chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Personeelspeiling

  De Personeelspeiling is het 2-jaarlijkse personeelsonderzoek van de Vlaamse overheid. Via een bevraging van medewerkers en managers wordt nagegaan hoe ze hun werk beleven. Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voert dit onderzoek uit in opdracht van de minister bevoegd voor Bestuurszaken.

  Voor wie?

  • Je kunt deelnemen aan de Personeelspeiling als je organisatie is ingeschreven.
  • Alle entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid kunnen gratis deelnemen.

  Wat is de Personeelspeiling?

  De Personeelspeiling is het 2-jaarlijkse personeelsonderzoek van de Vlaamse overheid. Via een online vragenlijst voor medewerker en managers wordt nagegaan hoe je jouw werk beleeft. Zo kun je in alle vertrouwelijkheid je mening geven over je werk, verloning, loopbaan, leidinggevende, …

  Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) voert dit onderzoek uit in opdracht van de minister bevoegd voor Bestuurszaken.

  Waarom een personeelspeiling?

  De Personeelspeiling is een instrument voor organisatieontwikkeling en het HR-beleid van de Vlaamse overheid. Het biedt:

  • inzicht in de sterktes en aandachtspunten
  • een opvolging van het effect van genomen maatregelen doorheen de tijd
  • een bundeling van de globale cijfers
  • inzicht in evoluties, trends en nieuwe behoeftes

  Deontologie

  In de Personeelspeiling wordt zorgzaam omgegaan met persoonsgegevens en andere informatie. De resultaten worden anoniem en vertrouwelijk door een extern, onafhankelijk onderzoeksbureau (GFK Belgium) verwerkt volgens een strikt deontologisch kader. Je antwoorden kunnen achteraf niet geïdentificeerd worden.

  Alle personen die intern en extern bij de uitvoering van de Personeelspeiling betrokken zijn, ondertekenen een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

  Je organisatie ontvangt een rapport met de belangrijkste resultaten. Deze resultaten tonen je management wat er leeft, wat goed gaat en wat beter kan. Er is ook een rapport met resultaten op niveau van de Vlaamse overheid. Zo kunnen gerichte (verbeter)acties ondernomen worden of beleidsmaatregelen opgevolgd of geëvalueerd worden.

  Informatie voor entiteiten

  Alle entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid kunnen gratis deelnemen. In overleg met alle deelnemende departementen en agentschappen wordt het aanbod van de bevraging besproken en vastgelegd.

  Het is belangrijk om tijdig over de Personeelspeiling te communiceren. Door een goede communicatie creëer je draagvlak, niet alleen voor het invullen van de bevraging maar ook voor verdere medewerking aan (verbeter)acties nadien.

  Naast communicatieacties kun je ook draagvlak en medewerking creëren met een promotiecampagne. Je start deze best enkele weken op voorhand op. Zo kun je medewerkers en managers motiveren om deel te nemen.

  Goed om te weten:

  • Personeelsleden krijgen ongeveer 6 weken om de vragenlijst in te vullen. Je ontvangt 3 keer een overzicht van de responscijfers in je organisatie. Zo kun je eventueel ook tussentijds nog communicatieacties ondernemen om de respons te verhogen.
  • Personeelsleden die nog niet of slechts gedeeltelijk geantwoord hebben, ontvangen automatisch een herinnering.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel
  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  personeelspeiling@vlaanderen.be