chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stages en startbanen

  Stages en startbanen zijn waardevolle instrumenten om jongeren met een migratieachtergrond en jongeren met een handicap of chronische ziekte aan een eerste werkervaring te helpen. Zo komen ze later met meer bagage en een sterker CV, en dus met meer kansen, op de arbeidsmarkt. Maar ook voor de Vlaamse overheid zit er een win in. Dankzij vakantiewerk en stages maken de jongeren kennis met de Vlaamse overheid als werkgever. En als de ervaring hen bevalt, is de kans groot dat ze later na hun afstuderen ook zullen solliciteren bij de Vlaamse overheid. Dit helpt de Vlaamse overheid dus om op termijn meer talent uit de kansengroepen aan te trekken.

  Startbanen

  Startbanen kunnen jongeren uit de kansengroepen tot 26 jaar een duwtje in de rug geven. Op deze website vind je meer informatie over startbanen.

  Taalstage: een oefenkans voor anderstaligen

  De dienst Diversiteitsbeleid werkt samen met het Huis van het Nederlands, het Agentschap Integratie & Inburgering en verschillende CVO's in het aanbieden van taalstages. Wij bieden mogelijkheden voor anderstaligen die Nederlands leren als tweede taal en het niveau 2.2 behaald hebben om binnen de Vlaamse overheid ervaring op te doen. Zo zijn ze sterker bewapend en vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt. Voor meer info kan je terecht bij de dienst Diversiteitsbeleid, diversiteitsbeleid@vlaanderen.be.

  Diversiteitsstage: specifieke stageplaatsen voor kansengroepen

  Foto Greta Gryson

  De dienst Diversiteitsbeleid ondersteunt entiteiten bij het actief zoeken naar kandidaten voor diversiteitsstages. Wij leggen contacten met scholen, hogescholen, universiteiten en begeleidingsorganisaties én zoeken actief naar kandidaten uit de kansengroepen. Onze collega Greta Gryson maakt de koppeling tussen het aanbod van stagiairs en de stageplaatsen bij de Vlaamse overheid, bezoldigde en onbezoldigde.

  Bezoldigde bedrijfsstages voor afgestudeerden (beroepsinlevingsovereenkomst)

  Deze overeenkomst verschaft een wettelijk kader om een kandidaat op vrijwillige basis stage te laten lopen in je onderneming. Een beroepsinlevingsovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer. Meer informatie vind je op de website van de VDAB.

  De bedrijfsstage voor personen met een arbeidshandicap wordt betaald op het budget van de dienst Diversiteitsbeleid.

  Entiteiten die van die gratis dienstverlening gebruik willen maken, nemen contact op met Greta Gryson:

  greta.gryson@kb.vlaanderen.be

  tel. 0490 65 43 60