chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Resultaten Personeelspeiling 2018

  67% van de personeelsleden bij de Vlaamse overheid nam deel aan de Personeelspeiling 2018. Bedankt om je mening te geven. Benieuwd naar de resultaten? Sinds begin mei 2019 zijn ze beschikbaar.

  Voor wie?

  Je kon deelnemen aan de Personeelspeiling 2018 als je entiteit was ingeschreven. Raadpleeg de lijst met deelnemende entiteiten

  Resultaten van je organisatie

  De resultaten van de Personeelspeiling 2018 op niveau van je entiteit zijn sinds begin mei 2019 beschikbaar.

  Het Agentschap Overheidspersoneel bezorgde de resultaten aan de contactpersoon Personeelspeiling  van je entiteit. Heb je vragen over deze resultaten? Dan kun je terecht bij die contactpersoon. 

  Resultaten van de Vlaamse overheid

  Op 3 mei 2019 maakte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding de resultaten en beleidsanalyses van de Personeelspeiling 2018 op het niveau van de diensten van de Vlaamse overheid bekend aan de Vlaamse Regering.

  Meest aantrekkelijke publieke werkgever

  De Vlaamse overheid is bekroond met de Randstad award 2019. Ze mag zich een jaar lang de meest aantrekkelijke publieke werkgever noemen. Volgens de studie scoort de Vlaamse overheid dan ook hoog op criteria als werkzekerheid, loon en voordelen, jobinhoud, toekomstperspectieven en werk-privébalans.

  Enkele kerncijfers

  infografiek resultaten personeelspeiling 2018
  Welke cijfers vind je op dit beeld (uitgeschreven versie)?

  Responsgraad

  • 22.683 personeelsleden binnen de ‘Diensten van de Vlaamse overheid’ werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Personeelspeiling 2018. Hiervan namen 15.262 personeelsleden deel, wat overeenkomt met 67%. Dit is een sterke stijging tegenover de Personeelspeiling 2016 (59%).
  • Vanuit het management (top- en leidinggevend middenkader) namen 230 leidinggevenden van de 274 aangeschrevenen deel. Dit betekent een stijging van 7% tegenover de Personeelspeiling 2016 (77%).

  Effecten van personeelsbeleid

  • De algemene werktevredenheid blijft hoog: 79% geeft aan tevreden te zijn met zijn huidige job.
  • 76% geeft aan zich in het algemeen goed te voelen op het werk.
  • 81% is tevreden over de werk-privébalans.

  Loopbaan- en beloningsbeleid

  • Wat het loopbaan- en beloningsbeleid van de Vlaamse overheid betreft, zijn er nog enkele werkpunten.
  • 47% vindt dat er onvoldoende kansen op promotie zijn binnen de Vlaamse overheid.
  • 34% vindt ook dat er onvoldoende kansen zijn om van functie te veranderen binnen de Vlaamse overheid.
  • 62% wil daarnaast dat de inhoud en de verantwoordelijkheden van zijn/haar functie een grotere rol spelen in de verloning.

  Leiderschap

  • 75% van de personeelsleden vindt dat hij/zij rechtvaardig geëvalueerd wordt door zijn/haar leidinggevende.
  • 76% weet ook duidelijk wat van hen verwacht wordt door zijn/haar leidinggevende.
  • 62% van de respondenten oordeelt dat de feedback van zijn/haar leidinggevende helpt om het werk beter te doen.
  • 68% vindt dan weer dat er in de directe werkomgeving naar manieren wordt gezocht om beter te werken.

  Waarden van de Vlaamse overheid

  • De waarden van de Vlaamse overheid worden in iets mindere mate beleefd.
  • 45% ervaart een open cultuur in zijn/haar organisatie.
  • 44% ervaart dat zijn/haar organisatie zich gemakkelijk aanpast aan veranderende omstandigheden.
  • 43% ervaart dat zijn/haar organisatie haar beslissingen kordaat uitvoert.
  • 56% heeft vertrouwen in zijn/haar organisatie.

  Diversiteit

  • Wat diversiteit betreft, behaalt de Vlaamse overheid goede punten.
  • 70% van de respondenten vindt dat de Vlaamse overheid dezelfde kansen geeft ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, seksuele geaardheid, ziekte, beperking, …

  Werken voor Vlaanderen

  • 85% geeft aan dat zijn/haar organisatie waardevol werk levert voor de samenleving.
  • 67% zou de Vlaamse overheid als werkgever aanbevelen bij familie en vrienden.

  62% is dan ook fier een Vlaamse ambtenaar te zijn!

  Communicatiemateriaal

  Contact

  Heb je vragen over de resultaten van je organisatie?
  Contacteer de contactpersoon Personeelspeiling 2018 van je organisatie.

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel
  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  personeelspeiling@vlaanderen.be