chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Reorganisatie

  Staat je entiteit voor de uitdaging om een reorganisatie binnen de Vlaamse overheid tot een goed einde te brengen? En zoek je naar een aanpak en ondersteuning? Deze startpagina bundelt alle informatie.

  Voor wie?

  • Je bent HR-businesspartner of stafmedewerker bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent projectleider of projectmedewerker van een reorganisatietraject.
  • Je wilt meer weten over reorganisaties binnen de Vlaamse overheid.

  Wat?

  Reorganisaties kunnen variëren in omvang. Doorgaans bestaan er binnen de Vlaamse overheid 3 soorten:

  • reorganisatie binnen een entiteit
  • reorganisatie tussen entiteiten
  • reorganisatie tussen overheden

  Reorganisatie binnen entiteit

  Een reorganisatie binnen een entiteit van de Vlaamse overheid komt het meeste voor. Enkele voorbeelden van zulke 'interne' reorganisaties:

  • oprichting, afschaffing of fusie van afdelingen, teams, cellen, …
  • wijziging van de organisatiestructuur
  • overplaatsing van personeel buiten een in- of doorstroomprocedure
  • verhuis van de organisatie waardoor ook de standplaats van het personeel wijzigt
  • naamswijziging van de organisatie

  Lees meer:

  Hoe verloopt de praktische uitvoering in grote lijnen?
  • Meld elke interne reorganisatie zo snel mogelijk aan het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). Je melding kom terecht bij de teamleider van je behandelgroep in het Dienstencentrum Personeelsadministratie van AgO.
  • Als dit nodig is, bekijkt de afdeling HR-technologie en Data van AgO samen met de entiteit welke scenario’s mogelijk zijn en wat aangepast moet worden in Vlimpers.
  • Administratieve en technische wijzigingen door AgO:
   • organogram wijzigen (huidigorganogram te raadplegen via HR-rapportering (Rapportenshop) > map 7: Security > Security-entiteit-supervisorgegevens > Rapport dienstcodes/organogram)
   • nieuwe teams oprichten, personeel verplaatsen, rollen en toegangsrechten aanpassen
   • oude teams afschaffen
   • personeelsdossiers en/of arbeidsplaatsbeheer wijzigen
   • nieuwe contracten voorleggen ter ondertekening
  • Controles op wijzigingen.

  Reorganisatie tussen entiteiten

  Een reorganisaties kan impact hebben op meerdere entiteiten van de Vlaamse overheid. Enkele voorbeelden van zulke reorganisaties:

  • Fusie als gevolg van een beslissing van de Vlaamse Regering.
  • Splitsing van een entiteit waarbij 1 of meer delen blijven voortbestaan (al dan niet onder een andere vorm) en/of 1 of meer delen van een entiteit samensmelten met een andere entiteit.
  • Oprichting van een nieuwe entiteit door een herverdeling van taken en bevoegdheden waarbij de overdracht van taken en bevoegdheden vaak samen gaat met een overdracht van personeel, vacatures en/of budget.
  Hoe verloopt de praktische uitvoering in grote lijnen?

  Reorganisatie tussen overheden

  Een reorganisatie binnen de Vlaamse overheid kan het gevolg zijn van afspraken met andere overheden of de private sector. Enkele voorbeelden van zulke reorganisaties

  • Overheveling van entiteiten die tot de federale of lokale overheid behoren naar de Vlaamse overheid. Vaak zijn dergelijke reorganisaties het gevolg van een federale of interne staatshervorming.
  • Overdracht van een entiteit met een privaatrechtelijk karakter naar de Vlaamse overheid.
  • Omvorming van een publiekrechtelijk agentschap tot een privaatrechtelijke instelling.

  Lees meer

  Hoe verloopt de praktische uitvoering in grote lijnen?
  • Meld elke reorganisatie zo snel mogelijk aan het Agentschap Overheidspersoneel.
  • De Vlaamse overheid of andere overheden en privaatrechtelijke organisaties spreken onderling de over te dragen bevoegdheden en/of personeelsleden af.
  • Afhankelijk van de situatie moeten hiervoor de nodige besluiten en nota’s voor opgemaakt worden. Soms gebeurt dit door de Vlaamse overheid zelf, soms is de federale of lokale overheid aan zet.

  Hoe reorganisatie melden?

  Reorganisatie melden: procedure voor entiteiten van de diensten van de Vlaamse overheid.

  • 1

   Meld een interne reorganisatie binnen je entiteit

   Je meldt de reorganisatie via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’ > selecteer ‘reorganisatie’.

   Je melding komt terecht bij het Agentschap Overheidspersoneel (AgO), die instaat voor de administratieve en technische ondersteuning van alle aspecten rond HR en organisatieontwikkeling. Voor de aspecten naast HR en organisatieontwikkeling contacteer je het Facilitair Bedrijf, Digitaal Vlaanderen, Departement Financiën en Begroting, ...

   Goed om weten: AgO gaat uit van een gemandateerde vraag als de vraag gesteld wordt via:

   • de generieke gebruikersnaam in Vlimpers. Lees meer op de webpagina 'Vlimpers voor HR'
   • het persoonlijke account van de HR-businesspartner of de leidend ambtenaar
   • het persoonlijke account van een HR-medewerker en waarbij de HR-businesspartner of leidend ambtenaar als belanghebbende werd aangeduid
  • 2

   Meld een reorganisatie tussen entiteiten of overheden

   Je contacteert je coördinerend HR-businesspartner van het Agentschap Overheidspersoneel. Die zal je actief ondersteunen tijdens het reorganisatietraject rond HR en organiatieontwikkeling. Voor de aspecten naast HR en organisatieontwikkeling contacteer je het Facilitair Bedrijf, Digitaal Vlaanderen, Departement Financiën en Begroting, ...

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer je coördinerend HR-businesspartner van het Agentschap Overheidspersoneel: hrnetwerk@vlaanderen.be.


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).