chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers vertrouwenspersonen en preventieadviseurs psychosociaal welzijn

  Stress, een conflict, pesterijen, verbale agressie door een bezoeker, ongewenst seksueel gedrag, … kan ervoor zorgen dat een personeelslid zich niet (langer) goed voelt op het werk. Personeelsleden die met dergelijke moeilijkheden geconfronteerd worden, kunnen met hun verhaal terecht bij een vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociaal welzijn (PA PSY). Een vertrouwenspersoon of PA PSY vangt het personeelslid op, luistert en gaat samen met het personeelslid op zoek naar een gepaste oplossing. Gesprekken met een vertrouwenspersoon of PA PSY zijn steeds vertrouwelijk en kunnen plaatshebben binnen de arbeidstijd.

  Een vertrouwenspersoon is iemand die naast zijn eigen functie vrijwillig een bijkomende rol opneemt. Hij wil een aanspreekpunt zijn rond psychosociaal welzijn voor andere personeelsleden. Zo voert een vertrouwenspersoon vertrouwelijke gesprekken met personeelsleden die moeilijkheden op het werk ervaren. Een vertrouwenspersoon zoekt samen met het personeelslid op een informele wijze naar een oplossing voor de moeilijkheden die bij hem aangekaart worden. Hij kan ,mits toestemming van het personeelslid, een gesprek aangaan met de leidinggevende van het personeelslid, iemand anders binnen de organisatie, of kan bemiddelen met de andere betrokken partij.

  Binnen de Vlaamse overheid zijn meer dan honderd vertrouwenspersonen actief, zowel binnen de entiteiten, als bij de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Een overzicht van de officieel aangestelde vertrouwenspersonen kan u hier terugvinden.

  Personeelsleden kunnen ook terecht bij de PA PSY van de GDPB. In tegenstelling tot de vertrouwenspersonen is de PA PSY iemand die uitsluitend bezig is met psychosociaal welzijn op de werkvloer. De PA PSY voert net zoals de vertrouwenspersonen gesprekken met medewerkers, kan met leidinggevenden of anderen in de organisatie in gesprek gaan, of kan bemiddelen met de andere betrokken partij. Daarnaast doet de PA PSY ook psychosociale risicoanalyses van diensten of entiteiten, onderzoekt hij formele verzoeken en ondersteunt hij de vertrouwenspersonen. Meer gegevens over de PA PSY’s kan u hier terugvinden.

  Aantal dossiers informele procedure

  In onderstaande grafieken wordt het aantal nieuwe aanvragen weergegeven die vertrouwenspersonen en PA PSY’s ontvingen in de periode van 2010 tot 2017.

  Na de piek van 2016 kregen we in 2017 een terugval. De recente daling betekent niet noodzakelijk dat er minder psychosociale moeilijkheden zijn dan het jaar voorheen. De reden kan aan de beschikbaarheid van de hulpverleners liggen.

  Soorten thema's

  Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de thema’s weer waarvoor een vertrouwenspersoon of PA PSY gecontacteerd werd in 2017.

  Aan één dossier kunnen één of meerdere thematieken toegewezen worden al naargelang de inhoud. Drie thema’s zitten zowel in 2016 als 2017 in de top 4: arbeidsrelaties met de leidinggevende, arbeidsorganisatie en conflict met een collega. Het thema stress staat op de derde plaats.

  Ondernomen acties

  Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de door de vertrouwenspersonen (IVP interne vertrouwenspersonen en CVP centrale vertrouwenspersonen) en PA PSY’s (interne PA PSY en externe PA PSY te samen) ondernomen acties bij de interne procedure. Een vertrouwenspersoon of PA PSY werkt steeds vraaggestuurd. Dit wil zeggen dat het personeelslid zelf beslist welke actie een vertrouwenspersoon of PA PSY onderneemt.

  In de meerderheid van de dossiers heeft een vertrouwenspersoon of PA PSY één of meerdere gesprekken met een personeelslid (‘onthaal en advies’). Hij of zij luistert naar het verhaal, probeert het personeelslid te ondersteunen en advies te geven.

  Daarnaast kan een vertrouwenspersoon of PA PSY ook een gesprek aangaan met iemand anders binnen de organisatie (bv. de leidinggevenden van het personeelslid, HR) om zo tot een gepaste aanpak te komen voor de moeilijkheden die het personeelslid ervaart (‘interventie’).

  Als er een andere partij is waar het personeelslid moeilijkheden mee ervaart (bv. bij een conflict), kan de vertrouwenspersoon of de PA PSY bemiddelen (‘bemiddeling/verzoening’).