chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Nieuwe herinschaling door staatshervorming

  Ben je door de 5e of 6e staatshervorming overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse overheid? Dan kreeg je in 2019 een nieuwe inschaling. Op deze webpagina vind je een overzicht van de wijzigingen.

  Voor wie?

  Je bent tussen 1 januari 2015 en 31 december 2018 overgeheveld naar de diensten van de Vlaamse overheid in het kader van de 5de of 6de staatshervorming.

  Uitzondering: het gaat niet over de overheveling van het RIZIV, Spelen en Weddenschapen of Famifed van 1 januari 2019.

  Nieuwe maatregelen

  • Uitbetaling volgens nieuwe overgangsschalen (SH-schalen) met terugwerkende kracht (op datum van overheveling) zonder verrekening van de maaltijdcheques (1.540 euro). De organieke salarisschaal, dit is de schaal verbonden aan je graad, blijft behouden.
  • Herberekening van de schaalanciënniteit als je als ambtenaar een competentiepremie genoot met uitzicht op herinschaling. De competentiepremie blijft behouden.
  • Wijziging van de nominale waarde van een maaltijdcheque naar 4 euro (vanaf 1 oktober 2019).
  • De (federale) forfaitaire maaltijdvergoeding blijft behouden voor de personeelsleden die hierop in hun functie bij de federale overheid recht hadden.

  Gevolgen voor je salaris

  Was je houder van een oude federale schaal (voor 1 januari 2014)?

  • Je wordt betaald volgens een nieuwe overgangsschaal vanaf de datum van overheveling.
  • Het bruto jaarsalaris dat je zal ontvangen is minimum gelijk aan het bruto jaarsalaris dat je kreeg op het moment van de overheveling. Lag je bruto jaarsalaris bij overheveling (uit de vernietigde regelgeving) lager dan het bruto jaarsalaris dat je kreeg bij de federale overheid? Dan wordt het Vlaamse jaarsalaris tot dit federale bedrag opgetrokken.

  Was je houder van een nieuwe federale schaal (vanaf 1 januari 2014)?

  • Je nieuwe Vlaamse jaarbasis zal minimaal even hoog liggen als het bruto jaarsalaris dat je kreeg bij de federale overheid op de datum van overheveling.
  • In sommige gevallen zal hierdoor je geldelijke anciënniteit verhoogd worden. Dit komt omdat voor de houders van een nieuwe federale schaal de inschaling niet gebeurde op basis van de geldelijke anciënniteit maar op basis van het bedrag van het federaal jaarsalaris. Er werd in de Vlaamse schaal naar het best passend bedrag gezocht waaraan dan een saldo aan fictieve geldelijke anciënniteit verbonden was (bijvoorbeeld 15 jaar). Doordat nu de maaltijdcheques niet meer in mindering gebracht worden van de federale jaarbasis, ligt het te vergelijken bedrag dus hoger wat tot gevolg heeft dat de Vlaamse jaarbasis zich ook hoger in de schaal bevindt (bijvoorbeeld 16 jaar).
  Vanaf wanneer ontvang je je aangepaste salaris en eventuele achterstallen?
  • Momenteel worden de nieuwe maatregelen uitgevoerd. Vanaf eind oktober 2019 ontvang je je aangepaste salaris en de eventuele achterstallen. 
  • Het detail hiervan zal zichtbaar zijn op de loonfiche van oktober. 
  Hoe ziet de fiscale fiche eruit?

  De fiscale fiche die je ontvangt in 2020 (inkomstenjaar 2019) zal met de eventuele achterstallen rekening houden.

  Zij worden niet bij de andere inkomsten opgeteld om het belastingtarief te bepalen, maar worden afzonderlijk belast aan de gemiddelde aanslagvoet. Deze is voordeliger dan de marginale aanslagvoet die van toepassing is op de gewone bezoldiging. Achterstallen worden afzonderlijk belast, zodat ze de belastingfactuur niet verzwaren in het jaar waarin ze betaald worden.

  Wijzigt er iets aan je schaalanciënniteit?

  Enkel als je als ambtenaar geslaagd was bij de federale overheid voor een competentiemeting met uitzicht op een hogere salarisschaal, wordt je schaalanciënniteit herbekeken. Het is mogelijk dat je hierdoor vlugger een stap zet in de Vlaamse functionele loopbaan. Bijvoorbeeld van B111 naar B112 waarmee dus ook een hoger jaarsalaris gepaard gaat.

  Eventuele achterstallen worden eind oktober 2019 uitbetaald.

  Gevolgen voor je maaltijdcheques

  De waarde van een maaltijdcheque wijzigt vanaf 1 oktober 2019 van 7 euro naar 4 euro. De werknemersbijdrage blijft 1,09 euro en de werkgeversbijdrage wordt 2,91 euro.

  Behoud je de maaltijdcheques die je intussen hebt ontvangen?

  Ja, je behoudt de maaltijdcheques die je al ontvangen hebt. Deze worden niet teruggevorderd.

  Overige gevolgen

  Wat zijn de gevolgen van functiewijzigingen op je inschaling en maaltijdscheques?

  Loopbaanstappen binnen de Vlaamse overheid na de overdracht vanaf 1 januari 2015

   

  schaal

  maaltijdcheque

  geldelijke anciënniteit (GA) en schaalanciënniteit (SA)

  competentiepremie

  statutaire/contractuele aanwervingsprocedure

  Schaal verbonden aan de nieuwe functie

  7 euro

  GA=minimaal behoud geldelijke anciënniteit

  SA=behoud indien zelfde schaal in de nieuwe functie

  Stopzetting

  procedure horizontale mobiliteit (geen fusie van entiteiten of overheveling) (o.a. van contractueel naar statutair) – overplaatsing

  De salarisschaal verbonden aan de vacature (graad) met behoud van voordelige overgangsschaal – art. VI 165 VPS

  PL vanaf 01.01.19 - art. VI 168 VPS

  7 euro  - art. VII 194 bis en VII 217 VPS

  GA=behoud

  SA=overname - art. VI 26 VPS

  Geen impact – behoud (halve) competentiepremie

  wijziging dienstaanwijzing

  Geen Impact, behoud inschaling

  Geen impact, behoud maaltijdchequeregeling geldend op 1/10/2019

  Geen impact.

  Geen impact, behoud (halve) competentiepremie

  bevordering binnen de DVO

  (binnen hetzelfde of naar een ander niveau)

  Behoud van de hoger liggende (overgangs)schaal indien deze voordeliger is dan de organieke inschaling - toelichting bij art. VII 190 en 210 VPS

  7 euro - art. VII 194 bis en VII 217 VPS

  GA=minimaal behoud  geldelijke anciënniteit

  SA=opbouw in nieuwe schaal

  Geen impact, behoud (halve) competentiepremie

  herplaatsing

  De salarisschaal verbonden aan de vacature (graad) met behoud van voordelige overgangsschaal – art. VI 164 VPS

  PL vanaf 01.01.19 - art. VI 167 VPS

   

  Geen impact, behoud maaltijdchequeregeling geldend op 1/10/2019

  Geen impact

  Geen impact, behoud (halve) competentiepremie

  terugkeer naar de oorspronkelijke functie na een jaar onbetaald verlof

  Behoud schaal van voor het verlof

  4 euro

  Geen impact

  Geen impact, behoud (halve) competentiepremie

  Wat zijn de gevolgen als je inspecteur of controleur was bij de federale overheidsdiensten?

  Was je inspecteur of controleur bij de federale overheidsdiensten en kreeg je een forfaitaire vergoeding voor verblijfkosten? Dan ontvang je als inspecteur of controleur bij volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu/mobiliteit en vervoer, deze (federale) vergoeding met terugwerkende kracht (vanaf de datum van overheveling) en in de toekomst zolang je controle- of inspectieopdrachten uitvoert binnen hetzelfde werkveld.

  Blijf op de hoogte

  Regelgeving

  Contact