chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een visie op HR-beleid

  Op het CAG-MOVI seminarie van 6 en 7 december 2010 werden vijf prioritaire gemeenschappelijke strategische HR-doelstellingen bepaald voor de Vlaamse overheid:

  • Personeelsbewegingen
  • Inzetbaarheid
  • Beloningsbeleid
  • Arbeidsorganisatie
  • Leiderschap

  De strategische HR-doelstellingen zijn een doorvertaling van de HR-visie, zoals gedefinieerd in Alden Biesen in 2009.

  “De Vlaamse overheid voert een geïntegreerd en duurzaam HR-beleid dat gericht is op de realisatie van haar strategische doelstellingen en waarin het aantrekken, ontwikkelen en behouden van het (schaarse) talent centraal staat. Hierbij wordt aandacht geschonken aan sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook kostenbewustzijn en inzetbaarheid (Alden Biesen, 2009)”.

  De visie bevat zowel korte-termijndoelstellingen (voldoen aan het 'meer (en beter) met minder' objectief van de politieke overheid binnen deze regeerperiode), als lange-termijndoelstellingen (tegemoetkomen aan de doelstellingen van PACT 2020).

  De strategische doelstellingen werden gevalideerd door alle managementcomités van de Vlaamse overheid en finaal geconsolideerd in de visietekst 'Modern HR-beleid binnen de Vlaamse overheid', die door het college van Ambtenaren-Generaal en de kern van de Vlaamse Regering in april 2011 werd goedgekeurd.