vrijwillige registratie. Bijgevolg moeten personeelsleden weten dat ze niet verplicht zijn om te antwoorden. Ze moeten ook in de mogelijkheid zijn om te antwoorden zonder later daarover gecontacteerd te worden. In dat laatste geval zijn hun gegevens alleen anoniem bruikbaar.

  Een nulmeting is in principe eenmalig. Nadien vult de entiteit haar gegevens aan door systematisch nieuwe personeelsleden te bevragen.

  Na de meting voert de personeelsdienst van de entiteit de gegevens in de individuele dossiers in Vlimpers in. Daarna kunnen de cijfers via het systeem Cognos geanalyseerd worden.

  Belangrijk: sterke communicatie vooraf

  Entiteiten die een nulmeting houden, doen er goed aan om vooraf uitvoerig over het initiatief te communiceren. Een artikel over diversiteit in het personeelsblad, een projectweek rond diversiteit, een toelichting voor het personeel: er is veel mogelijk om het personeel te overtuigen van het nut van de nulmeting. Alleen een voldoende grote respons levert een representatief beeld op van de reële situatie op de werkvloer.