chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bureau Integriteit

  Het Bureau Integriteit brengt experts uit verschillende vakdomeinen samen en bundelt zo de kennis en ervaring die binnen de Vlaamse administratie aanwezig is met betrekking tot integriteitsaangelegenheden.

  Waarom?

  Het samenbrengen van deze expertise zorgt voor meer inbedding en efficiëntie in de integriteitsaanpak van de Vlaamse overheid. Door zich in te zetten voor het realiseren van gezamenlijke doelstellingen en het delen van kennis, vindt er automatisch kruisbestuiving plaats tussen de verschillende disciplines.

  Wanneer?

  Het Bureau Integriteit komt in principe om de zes weken samen.

  Het Bureau Integriteit ging officieel van start op 15/03/2012. Nog voor de officiële opening, had het bureau in 2011 al een aantal overlegmomenten om de praktische werking en de afstemming van de verschillende doelstellingen voor te bereiden.

  Wie?

  Het integriteitsbeleid is nauw verbonden met werkvelden als HR, welzijn, diversiteitsbeleid en interne controle. Het Bureau Integriteit bestaat daarom uit volgende experten - uit verschillende vakdomeinen:

  • Kristien Verbraeken, coördinator Integriteitszorg Vlaamse overheid, voorzitter
  • Michiel Trippas, Vlaamse Diversiteitsambtenaar a.i., Dienst Diversiteitsbeleid
  • Wim De Naeyer, manager-auditor Audit Vlaanderen
  • An Schelpe, preventieadviseur psychosociaal welzijn in opleiding, Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)
  • Nicole De Boeck, afdelingshoofd Sociale Dienst
  • Jessy Van Dousselaere, beleidsmedewerker welzijn, Agentschap Overheidspersoneel  

  Kerntaken

  • 1

   Formuleren van integriteitsadvies

   • Formuleren van verbetervoorstellen voor het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid
   • Advies geven aan entiteiten die ondersteuning nodig hebben bij het vertalen van het overkoepelend integriteitsbeleid naar de eigen specifieke context
  • 2

   Ontwikkelen van integriteitsinstrumenten

   Een belangrijke meerwaarde van het samenbrengen van de vertegenwoordigers van verschillende relevante werkdomeinen:

   • Beter afstemmen van bestaande initiatieven op elkaar
   • Ondernemen van gezamenlijke acties
   • Geïntegreerde integriteitsinstrumenten maken ter ondersteuning van de entiteiten van de Vlaamse overheid
  • 3

   Meten en het evalueren van het integriteitsbeleid

   Integriteit is bij de Vlaamse overheid een ruim begrip en beslaat een ruim werkveld. Hiervoor zijn verschillende structuren, instrumenten en initiatieven ontwikkeld. Het is daarbij ook van groot belang om na te gaan welke inspanningen succesvol zijn, wat er nog bijgestuurd en verbeterd kan worden en op welke praktijkvraagstukken- en tendensen de Vlaamse overheid moet inspelen. Voor het meten en evalueren van het integriteitsbeleid zijn in de eerste plaats relevante indicatoren nodig die helpen om de ontwikkeling van het integriteitsbeleid en de vertaling ervan naar de praktijk te optimaliseren.

  • 4

   Uitbouwen van een expertisecentrum op het vlak van integriteit

   • door samen te werken aan praktijkcases
   • door kennis te delen over de verschillende gerelateerde werkvelden
   • door actief kennis uit te wisselen met andere overheden en instellingen in binnen- en buitenland
  • 5

   Voorbereiden van communicatie over het integriteitsbeleid

   Het is van belang om regelmatig te communiceren over een complex thema zoals integriteit en de communicatie te richten en af te stemmen op de verschillende doelgroepen. De integriteitswebsite van de Vlaamse overheid is een belangrijk kanaal om de informatie over het beleid, de instrumenten, lopende projecten en resultaten te bundelen en te delen. Maar het bureau Integriteit zet ook in op andere kanalen zoals nieuwsbrieven, het yammer-platform voor het integriteitsnetwerk van de Vlaamse overheid, netwerksessies en toelichtingen op verschillende fora. Voor belangrijke projecten bereidt het bureau communicatiecampagnes voor bijvoorbeeld over de deontologische code of Spreekbuis, het intern meldpunt voor welzijn en integriteit.

  Contact

  Kristien Verbraeken
  coördinator integriteitszorg Vlaamse overheid
  integriteit@vlaanderen.be