chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Beloningsbeleid

  We zetten in op een flexibel beloningsbeleid gericht op het erkennen van competenties en prestaties als doorslaggevende factor, vanuit een globaal raamwerk.

  Deze doelstelling omvat volgende elementen:

  • Op korte termijn verbeteren we het huidige instrumentarium dat het beloningsbeleid van de Vlaamse overheid ondersteunt, door o.a. de arbeidsvoorwaarden van statutairen en contractuelen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, ervaring te valoriseren, en het PLOEG-systeem te optimaliseren
  • Op langere termijn worden medewerkers betaald op basis van hun functiezwaarte, waarbij wordt uitgegaan van een evenwichtige combinatie van competenties en prestaties. Dit primeert op anciënniteit/diploma. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen statutairen en contractuelen
  • Wie goed presteert, krijgt hiervoor de nodige waardering, en wordt extra beloond. Wie ondermaats presteert, wordt bijgestuurd.
  • Naast de financiële beloning passen leidinggevenden ook andere manieren van belonen toe (personeelsleden aanmoedigen, waarderen, verantwoordelijkheid geven, enz.).