chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voorbehouden betrekkingen

  Ben je op zoek naar een nieuwe collega? En wil je kansen geven aan werkzoekenden die het omwille van hun handicap of ziekte moeilijker hebben op de arbeidsmarkt? Het Vlaams Personeelsstatuut bepaalt dat 1% van de betrekkingen bij de Vlaamse overheid kan worden voorbehouden aan bepaalde personen met een handicap of chronische ziekte. Zij zijn dan vrijgesteld van een vergelijkende selectie waarbij ze tegenover kandidaten zonder handicap of chronische ziekte komen te staan. Bovendien tellen nieuwe aanwervingen via voorbehouden betrekkingen niet mee als kop in de besparingsdoelstellingen.

  Welke functies?

  Entiteiten beslissen zelf welke functies zij als voorbehouden betrekking uitsluitend voor personen met een handicap of chronische ziekte aanbieden. Het kan gaan om statutaire en contractuele functies van onbepaalde duur. Het lijnmanagement van de entiteit beslist in overleg met de selector of een kandidaat geschikt is. Als de procedure van voorbehouden betrekking geen goede kandidaat oplevert, kan de entiteit de functie nadien opnieuw vacant verklaren voor een ruim publiek.

  Het Agentschap Overheidspersoneel biedt dienstverlening aan voor de selectie en geschiktheidsbepaling bij voorbehouden betrekkingen. 

  Wie komt in aanmerking?

  • Personen met een bijstandsveld W2 of W3 toegekend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Arbeidshandicap, voor onbepaalde duur.
  • Personen met een beslissing van de VDAB die recht hebben op Bijzondere Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen (BTOM) voor onbepaalde duur.
  • Personen met een beslissing van de VDAB die recht hebben op Collectief Maatwerk of een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor een duur van 5 jaar.

  Integratieprotocol

  Bij aanwerving via voorbehouden betrekkingen wordt altijd een integratieprotocol opgesteld. Daarin maken de leidinggevende, de werknemer, de P&O-verantwoordelijke van de entiteit en de dienst Diversiteitsbeleid concrete afspraken over ondersteunende maatregelen voor een geslaagde tewerkstelling.

  Werkzoekend met een handicap of chronische ziekte?

  Alle vacatures bij de Vlaamse overheid, ook de voorbehouden betrekkingen, vind je op: www.werkenvoorvlaanderen.be

  Contact

  Dienst Diversiteitsbeleid: diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

  Documenten

  De infofiche over voorbehouden betrekkingen vind je hier .

  Regelgeving

  Omzendbrief over voorbehouden betrekkingen