chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Auteursrechten

  Auteursrechten van auteurs

  Volgens het Vlaamse personeelsstatuut dragen personeelsleden alle vermogensrechten aan de Vlaamse overheid over op de werken die bij de uitoefening van hun functie tot stand zijn gebracht en waarvan ze de (mede)auteur zijn.

  Het gaat daarbij om de auteursrechten op:

  • computerprogramma’s;
  • alle andere werken die personeelsleden voor de uitvoering van hun functie tot stand brengen.

  Dat wil zeggen dat de auteursrechten op werken die niet bij de uitoefening van het ambt tot stand worden gebracht in principe aan het personeelslid blijven toebehoren.

  Auteursrechten voor gebruikers

  Voor het gebruik van materiaal en informatie geldt de wet van 30/06/1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Dat betekent onder meer dat u alleen teksten of afbeeldingen van derden mag verspreiden en gebruiken met de toestemming van de oorspronkelijke auteur. Daarbij moeten personeelsleden zowel de auteursrechten van derden als die van de Vlaamse overheid respecteren.

  Wees zorgvuldig bij het publiceren van informatie en publiceer geen onwettige informatie of informatie die schade kan berokkenen aan derden.

  Lees meer over: