chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Resultaten Personeelspeiling 2016

  59% van de personeelsleden bij de Vlaamse overheid nam deel aan de Personeelspeiling 2016. Bedankt om je mening te geven! Benieuwd naar de resultaten? Je vindt ze op deze webpagina.

  Voor wie?

  Je kon deelnemen aan de Personeelspeiling 2016 als je entiteit was ingeschreven. Raadpleeg de lijst met deelnemende entiteiten.

  Enkele kerncijfers

  Welke cijfers vind je op dit beeld (uitgeschreven versie)?

  Responsgraad

  • 21.309 personeelsleden binnen de ‘Diensten van de Vlaamse overheid’ werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Personeelspeiling 2018. Hiervan namen 12.569 personeelsleden deel, wat overeenkomt met 59%. Dit is een stijging tegenover de Personeelspeiling 2014 (57%).
  • Vanuit het management (top- en leidinggevend middenkader) namen 263 leidinggevenden van de 343 aangeschrevenen deel. Dit betekent een stijging van 3% tegenover de Personeelspeiling 2014 (74%).

  Effecten van het personeelsbeleid

  • De algemene werktevredenheid blijft hoog: 81% geeft aan tevreden te zijn met zijn huidige job.
  • 78% geeft aan zich in het algemeen goed te voelen op het werk.
  • 81% is tevreden over de werk-privébalans.

  Loopbaan- en beloningsbeleid

  • Wat het loopbaan- en beloningsbeleid van de Vlaamse overheid betreft, zijn er nog enkele werkpunten.
  • 52% vindt dat er onvoldoende kansen op promotie zijn binnen de Vlaamse overheid.
  • 36% vindt ook dat er onvoldoende kansen zijn om van functie te veranderen binnen de Vlaamse overheid.
  • 62% wil daarnaast dat de inhoud en de verantwoordelijkheden van zijn/haar functie een grotere rol spelen in de verloning.

  Leiderschap

  • 70% van de personeelsleden vindt dat hij/zij in een positieve werksfeer werkt.
  • 76% vindt dat er in de directe werkomgeving goed wordt samengewerkt.
  • 78% weet ook duidelijk wat van hem/haar verwacht wordt door zijn/haar leidinggevende.
  • 87% vindt dat hij/zij rechtvaardig geëvalueerd wordt door zijn/haar leidinggevende.

  Waarden van de Vlaamse overheid

  • De waarden van de Vlaamse overheid worden in iets mindere mate beleefd.
  • 45% ervaart een open cultuur in de organisatie.
  • 43% ervaart dat de organisatie haar beslissingen kordaat uitvoert.
  • 45% ervaart dat de organisatie zich gemakkelijk aanpast aan veranderende omstandigheden.
  • 56% heeft vertrouwen in de organisatie.

  Diversiteit

  • Wat diversiteit betreft, behaalt de Vlaamse overheid goede punten.
  • 70% van de respondenten vindt dat de Vlaamse overheid dezelfde kansen geeft ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, seksuele geaardheid, ziekte, beperking, …

  Werken voor Vlaanderen

  • 83% geeft aan dat zijn/haar organisatie waardevol werk levert voor de samenleving.
  • 68% zou de Vlaamse overheid als werkgever aanbevelen bij familie en vrienden.

  64% is dan ook fier een Vlaamse ambtenaar te zijn!

  Documenten

  Contact

  Heb je vragen over de resultaten van je organisatie?
  Contacteer de contactpersoon Personeelspeiling 2016 van je organisatie.

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel
  Havenlaan 88 bus 31
  1000 Brussel
  personeelspeiling@vlaanderen.be