chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stage- en leerwerkplaatsen

  Wil je als HR- of selectieverantwoordelijke bij de Vlaamse overheid inzetten op diversiteitsstages? Op deze webpagina vind je een overzicht van de voornaamste vormen van stages en leerwerkplaatsen.

  Wat?

  Er zijn

  • de onbezoldigde stageplaatsen - zoals de schoolstage en de beroepsverkennende stages
  • de bezoldigde stages: BIS-stage, IBO+stage, OAO-stage
  • de ervaringsstages in het kader van herplaatsing
  • vakantiewerk voor jobstudenten kan ook als stage gezien worden

  Wat houden al die stages precies in? Voor wie is welke stage bedoeld? Tellen stagiaires mee als "kop"? Moeten stagiaires geregistreerd worden? Overzicht alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden

  (Onbezoldigde) stageplaatsen

  Het begrip ‘stagiair’ kan zeker in de overheidssector voor verwarring zorgen. Een personeelslid dat stage loopt met het oog op een vaste benoeming wordt immers ook een stagiair genoemd. Met stagiairs worden hier evenwel bedoeld:

  • leerlingen en studenten die in het kader van hun schoolse opleiding stage volgen (schoolstage);
  • stage in het kader van trajectbegeleiding

  De Vlaamse overheid wil deze stagiairs in de mate van het mogelijke een kans bieden om ervaring op te doen tijdens hun opleiding, zodat ze daarna beter gewapend de arbeidsmarkt kunnen betreden.

  Alle stagiairs zijn welkom. Zo ook universitairen en hogergeschoolden. Binnen de Vlaamse overheid worden bovendien extra inspanningen geleverd om leidinggevenden te sensibiliseren over:

  • kansengroepen (kortgeschoolden, personen met een handicap of chronische ziekte, personen van buitenlandse afkomst) omdat zij het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt;
  • knelpuntenstages (stageplaatsen die moeilijk te vinden zijn in de privésector)

  (Bezoldigde) bedrijfsstages

  Een (bezoldigde) bedrijfsstage, of ook wel de beroepsinlevingsstage (BIS) genoemd, verschaft een wettelijk kader om een kandidaat op vrijwillige basis stage te laten lopen in een onderneming. Een beroepsinlevingsstageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties worden aangeleerd op de werkvloer. (link stuurt een e-mail)

  Lees meer op de website van VDAB over de beroepsinlevingsovereenkomst.

  (Bezoldigde) leerwerkplaatsen

  Bezoldigde leerwerkplaatsen zijn specifiek bedoeld voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Deze jongeren volgen 2 dagen in de week les op school en gaan 3 dagen uit werken (betaalde werkervaring). De werkervaring is geregeld in een overeenkomst alternerende opleiding (OAO).

  Ook hier is de betrachting om meer jongeren werkervaring te laten opdoen zodat ze nadien beter gewapend de arbeidsmarkt kunnen betreden. De taken die de jongeren kunnen uitvoeren zijn heel divers: dat kan gaan van administratief werk tot handenarbeid.

  Sinds 1 september 2016 is er een nieuw kader voor alternerende opleidingen dat zijn rechtsgrond vindt in:

  • het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

  De leervergoeding voor de overeenkomst van alternerende opleiding (OAO) vind je hier.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Mireille Brepoels
  Agentschap Overheidspersoneel – dienst Diversiteitsbeleid
  mireille.brepoels@vlaanderen.be

  Recep Bas
  Agentschap Overheidspersoneel – dienst Diversiteitsbeleid
  recep.bas@vlaanderen.be