chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inzetbaarheid

  We realiseren een grotere inzetbaarheid van alle medewerkers zowel binnen de entiteit, de Vlaamse overheid als over de bestuurslagen heen, en combineren hierbij een voortdurende ontwikkeling van de medewerker met een toegevoegde waarde voor de organisatie

  Deze doelstelling omvat volgende elementen:

  • Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aanbieden van hun competenties in functie van hun individuele loopbaanambities en de organisatiedoelstellingen en krijgen hiertoe voldoende kansen vanuit de Vlaamse overheid
  • De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het vertalen van de organisatiedoelstellingen in vereiste competenties. Zij biedt structuren aan om competenties over de entiteiten heen actief te detecteren en te ontwikkelen om de juiste persoon te kunnen inzetten voor een taak of functie, of zelfs los van de huidige functie
  • Medewerkers kunnen groeien in hun functie, bijvoorbeeld door nieuwe uitdagingen, taken, ervaringen, project- of teamwerk
  • Bij het rekruteren is het diploma geen uitsluitend criterium, en wegen duurzame competenties en passie/gedrevenheid meer door
  • Leidinggevenden gebruiken diversiteit (ruimer dan doelgroepenbeleid) om te beschikken over een brede waaier aan competenties
  • Mobiliteit van medewerkers, zowel binnen de Vlaamse overheid als van en naar andere werkgevers (bv. federale en lokale overheden, privésector), wordt gestimuleerd. Belemmeringen worden weggewerkt, ondermeer door het vereenvoudigen van regelgeving
  • Medewerkers worden ingezet in functies waarvoor hun competenties geschikt zijn. Wanneer blijkt dat deze afstemming niet meer optimaal is, moeten de vereiste competenties ontwikkeld worden of wordt een beter passende functie gezocht
  • Medewerkers moeten een duidelijke rol krijgen, waardoor zij de zin en toegevoegde waarde van hun werk voor de organisatie inzien