chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verslag 'De werkvloer anno 2018'

  “Werk aan je vaardigheden en talenten, word je bewust van gendermechanismen en zorg zo mee voor een beter genderevenwicht.” Zo klonk de uitnodiging van de inspirerende namiddag 'De werkvloer anno 2018' met als centraal thema gender op de werkvloer.

  De dienst Diversiteitsbeleid van het Agentschap Overheidspersoneel organiseerde op dinsdag 6 maart een namiddag die in het teken stond van gender, competenties op de werkvloer en hoe het versterken van gendergerelateerde competenties positief kan zijn voor alle personeelsleden. “Organisaties waarin er meer gendergelijkheid bestaat, werven immers meer op basis van competenties dan organisaties waarin er een onevenwicht is tussen mannen en vrouwen,” zo stelde Michèle Mees, keynotespreker.

  Gender op de werkvloer

  Vlaams Diversiteitsambtenaar Michiel Trippas verwelkomde ’s middags de deelnemers en gaf het startschot voor de vier parallelle, competentieversterkende workshops.

  Je hebt kinderen. Je partner ook? Wie maakt er carrière?

  De workshop over ouderschap was gefocust op ouders met jonge kinderen en personeelsleden die hun rol als ouder binnenkort zullen opnemen. De deelnemers keken naar zichzelf, hun gezin en stelden het ook in vraag: wat wil ik als ouder, maar ook: wat wil ik als mens? Hiernaast reikte de lesgever hulpmiddelen aan om te kunnen omgaan met druk die er objectief kan zijn en met druk die voortkomt uit een kritische interne stem.

  Leer in een recordtijd onbewuste vooroordelen kennen.

  De workshop over onbewuste vooroordelen vertrok van de vraag of iedereen akkoord was met de stelling dat “iedereen met een brein bevooroordeeld is.” De lesgever vertelde dat we slechts 40 stukjes informatie verwerken van de 11 miljoen die we per seconde binnenkrijgen. In de prehistorie was het een evolutionair voordeel om snel een oordeel te vormen over mensen, maar in de huidige samenleving, en zeker op de werkvloer, hoort dat niet thuis.

  Helaas kunnen we nooit zeggen “nu ben ik er klaar mee, en heb ik geen vooroordelen meer.” De belangrijkste boodschap is echter hoe we met die vooroordelen omgaan. We hebben heel snel een onbewuste beoordeling van mensen klaar en het is belangrijk ons van dit proces bewust te worden. We moeten een reflex kweken om te denken: “Stop, is wat ik denk wel op iets gebaseerd? Dat moet ik even beter bekijken.”

  Wie bepaalt in #metoo-tijden de spelregels?

  De workshop over #metoo ging in op een veelbesproken thema van 2017: grensoverschrijdend gedrag en de schreeuw om verandering van vrouwen, maar ook van mannen. Er werd nagegaan wat dit betekent voor het samenwerken. Hoe kunnen we bijvoorbeeld omgangsvormen bespreekbaar maken en eventueel vernieuwen?

  “Er zijn in België werkgevers die een arbeidscontract aanbieden waar je, in het kader van #metoo, als werknemer zelf je grenzen mag stellen, ieder van de collega’s daarop mag aanspreken, maar zelf ook de grenzen van de andere collega’s respecteert.”

  Het thema bespreekbaar maken kan reactief, maar kan zeker ook proactief gebeuren. Samen met de deelnemers werd er gezocht naar constructieve manieren om met dit delicate onderwerp aan de slag te gaan.

  Bekijk jij kantoorpolitiek als een spel?

  Kantoorpolitiek oftewel de subtiele kunst van het informeel beïnvloeden: op de werkvloer is het meesterschap in het samenwerken, beïnvloeden, negotiëren, allianties smeden enzovoort van belang. Kantoorpolitiek maakt deel uit van het leven in elke organisatie en dat werd bevestigd door de grote interesse voor deze workshop.

  We kregen informatie over de precieze betekenis van het begrip, maar we ontdekten ook op een interactieve manier welke gedragsvoorkeur de deelnemers hebben en wat belangrijke stappen zijn om aan constructieve kantoorpolitiek te doen.

  Masculiene en feminiene kwaliteiten

  Na de interessante workshops was het tijd voor de keynote van Michèle Mees (Centre for Balance Leadership): “Om de gender gap te overbruggen, moeten we voorbij gender kijken naar de masculiene en feminiene kwaliteiten in onszelf en onze organisaties.”

  Michèle ging in op het verschil tussen diversiteit en inclusie. Iedereen kan wel uitgenodigd zijn voor het feest, maar wordt iedereen ook uitgenodigd om mee te gaan dansen? Ze toonde aan waarom het zo belangrijk is om verder te kijken dan de traditionele tegenstelling tussen mannen en vrouwen en hoe we tot een inclusieve organisatie kunnen komen. We kregen twee tips: stel je ten eerste de vraag hoe gebalanceerd de cultuur op de werkvloer is. Is deze eerder masculien of feminien? Ten tweede moet je je afvragen wat je zelf doet. Steunen vrouwen elkaar bijvoorbeeld? Of is er plaats voor gebalanceerde mannen?

  Sta stil bij jezelf, omarm diversiteit aan ideeën en zorg voor een duurzame verandering. Uiteindelijk wint iedereen bij een gebalanceerde organisatie.

  Afsluitende noot

  Tenslotte sloot Michèle Mees zich aan bij het debat met Joz Motmans van het Transgender Infopunt, Annelies D’Espallier van de genderkamer van de Ombudsdienst, gemodereerd door Kris Smet. In dit panelgesprek werd er teruggeblikt op de keynote van Michèle en werden er verschillende vragen gesteld, de ene al makkelijker te beantwoorden dan de andere.

   ‘De werkvloer anno 2018’ sloot af met een receptie waar er verder nagepraat werd.