chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Procesbegeleiders van de Vlaamse overheid inschakelen voor uw project

  Organisaties die aan slag gaan met externe of interne belanghebbenden voor analyses, om ideeën te genereren, bij beleidsvorming of beslissingen, … kunnen een beroep doen op één of meerdere procesbegeleiders van de Vlaamse overheid.

  Wanneer doet u een beroep op een procesbegeleider?

  Een procesbegeleider heeft de competenties om met uw groep resultaten te bereiken. Die competenties hebt u vooral nodig in de volgende situaties:

  • U moet met een grote groep werken. 
  • U werkt met een groep met heel verschillende achtergrond. 
  • U moet belangengroepen betrekken.
  • U wenst als leidinggevende een neutrale derde in te schakelen. 
  • De standpunten over het onderwerp liggen ver uit elkaar.
  • U wenst een duurzame beslissing op lange termijn. 
  • Uw probleem is complex. 
  • Indien de groep geen resultaat haalt, heeft dit zware gevolgen. 
  • Het gaat om een zware investering die moet renderen.

  Waarvoor kunt u een procesbegeleider inschakelen?

  Van de verkenning tot de planning van de uitvoering, een facilitator kan u helpen om met uw groep in heel verschillende fasen van uw (verander)project betere resultaten te boeken:

  • U schrijft een beleidsplan en wil meteen uw belanghebbenden in een participatief traject betrekken. 
  • U plant een brainstorm met uw team om nieuwe ideeën te genereren en wil een onafhankelijke derde die dit begeleidt zodat u zelf kan deelnemen. 
  • U gaat met uw directie prioriteiten bepalen.
  • U wil klanten in een focusgroep bevragen over hun behoeften. 
  • U zit in een transitie en moet met uw team uw missie en visie én uw strategie bepalen. 
  • U organiseert een groot evenement met de sector en wil workshops organiseren.
  • U wil intervisie opzetten voor een specifieke doelgroep.
  • U gaat met een projectteam een actieplan opzetten. 
  • U wil uw dienstverlening hertekenen en de gebruikers betrekken.

  Hoe kan een procesbegeleider van de Vlaamse overheid u helpen?

  Een procesbegeleider van de Vlaamse overheid begeleidt uw groep om haar resultaat efficiënt, effectief én duurzaam te bereiken, door:

  • op basis van een intake gesprek een draaiboek voor uw activiteit uit te werken

  • de werkvormen te kiezen in functie van de vraag
  • de groep tijdens de werksessie deskundig te begeleiden: neutraal maar met kennis van processen en groepsdynamiek

  Wat is de professionele beroepscode van de procesbegeleiders van de Vlaamse overheid?

  De procesbegeleiders van de Vlaamse overheid geven de waarden van de Vlaamse overheid vorm in hun deontologie. Dat betekent o.m. dat uw informatie strikt vertrouwelijk blijft. Beroepscode procesbegeleiders van de Vlaamse overheid .

  Meer weten of een procesbegeleider van de Vlaamse overheid aanvragen?

  De procesbegeleiders van de Vlaamse overheid zijn professioneel en veelgevraagd. Een facilitator aanvragen doet u dan ook best ruim voor uw activiteit. Twee maanden is een minimum.

  Om een procesbegeleider van de Vlaamse overheid aan te vragen of voor meer informatie, contacteer:

  Lieven Vanlangenaeken
  Coördinator procesbegeleiders Vlaamse overheid
  Agentschap Overheidspersoneel