chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bijberoep en andere activiteiten (cumulatie)

  Wil je naast je werk bij de diensten van de Vlaamse overheid een bijberoep of andere activiteit opnemen? Dit wordt ook wel eens ‘cumulatie’ genoemd. Maar mag dit zomaar? Cumulatie is mogelijk na een deontologische toetsing. In sommige situaties heb je ook een formele toestemming nodig.

  Voor wie?

  Wat?

  Cumulatie gaat over alle ‘nevenactiviteiten’ die je naast je werk bij de Vlaamse overheid doet. Dit zijn betaalde of onbetaalde activiteiten, ongeacht de vorm, omvang of duur. Het kan bijvoorbeeld gaan over een 2de betaalde baan of een eigen bedrijf. Ook je engagement in een vereniging en vrijwilligerswerk worden als nevenactiviteiten beschouwd.

  Richtlijnen

  Nevenactiviteiten buiten de diensturen

  Voor nevenactiviteiten buiten de diensturen heb je geen formele toestemming nodig. Maar je bespreekt je cumulatie wel met je leidinggevende en vraagt om een deontologische toetsing (zie onder). Want je nevenactiviteiten:

  • mogen niet tot belangenvermenging leiden
  • mogen niet tot een schijn van partijdigheid leiden
  • moeten verenigbaar zijn met je taak binnen de diensten van de Vlaamse overheid

  Opgelet: je hebt wel een formele toestemming nodig als je een nevenactiviteit wilt opnemen tijdens een verlofperiode, met uitzondering van vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligerswerk heb je geen formele toestemming nodig tijdens een verlof.

  Wat zijn de criteria van de deontologische toetsing?

  Je nevenactiviteit moet verenigbaar zijn met je taak binnen de diensten van de Vlaamse overheid:

  • Zijn er overeenkomsten tussen je nevenactiviteit en je functie of werkterrein bij de Vlaamse overheid? Dan is de nevenactiviteit niet toegestaan.
  • Heb je de nevenactiviteit verkregen door je functie bij de Vlaamse overheid? Dat is niet toegestaan.
  • Hoeveel tijd neemt je nevenactiviteit in beslag?
  • Welke reputatie heeft de organisatie, branche of persoon die betrokken is bij je de nevenactiviteit?


  Je nevenactiviteit mag niet tot belangenvermenging leiden:

  • Voorkennis en informatie: kan de voorkennis of informatie die je hebt dankzij je opdracht bij de Vlaamse overheid worden gebruikt ten voordele van de nevenactiviteit?
  • Relaties en contacten: kunnen de relaties en contacten die je hebt dankzij je opdracht bij de Vlaamse overheid worden gebruikt ten voordele van je nevenactiviteit?
  • Middelen: bedrijfsmiddelen van de Vlaamse overheid, zoals tijd of materiaal, mogen nooit worden gebruikt voor je nevenactiviteiten.
  • Invloed en macht: kun je door je positie en functie bij de Vlaamse overheid invloed of macht uitoefenen ten voordele van je nevenactiviteit?


  Je nevenactiviteit mag niet tot een schijn van partijdigheid leiden:

  • Het is niet wenselijk dat je via je nevenactiviteit producten of diensten aanbiedt aan de eigen of een andere entiteit van de Vlaamse overheid. Tenzij je daarvoor gemotiveerde en uitdrukkelijke toestemming krijgt van de leidend ambtenaar. Die toestemming kan in uitzonderlijke gevallen worden verleend, bijvoorbeeld als er geen andere speler op de markt is die de nodige producten of dienstverlening kan bieden.

   

  Nevenactiviteiten binnen de diensturen

  Voor nevenactiviteiten binnen de diensturen heb je een formele toestemming nodig. Je lijnmanager toetst je cumulatie deontologisch af met je huidige functie en met de bepalingen over onverenigbaarheden in het Vlaams Personeelsstatuut (VPS), en neemt vervolgens een formele beslissing. Aansluitend moet je een verlof of dienstvrijstelling aanvragen.

  Goed om weten:

  Hoe kun je deze richtlijnen toepassen? (enkele voorbeelden)
  • Je afdeling maakt een nieuwe brochure om de dienstverlening in de kijker te zetten. Jij maakt mooie foto’s in je vrije tijd en jouw foto’s zouden de nieuwe brochure kunnen illustreren. Je bent bereid om die foto’s voor een scherpe prijs te leveren aan je afdeling. Is dat toegelaten? Het is niet gepast dat je die opdracht uitvoert. Je mag je producten of diensten niet via je nevenactiviteit aanbieden aan de eigen of een andere entiteit van de Vlaamse overheid. Tenzij je daarvoor gemotiveerde en uitdrukkelijke toestemming krijgt van de leidend ambtenaar. Die toestemming kan in uitzonderlijke gevallen worden verleend, bijvoorbeeld als er geen andere speler op de markt is die de nodige producten of dienstverlening kan bieden. Voor foto’s zijn er zeker nog heel wat andere spelers op de markt.
  • Je werkt bij het departement Landbouw en Visserij als dossierbehandelaar voor subsidies aan landbouwbedrijven. Je hebt plannen om ook deeltijds te gaan werken als bioboer. Mag dat? Bespreek je plannen met de lijnmanager, want de twee jobs hebben raakvlakken. Om belangenconflicten te vermijden, behandel je geen dossiers waarbij jij als landbouwer bent betrokken.

  Hoe toestemming cumulatie aanvragen?

  Formele toestemming cumulatie aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over nevenactiviteiten? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

  Meer informatie

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  • Contacteer het DCPA of je eigen personeelsdienst voor vragen over de procedure om formele toestemming cumulatie te verkrijgen.
  • Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) voor deontologische vragen over cumulatie van nevenactiviteiten.


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).