chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  1700: meldpunt burgers, verenigingen en bedrijven

  Burgers, bedrijven en verenigingen moeten kunnen rekenen op een overheid die laagdrempelig, kwaliteitsvol, doeltreffend en integer is. Integriteit is de basis voor legitimiteit en vertrouwen van de samenleving in de overheid.

  Omdat de Vlaamse overheid zich inzet voor een voortdurende verbetering van haar dienstverlening, staat zij open voor vragen en suggesties van haar partners en klanten: burgers, bedrijven en verenigingen. Voortaan kunnen zij bij 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, terecht met vragen of meldingen over integriteit bij de Vlaamse overheid.

  Hoe gaat de Vlaamse overheid aan de slag met uw vraag of melding?

  De medewerkers van 1700 registreren de vragen en meldingen over integriteit en sturen ze door naar de bevoegde diensten. Na een controle of de melding gegrond is, gaan zij dan met het dossier aan de slag.

  De Vlaamse overheid neemt meldingen over integriteit ernstig en doet onderzoek. Een melding is best zo concreet mogelijk. Als er meer informatie nodig is voor het dossier, wordt met de melder contact opgenomen. De Vlaamse overheid behandelt geen anonieme meldingen. Uiteraard gaat de Vlaamse overheid vertrouwelijk om met de gegevens van de melders.

  Voorbeelden van integriteitsschendingen zijn belangenvermenging, omkoping, lekken van vertrouwelijke informatie, misbruik van bevoegdheden, diefstal van werkingsmiddelen...

  Meer informatie over integriteit bij de Vlaamse overheid.

  Het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn is iedere werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

  www.vlaamseinfolijn.be