chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Belangenvermenging

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid voorkom je elke schijn van partijdigheid. Daarom mag er geen enkele vermenging zijn van je privébelangen en het algemeen belang of de belangen van de Vlaamse overheid. Wat zegt de deontologische code daarover? En met welke richtlijnen moet je rekening houden?  

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid. 
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris. 
  • Je komt in de situatie terecht waarin privébelangen misschien worden vermengd met je functie. 

  Wat?

  Belangenvermenging is een vermenging van je privébelangen met de belangen van je departement of agentschap, de Vlaamse overheid of het algemeen belang. Dit kan invloed hebben op de objectiviteit waarmee je je taken uitvoert en kan leiden tot een schijn van partijdigheid. Belangenvermenging kan ontstaan door: 

  • je persoonlijke voorkeuren en overtuigingen
  • een engagement, bijberoep of andere activiteiten in een vereniging of bedrijf
  • geschenken of uitnodigingen die je krijgt van externen
  • tussenkomst van politici, volksvertegenwoordigers en drukkingsgroepen in de dossiers die je behandelt
  • overheidsopdrachten waarbij een voormalig medewerker van een aanbestedende entiteit binnen de 2 jaar na vertrek bij die entiteit tussenkomt in de overheidsopdracht. En waarbij een verband bestaat tussen de functie van de voormalige medewerker en de activiteiten van die overheidsopdracht (draaideurconstructie). 

  Richtlijnen

  • Laat je werk nooit beïnvloeden door je privébelangen of overtuigingen en vermijd elke schijn van partijdigheid. 
  • Toets je bijberoep of andere activiteiten naast je werk af aan de deontologische code. In sommige situaties heb je formele toestemming nodig om je nevenactiviteiten uit te oefenen. Lees meer op de webpagina over bijberoep en andere activiteiten 
  • Geef buiten de uitoefening van je functie geen betalend advies in de dossiers waarbij je betrokken kunt zijn. 
  • Aanvaard geen geschenken of uitnodigingen voor activiteiten die door derden worden betaald. Op die basisregel zijn uitzonderingen mogelijk. Lees meer op de webpagina ‘geschenken en uitnodigingen’.  
  • Noteer elke politieke tussenkomst in dossiers (zie onder). 
  Hoe moet je politieke tussenkomsten in een dossier signaleren?

  Noteer in het administratieve dossier elke tussenkomst door een: 

  • partijfunctionaris
  • politiek mandataris
  • vertegenwoordiger van een drukkingsgroep
  • publieke, semipublieke of particuliere hulpverlener

  Is de tussenkomst mondeling? Dan bevestig je die per brief aan de betrokken personen en voeg je een kopie toe aan het administratieve dossier.

  Is er een inmenging door een Vlaams volksvertegenwoordiger? En is die inmenging in strijd met de deontologische code van de Vlaamse volksvertegenwoordigers? Dan meld je die binnen de 10 dagen aan de voorzitter van het Vlaams Parlement. 

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over belangenvermenging? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.  

  Meer informatie

  Goed om weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).