chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Een dag in het leven van… de mensen achter Spreekbuis

  “Elk dossier is uniek en vraagt om een aanpak op maat.”

  Foto Antje Ketelers Lig je wakker van je werk? Dan staat Spreekbuis voor je klaar. Spreekbuis is het externe meldpunt voor welzijn en integriteit op het werk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid. De getrainde psychologen van Spreekbuis luisteren, geven advies en wijzen de weg naar de juiste dienst of contactpersoon. Antje Ketelers (32), case manager bij Spreekbuis geeft ons een blik achter de schermen van het meldpunt.

  Spreekbuis ontvangt meldingen of vragen over integriteit of welzijn op het werk van personeelsleden van de Vlaamse overheid. Zij kunnen er gratis terecht, tussen 9 en 19 uur, maar kunnen ook een mailtje sturen of iets inspreken op het antwoordapparaat. “Hoe de dag verloopt, is zeer wisselend. We bevolken de Spreekbuislijn en behandelen de meldingen op het antwoordapparaat of in de mailbox. En natuurlijk zijn er ook de lopende dossiers. “

  Luisterend oor

  “Vaak hebben mensen nood aan een luisterend oor en willen ze hun verhaal kwijt zonder concrete verwachtingen te hebben. Soms hebben ze ook gewoon behoefte aan een gevoel van vertrouwen en erkenning en missen ze dat op de werkvloer. Het zijn vaak heel emotionele verhalen. De mensen zijn dan even het noorden kwijt en kunnen heel emotioneel zijn tijdens het gesprek. Wij bieden hen dat luisterend oor en proberen hen op te vangen. We maken angsten bespreekbaar, proberen inzicht te bieden in hun gedrag of dat van collega’s en trachten ze te leren om zich assertiever op te stellen of leren hen hoe ze constructief een ik-boodschap kunnen formuleren. Daarbij formuleer je wat jíj wil en waar jij behoefte aan hebt. Zo proberen we de oproepers weerbaarder te maken.”

  Intern acties ondernemen

  In andere gevallen vraagt de melder dat er actie ondernomen wordt. Wanneer de oproeper een integriteitsschending meldt, heeft hij of zij bovendien ook Spreekplicht. Spreekbuis stelt de melder daarvan op de hoogte. Die kan nadien zelf beslissen om door te gaan met de melding.”

  Antje Ketelers

  “Samen met het personeelslid bekijken we welke acties genomen kunnen worden. Die worden altijd afgetoetst met de oproeper zodat hij of zij zelf kan kiezen welke actie ondernomen wordt.” Nadien neemt ofwel Spreekbuis ofwel de oproeper zelf contact op met één van de interne actoren. Bij de Vlaamse overheid werken immers heel wat collega’s rond de thema’s welzijn en integriteit op het werk. Zo zijn er de contactpersonen in de eigen entiteit (zoals bijvoorbeeld leidinggevenden, contactpersonen Integriteit of vertrouwenspersonen) en de diensten voor welzijn en integriteit zoals IAVA, de dienst Emancipatiezaken of de Ombudsdienst. Zij pakken de vragen of klachten die Spreekbuis hen bezorgt intern aan. “Elk dossier is uniek en vereist specifieke acties. Er is geen standaard stappenplan. We werken dus telkens opnieuw samen met de actoren in de Vlaamse overheid een actie op maat uit.”

  In alle vertrouwen


  Na het eerste contact wordt een dossier aangemaakt. Zo kunnen alle meldingen en vragen bijgehouden en opgevolgd worden. De dossiers zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers van Spreekbuis. Vertrouwelijkheid is ook belangrijk bij het contact met de interne actoren bij de Vlaamse overheid. “En die vertrouwelijkheid beklemtonen we ook tijdens de gesprekken met de melders. Zo voelen ze zich op hun gemak en durven ze hun verhaal doen. Dat is ook het voordeel van een extern meldpunt: we bieden de nodige neutraliteit.”

  Samenwerken op verschillende niveaus

  De contacten met de actoren bij de Vlaamse overheid zijn voor Spreekbuis enorm belangrijk. “Zowel voor de doorverwijzing van de dossiers, maar ook zodat zij de weg naar ons kunnen vinden voor overleg of eventuele vragen. Leidinggevenden, vertrouwenspersonen, contactpersonen integriteit, … kunnen ook een beroep doen op Spreekbuis voor ondersteuning bij hun welzijns- en integriteitsrol.” Spreekbuis houdt voor de Vlaamse overheid statistieken bij van het soort meldingen dat binnen komt. “Dat gebeurt in functie van ons jaarrapport, maar op basis van die statistieken kan de Vlaamse overheid haar beleid op vlak van integriteit, welzijn en gezondheid op het werk ook bijsturen en geschikte maatregelen treffen voor personeelsleden.”

  Hoofd vrij maken

  De medewerkers van Spreekbuis krijgen soms te maken met emotionele verhalen. Antje probeert daar op haar manier mee om te gaan. “Je moet je hoofd kunnen ‘vrij’ maken voor elk nieuw gesprek. Dat is niet altijd evident. De rit naar huis vormt voor mij een schakelmoment. Dan draai ik de knop om en probeer ik genoeg te ontspannen.” Ook al is het vaak zware materie waar de medewerkers mee te maken krijgen, toch biedt deze job enorm veel voldoening. “Het doet goed om te horen dat mensen hoopvol of actiegericht zijn na een gesprek. Ik ben blij dat ik mensen kan proberen helpen en er kan zijn voor hen.”

  Antje houdt ook mooie herinneringen over aan bepaalde momenten uit haar carrière bij Spreekbuis. “Er is een situatie waar ik nog vaak aan terug denk. Iets begon als een uitzichtloze situatie waarin al heel wat stappen ondernomen waren en waarvan ik dacht dat er geen verandering meer mogelijk was. Tot ik op een dag telefoon kreeg van de oproeper in kwestie die me persoonlijk wilde bedanken voor de verandering die het telefoontje had teweeggebracht en de hulp die ik geboden had. Daar doen we het voor bij Spreekbuis denk ik.”