chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat is coaching

  Coaching verruimt je perspectief

  Een coach bewandelt samen met de coachee (= degene die wordt gecoacht) een weg vertrekkende vanuit een uitdaging of een vraagstelling. De coach daagt uit en bekijkt samen met de coachee de coachvraag vanuit verschillende standpunten. Dit verruimt het perspectief van de coachee. Hierdoor kan de gecoachte na afloop van het persoonlijk coachingstraject zelf nieuwe uitdagingen aangaan en het eigen potentieel ten volle ontdekken en benutten. Samengevat: een coach daagt uit, stelt de juiste vragen, confronteert én ondersteunt.

  Interne coaching bij de Vlaamse overheid specialiseert zich in het werkgerelateerd coachen van (potentieel) leidinggevende binnen de Vlaamse overheid. Via het interne coachingsaanbod wil de Vlaamse overheid haar leidinggevenden ondersteunen en laten groeien in hun rol.

  Waarom is coaching belangrijk voor leidinggevenden?

  Leidinggevenden komen vaak uit een expertenrol en groeien zo door tot de top. Op inhoudelijk vlak zijn ze erg sterk maar soms ontbreken er een aantal leidinggevende kwaliteiten. Want leidinggevenden moeten manager, leider, ondernemer én coach zijn. Dit is niet gemakkelijk. Verschillende situaties vragen telkens een andere klemtoon in deze rollen.

  De Vlaamse overheid wil leidinggevenden via coaching ondersteunen. De focus in coachgesprekken ligt op leiderschap. Dit moet er toe leiden dat leidinggevenden zich beter kunnen ontplooien en de vier rollen tot zich leren nemen.

  Coaching is niet ...

  Coaching versus consulting

  Consultants analyseren de nood van een organisatie of individu en bieden een oplossing aan die gebaseerd is op specialisatie en expertise. Een coach biedt geen voorgekauwde oplossingen aan, wel biedt de coach instrumenten aan die de coachee helpen om tot een eigen oplossing te komen waar hij/zij zelf voor verantwoordelijk is.

  Coaching versus mentoring

  Een coach werkt van buiten naar binnen, een mentor van binnen naar buiten. Een mentor is iemand die je begeleidt, je nieuwe vaardigheden aanleert en kennis overbrengt vanuit een expertise rol. Een coach leert je reflecteren, houdt een spiegel voor en maximaliseert het professioneel potentieel van de coachee.

  Coaching versus therapie

  Coaching focust zich op het begeleiden en sturen van de coachee. Er ligt geen nadruk op het persoonlijk leven of ervaringen uit het verleden. Coaching werkt naar de toekomst toe: wat wil je van de toekomst, waarom wil je het en hoe wil je het bereiken.

  Coaching versus sportcoach

  Bij het horen van de term “coach” denkt men vaak direct aan een sportcoach. Een sportcoach heeft in het algemeen de touwtjes in handen en zet doelen op die leiden tot de overwinning. Bij coaching op professioneel gebied is het het tegenovergestelde, de coachee stelt zelf de doelen vast.