chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wij steunen Overuit

  Een terugblik: Overuit vliegt erin

  Overuit ging feestelijk van start op 7 mei 2010 in de Beursschouwburg in Brussel.

   

  Bij de lancering in 2010 ondertekenden 231 leidinggevenden van de Vlaamse overheid de visie van Overuit:

  • Ingrid Pelssers, toenmalig Vlaams Emancipatieambtenaar
  • Leo Clinckers, Gedelegeerd Bestuurder Waterwegen en Zeekanaal N.V., MOW
  • Tom Roelants, Waarnemend Administrateur-generaal Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), MOW
  • Frank Van Thillo, Secretaris Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA), SERV, MOW
  • Henk Keymeulen, Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Antwerpen,
  • Tim Lonneux, Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, AWV, MOW
  • Peter de Backer, Afdelingshoofd Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, AWV, MOW
  • Willy Frans, Afdelingshoofd Elektriciteit en Mechanica Antwerpen, AWV, MOW
  • Chris Danckaerts, Algemeen Directeur, N.V. De Scheepvaart, MOW
  • Rik Goetinck, Algemeen Directeur Technisch Ondersteunende Diensten, MOW
  • Freddy Aerts, Afdelingshoofd Maritieme Toegang, MOW
  • Ilse Hoet, Afdelingshoofd Haven- en Waterbeleid, MOW
  • Wim Verheyen, Afdelingshoofd Personeel en Logistiek, MOW
  • Paul Meekels, Afdelingshoofd Metaalstructuren, MOW
  • Roger Kesteloot, Directeur-generaal De Lijn, MOW
  • Jules Van Liefferinge, Secretaris-generaal departement Landbouw en Visserij, LV
  • Noël Van Ginderachter, Administrateur-generaal Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV), LV
  • Luc Uytdewilligen, Afdelingshoofd Structuur en Investeringen, ALV, LV
  • Stéphane Desmet, Afdelingshoofd Procesondersteuning, ALV, LV
  • Frans De Wachter, Algemeen Directeur Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, LV
  • Koen Carels, Secretaris Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, LV
  • Johan Heyman, Afdelingshoofd Landbouw- en Visserijbeleid, LV
  • Lieve Herman, Afdelingshoofd Technologie en Voeding, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), LV
  • Bart Sonck, Afdelingshoofd ILVO-DIER, LV
  • Patricia De Clercq, Afdelingshoofd Organisatie en Strategisch Beleid, LV
  • Jurgen Tack, Administrateur-generaal Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), LNE
  • Maurice Hoffmann, Afdelingshoofd Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu, INBO, LNE
  • Janine van Vessem, Afdelingshoofd Beheer en Duurzaam Gebruik, INBO, LNE
  • Marleen Evenepoel, Administrateur-generaal Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), LNE
  • Jos Rutten, Algemeen Directeur ANB, LNE
  • Filiep Cardoen, Afdelingshoofd Beleid, ANB, LNE
  • Roel Vanhaeren, Afdelingshoofd Beheer, ANB, LNE
  • Frank van Sevencoten, Administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), LNE
  • Philippe D'Hondt, Afdelingshoofd Lucht, Milieu en Communicatie, VMM, LNE
  • Michelinne Van Den Langenbergh, Afdelingshoofd Algemene Zaken, VMM, LNE
  • Lutgarde Fleurinck, Afdelingshoofd Economisch Toezicht, VMM, LNE
  • Rudy Cautaerts, Afdelingshoofd Rapportering Water, VMM, LNE
  • Luc Peeters, Waarnemend Administrateur-generaal Vlaams Energieagentschap, LNE
  • Jan Heyman, Voorzitter Milieuhandhavingscollege, LNE
  • Jan Verheeke, Secretaris Milieu- en Natuurraad, LNE
  • Marnix De Vrieze, Afdelingshoofd Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, LNE
  • Bob Nieuwejaers, Afdelingshoofd Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid, LNE
  • Lieve Vandecasteele, Afdelingshoofd Managementondersteunende Diensten, LNE
  • Toon Denys, Gedelegeerd Bestuurder Vlaamse Landmaatschappij (VLM), LNE
  • Guido Clerx, Algemeen directeur VLM, LNE
  • Ann De Baerdemaeker, Afdelingshoofd Algemene Diensten, VLM, LNE
  • Dirk Struyf, Afdelingshoofd Mestbank, VLM, LNE
  • Paul Van der Sluys, Afdelingshoofd Platteland, VLM, LNE
  • Griet Celen, Afdelingshoofd Landelijke Inrichting, VLM, LNE
  • Dirk Denorme, Waarnemend Afdelingshoofd VLM West-Vlaanderen, LNE
  • Roland Vancauwenberghe, Afdelingshoofd VLM Oost-Vlaanderen, LNE
  • Nico Bogaert, Afdelingshoofd VLM Vlaams-Brabant, LNE
  • Ria Gielis, Afdelingshoofd VLM Antwerpen, LNE
  • Renilde Deckers, Afdelingshoofd VLM Limburg, LNE
  • Bernard Breda, Directeur-generaal Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
  • Luc Keustermans, Directeur Techniek, VMW
  • Jan Hammenecker, Directeur Communicatie en Bedrijfssystemen, VMW
  • Evelyn Becu, Directeur Personeel en Organisatie, VMW
  • André Pictoel, Gedelegeerd Bestuurder Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), LNE
  • Sarah Van Kerckhoven, Juridisch Directeur VREG, LNE
  • Dirk Van Evercooren, Sociaal-Economisch Directeur VREG, LNE
  • Thierry Van Craenenbroeck, Technisch Directeur VREG, LNE
  • Henny De Baets, Administrateur-generaal OVAM, LNE
  • Danny Wille, Algemeen Directeur OVAM, LNE
  • Rudy Meeus, Afdelingshoofd Afvalstoffenbeheer, OVAM, LNE
  • Eddy Van Dyck, Afdelingshoofd Bodembeheer, OVAM, LNE
  • Herman Gobel, Afdelingshoofd Algemene Diensten, OVAM, LNE
  • Marc Morris, Secretaris-generaal departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, WVG
  • Chris Vander Auwera, Administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, WVG
  • Stefaan Van Mulders, Administrateur-generaal Agentschap Jongerenwelzijn, WVG
  • Karel Henderickx, Algemeen Directeur a.i. Agentschap Jongerenwelzijn, WVG
  • Gunter Naets, Secretaris Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), SERV, WVG
  • Lucien Rahoens, Afdelingshoofd Preventie- en Verwijzersbeleid, Agentschap Jongerenwelzijn, WVG
  • Pieter Jans, Administrateur-generaal Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel, WVG
  • John Vanacker, Administrateur-generaal Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem, WVG
  • Laurent Bursens, Administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), WVG
  • Jos Theunis, Afdelingshoofd Zorg, VAPH, WVG
  • Luc Moens, Afdelingshoofd Berheersmonitoring, Kenniscentrum WVG, WVG
  • Ivan De Boom, Afdelingshoofd Ondersteuning Werking en Afdelingshoofd a.i. Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, WVG
  • Anne Vanwalleghem, Afdelingshoofd MOD Personeel, WVG
  • Xavier Meurisse, Afdelingshoofd Zorgverzekering, WVG
  • Patrick Bedert, Afdelingshoofd Beleidsontwikkeling, WVG
  • Anne-Marie Doms, Afdelingshoofd Residentiële en Gespecialiseerde Zorg, WVG
  • Dirk Wildemeersch, Afdelingshoofd Toezicht Volksgezondheid, Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid, WVG
  • Frank Mulier, Afdelingshoofd Gemeenschapsinstellingen, WVG
  • Katrien Verhegge, Administrateur-generaal Kind en Gezin, WVG
  • Inge Kinnaer, Algemeen Directeur Kind en Gezin, WVG
  • Anne Vanden Berge, Afdelingshoofd Preventieve Gezinsondersteuning, Kind en Gezin, WVG
  • Leo Van Loo, Afdelingshoofd ICT-HRM, Kind en Gezin, WVG
  • Lisette Bergmans, Afdelingshoofd Provinciale Afdeling Limburg, Kind en Gezin, WVG
  • Inge Duchateau, Afdelingshoofd Provinciale Afdeling West-Vlaanderen, Kind en Gezin
  • Katleen Moortgat, Afdelingshoofd Provinciale Afdeling Oost-Vlaanderen, Kind en Gezin, WVG
  • Prof. Francis Colardyn, Gedelegeerd Bestuurder Universitair Ziekenhuis Gent
  • Dirk Van Melkebeke, Secretaris-generaal departement Economie, Wetenschap en Innovatie, EWI
  • Elisabeth Monard, Secretaris-generaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, EWI
  • Dirk Fransaer, Gedelegeerd Bestuurder Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, EWI
  • Veerle Lories, Administrateur-generaal Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, EWI
  • Bernard De Potter, Administrateur-generaal Agentschap Ondernemen, EWI
  • Tom Tournicourt, Afdelingshoofd Ondernemen en Innoveren, EWI
  • Gerda Vaes, Afdelingshoofd MOD, EWI
  • Pascale Dengis, Afdelingshoofd Kennisbeheer, EWI
  • Tim Ampe, Afdelingshoofd Economisch Ondersteuningsbeleid, Agentschap Ondernemen, EWI
  • Luc Lathouwers, Secretaris-generaal departement Bestuurszaken, BZ
  • Mireille Deziron, Gedelegeerd Bestuurder Jobpunt Vlaanderen, BZ
  • Guido Decoster, Administrateur-generaal, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, BZ
  • Sami Souguir, Algemeen Directeur Agentschap voor Binnenlands Bestuur, BZ
  • Johan Ide, Afdelingshoofd Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, BZ
  • Frans Cornelis, Administrateur-generaal Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO), BZ
  • Mieke Stappaerts, Directeur-generaal AgO, BZ
  • Willy De Weirdt, Afdelingshoofd P&O-kenniskruispunt, AgO, BZ
  • Nicole De Boeck, Afdelingshoofd Personeel Sociale Dienst, AgO, BZ
  • Kristel Gevaert, Administrateur-generaal Agentschap voor Facilitair Management (AFM), BZ
  • Gert Potoms, Algemeen Directeur AFM, BZ
  • Marleen Vanwingh, Afdelingshoofd Catering en Schoonmaak, AFM, BZ
  • Carl Vranken, Afdelingshoofd Facilitaire Diensten, AFM, BZ
  • Carolina Stevens, Waarnemend Afdelingshoofd Preventie en Bescherming, BZ
  • Marijke Verhavert, Afdelingshoofd Proces- en Informatiebeleid, BZ
  • Martine Van Sande, Afdelingshoofd Regelgeving, BZ
  • Bram Opsomer, Secretariaat Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken, BZ
  • Joris Scheers, Adjunct Vlaams Bouwmeester
  • Koen Verlaeckt, Secretaris-generaal departement Internationaal Vlaanderen, iV
  • Leo Victor, Secretaris-generaal Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, iV
  • Peter De Wilde, Administrateur-generaal Toerisme Vlaanderen (TVL), iV
  • Jos Vercruysse, Afdelingshoofd Kwaliteitszorg, TVL, iV
  • Luc Gobin, Afdelingshoofd Investeringen, TVL, iV
  • Dirk Mechelaere, Afdelingshoofd Personeel en Organisatie, TVL, iV
  • Raf De Bruyn, Afdelingshoofd Kennis- en Informatiebeheer, TVL, iV
  • Piet Jonckers, Afdelingshoofd Marketing, TVL, iV
  • Freddy Evens, Secretaris Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen, iV
  • Anne Van Autreve, Waarnemend Administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Internationale samenwerking, iV
  • Koen Allaert, Gedelegeerd Bestuurder Flanders Investment & Trade (FIT), iV
  • Claire Tillekaerts, Algemeen Directeur FIT, iV
  • Peter Bulckaert, Afdelingshoofd Financiën en IT, FIT, iV
  • Pascale Leroy, Afdelingshoofd Personeel en Facility Management, FIT, iV
  • Dirk Van Steerteghem, Afdelingshoofd Internationaal Ondernemen, FIT, iV
  • Pascal Walrave, Afdelingshoofd Marketing en Kennisbeheer, FIT, iV
  • Dirk Vanderpoorten, Secretaris-generaal departement Werk en Sociale Economie, WSE
  • Bert Boone, Algemeen Directeur ESF-Agentschap Vlaanderen, WSE
  • Marc Willems, Afdelingshoofd Inspectie WSE, WSE
  • Ann Van den Cruyce, Afdelingshoofd Werkgelegenheidsbeleid, WSE
  • Johan Artois, Gedelegeerd Bestuurder Syntra Vlaanderen, WSE
  • Luc Neyens, Afdelingshoofd Draaischijf Ondernemerscompetenties, Syntra Vlaanderen, WSE
  • Erik Ottenbourgs, Afdelingshoofd Management- en Netwerkondersteunende Diensten, Syntra Vlaanderen, WSE
  • Mia Van Humbeeck, Afdelingshoofd Sectorale Netwerking, Syntra Vlaanderen, WSE
  • Fons Leroy, Gedelegeerd Bestuurder VDAB, WSE
  • Mireille Gillebeert, Algemeen Directeur Competentiecentra, VDAB, WSE
  • Katrien Vereecken, Algemeen Directeur Functionele Ondersteuning, VDAB, WSE
  • Hugo Van Londersele, Directeur Facility, VDAB, WSE
  • Bart Van Schel, Directeur Studiedienst, VDAB, WSE
  • Rita Berckmans, Directeur Interne Audit, VDAB, WSE
  • Robert De Clercq, Afdelingshoofd Contactdiensten, VDAB, WSE
  • Jan Willems, Personeelsdirecteur VDAB, WSE
  • Anneke Ernon, Verantwoordelijke Nederlands als Tweede Taal, Brussel Hoofdstad, VDAB, WSE
  • Louise Van Couillie, Inwerkingscoördinator Gent, VDAB, WSE
  • Martin Ruebens, Secretaris-generaal departement DAR
  • Pieter Kerremans, Administrateur-generaal SERV, DAR
  • Esther Deman, Adjunct-Administrateur-generaal SERV, DAR
  • Paul Berckmans, Directeur Stichting Innovatie en Arbeid, SERV, DAR
  • Eddy Guilliams, Administrateur-generaal Interne Audit van de Vlaamse Administratie, DAR
  • Karl Musschoot, Afdelingshoofd Communicatie, DAR
  • Brigitte Mouligneau, Afdelingshoofd Stafdienst van de Vlaamse Regering, DAR
  • Mireille Van Pollaert, Afdelingshoofd Contactpunt Vlaamse Infolijn, DAR
  • Leen Vanaerschot, Afdelingshoofd Competentieteam SERV, DAR
  • Anne reyniers, Afdelingshoofd Personeel SERV, DAR
  • Joris Sels, Gedelegeerd Bestuurder Vlaamse Regulator voor de Media, CJSM
  • Jos Van Rillaer, Administrateur-generaal Kunsten en Erfgoed, CJSM
  • Marina Laureys, Afdelingshoofd Erfgoed, Kunsten en Erfgoed, CJSM
  • Jan Verlinden, Afdelingshoofd Kunsten, Kunsten en Erfgoed, CJSM
  • Iris Van Riet, Secretaris Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, CJSM
  • Jean-Marie Vandeursen, Afdelingshoofd Beleid en Beheer, CJSM
  • Jan Vandenabeele, Afdelingshoofd Managementondersteunende Diensten, CJSM
  • Albert Gryseels, Algemeen Directeur Bloso, CJSM
  • Paul Eliaerts, Afdelingshoofd Sportkaderopleiding, Bloso, CJSM
  • Paul Huvenne, Administrateur-generaal Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, CJSM
  • Hedwig Van Der Borght, Secretaris-generaal departement Financiën en Begroting, FB
  • Gonda Cock, Administrateur-generaal Centrale Accounting, FB
  • David Van Herreweghe, Administrateur-generaal Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), FB
  • Wendy Vander Stricht, Afdelingshoofd Front Office, VLABEL, FB
  • Birgitt Van Nerum, Afdelingshoofd Beleidsondersteuning en Begroting, FB
  • Peter Van den Neucker, Afdelingshoofd Informatica, FB
  • Marc de Kort, Afdelingshoofd Back Office, FB
  • Hubert Lyben, Gedelegeerd Bestuurder Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), RWO
  • Piet De Vooght, Afdelingshoofd Ondersteuning, VMSW, RWO
  • Gilbert Kolacny, Administrateur-generaal Ruimte en Erfgoed, RWO
  • Hugo Beersmans, Administrateur-generaal Wonen-Vlaanderen, RWO
  • Hubert Bloemen, Administrateur-generaal Agentschap Inspectie RWO, RWO
  • Annita Stevens, Algemeen Directeur Ruimte en Erfgoed, RWO
  • Sonja Vanblaere, Administrateur-generaal Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), RWO
  • Marc De Bie, Afdelingshoofd Onderzoek, Archeologie en Natuurwetenschappen, VIOE, RWO
  • Marnix Pieters, Afdelingshoofd Onderzoeksontsluiting en Erfgoedbeleving, VIOE, RWO
  • Bea Kayaerts, Secretaris Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Secretaris Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, RWO
  • Pol Vandamme, Secretaris Vlaamse Woonraad, RWO
  • Piet Vanhoutte, Afdelingshoofd RWO Inspectie, RWO
  • Anne Van Renterghem, Afdelingshoofd Juridische Dienstverlening, RWO
  • Luc Goedertier, Afdelingshoofd Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid, RWO
  • James Van Casteren, Afdelingshoofd Woonbeleid, RWO
  • Dany Vissers, Afdelingshoofd Managementondersteunende Diensten, RWO
  • Luc Lehouck, Afdelingshoofd Ruimte en Erfgoed Vlaams-Brabant, RWO
  • Joris Bouve, Afdelingshoofd Ruimte en Erfgoed West-Vlaanderen, RWO
  • Gonda Callaert, Afdelingshoofd Ruimte en Erfgoed Oost-Vlaanderen, RWO
  • Dirk Brusselaers, Afdelingshoofd Ruimte en Erfgoed Antwerpen, RWO 
  • Hilde Van den Bosch, Afdelingshoofd Wonen, Wonen-Vlaanderen, RWO
  • Koen De Bock, Afdelingshoofd Financiële Instrumenten, Wonen-Vlaanderen, RWO
  • Micheline Scheys, Secretaris-generaal departement Onderwijs en Vorming, OND
  • Mia Douterlungne, Administrateur-generaal Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), OND
  • Patrice Caremans, Directeur VLOR, OND
  • Jo De Ro, Administrateur-generaal Agentschap voor Onderwijscommunicatie, OND
  • Ann Verhaegen, Administrateur-generaal Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, OND
  • Luc Jansegers, Administrateur-generaal Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, OND
  • Henri Duqué, Administrateur-generaal Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, OND
  • Jan Van Mulders, Algemeen Directeur MOD, OND
  • Roger Meert, Algemeen Directeur Agentschap voor Onderwijsdiensten, Afdeling Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs, OND
  • Kristin Willaert, Afdelingshoofd Stafdiensten Onderwijs en Vorming, OND
  • Nicole Speleers, Afdelingshoofd Instellingen en Leerlingen, Secundair onderwijs en Volwassenenonderwijs, OND
  • John De Plecker, Afdelingshoofd Instellingen en Leerlingen, Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs, Dienstdoend Afdelingshoofd Ondersteuningsbeleid, OND
  • Patricia Van Reet, Afdelingshoofd Personeel Basisonderwijs en CLB, OND
  • Hilde Lesage, Afdelingshoofd Arbeidsvoorwaardenbeleid, OND
  • Natalie Verstraete, Afdelingshoofd Internationale Relaties Onderwijs, OND
  • Noël Vercruysse, Afdelingshoofd Hoger Onderwijs, OND
  • Lieve Van Leuven, Afdelingshoofd ICT, Agentschap voor Onderwijsdiensten, OND
  • André Vanhex, Afdelingshoofd Reguliere Financiering, Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, OND
  • Marleen Deputter, Afdelingshoofd Studietoelagen, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, OND
  • Wim Leybaert, Afdelingshoofd Hoger Onderwijs, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en studietoelagen, OND
  • Frieda Minne, Afdelingshoofd Informatie en Communicatie, Agentschap voor Onderwijscommunicatie, OND
  • Leo Bormans, Afdelingshoofd en hoofdredacteur Klasse, OND
  • Brecht Demeulenaere, Directeur Canon Cultuurcel, OND
  • Raymonda Verdyck, Afgevaardigd Bestuurder Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap GO!
  • Dirk Ferlin, Afdelingshoofd Infrastructuur, GO!
  • Helena De Clercq, Afdelingshoofd Algemene Zaken, GO!
  • Els Vermeulen, Afdelingshoofd Financiën, GO!
  • Marc Smets, Afdelingshoofd Onderwijsorganisatie en - Personeel, GO!

  Ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, liet spontaan weten dat hij de open brief ondertekent.