chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Detectie- en forensische audits

  Detectieaudits (op basis van frauderisicoanalyse)

  Bij detectieaudits worden grote hoeveelheden gegevens op geautomatiseerde wijze geanalyseerd om merkwaardige patronen te detecteren. Audit Vlaanderen vertrekt daarbij vanuit een aantal risicofactoren, kwetsbare functies en organisatorische kwetsbaarheden. Op basis van de gedetecteerde patronen kunnen individuele dossiers worden geselecteerd om deze van naderbij te onderzoeken.

  Doel

  Het doel van detectieaudits is dubbel:

  • ze spelen een rol binnen het detectieluik van een integriteitsbeleid omdat ze erop gericht zijn om mogelijke integriteitsschendingen te detecteren met het oog op verder onderzoek
  • procesverbeteringen voorstellen onder de vorm van aanbevelingen, waaronder ook aanbevelingen voor de (verdere) uitbouw van het preventieve luik binnen een integriteitsbeleid.

  Forensische audits

  Een forensische audit of een administratief onderzoek is bedoeld om bij twijfel eerst intern een onderzoek te voeren en zo te vermijden dat bij de minste indicatie van mogelijke onregelmatigheden het gerecht onmiddellijk moet worden ingeschakeld.

  Doel

  Het doel van het administratief onderzoek is alle feiten aan het licht te brengen. Als een administratief onderzoek uitwijst dat er mogelijke misdrijven zijn gepleegd, wordt het parket ingelicht door de administrateur-generaal van Audit Vlaanderen of door de verantwoordelijke van het auditobject. In dat geval wordt ook aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie van de federale politie een exemplaar bezorgd van het auditrapport.