chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Familie en relaties op het werk

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid mag je niet leidinggeven aan je partner of familieleden, behalve in bijzondere situaties. Ook mag je niet betrokken zijn bij hun selectieprocedure. Wat zegt de deontologische code daarover? En met welke richtlijnen moet je rekening houden?

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je komt in de situatie terecht waarin je op het werk te maken hebt met je partner of familieleden.

  Wat?

  Het kan gaan over je partner of familieleden (zie onder) die solliciteren bij je departement of agentschap. Of over 2 afdelingen die samensmelten waardoor je leidinggevende wordt van je partner of familieleden. Of over een romantische relatie die ontstaat tussen jou en je leidinggevende.

  Wie wordt er beschouwd als familieleden?

  De richtlijnen op deze webpagina zijn van toepassing op zowel jouw familieleden als die van je partner:

  • kinderen en stief- of pleegkinderen
  • ouders en stief- of pleegouders
  • broers en stief- of pleegbroers
  • zussen en stief- of pleegzussen
  • ooms en tantes
  • neven en nichten
  • en iedereen met wie je een intieme relatie hebt.

  Richtlijnen

  • Zorg ervoor dat je niet betrokken bent bij de selectieprocedure van je partner of van familieleden die solliciteren of deelnemen aan een bevordering bij de Vlaamse overheid.
  • Zorg ervoor dat je niet betrokken bent bij de toekenning van een toelage of bonus van je partner of familieleden.
  • Zorg ervoor dat je geen (tijdelijke) leidinggevende bent van je partner of familieleden.

  Met deze richtlijnen vermijd je dat er op de werkvloer een schijn van partijdigheid ontstaat. Kandidaten en medewerkers moeten op een gelijkwaardige behandeling kunnen rekenen.

  Uitzondering: word je leidinggevende door een fusie of na een aanstelling in een departement of agentschap waar je partner of een familielid al werkt? Dan kunnen jullie er beiden blijven werken, op voorwaarde dat je dat meldt aan je hiërarchische leidinggevende. Ben je leidend ambtenaar van je entiteit? Dan meld je jouw situatie aan de minister bevoegd voor je beleidsdomein. Maar ook in deze situatie mag je als leidinggevende niet rechtstreeks betrokken zijn bij bevorderingsprocedures of bij de toekenning van toelagen of bonussen (zie richtlijnen).

  Hoe kun je deze richtlijnen toepassen? (enkele voorbeelden)
  • Je leidinggevende is langdurig afwezig en jij wordt ad interim aangesteld om je team te leiden. Daardoor word je (tijdelijk) de leidinggevende van een collega met wie je sinds kort een relatie hebt. In die situatie meld je zo snel mogelijk de relatie aan je hiërarchische leidinggevende. Dan worden er afspraken gemaakt zodat jij en je partner jullie functie kunnen behouden.
  • Je werkt als HR-verantwoordelijke van je departement of agentschap en je staat in voor de eerste selectie van kandidaten voor een nieuwe functie. Je ziet het cv van je neef verschijnen. In die situatie meld je de familieband aan je leidinggevende zodat een collega het dossier van jou kan overnemen.
  • Je moet een bestek maken voor een overheidsopdrachtprocedure om zo een leverancier te vinden die advies en ondersteuning kan geven bij een aantal projecten. Je partner heeft een bedrijf dat die dienstverlening aanbiedt. Wat doe je? Je bespreekt de situatie het best met je leidinggevende. Zo vermijd je elke schijn van partijdigheid. Als het bedrijf van je partner meedingt naar de overheidsopdracht, ben je het best niet betrokken bij die procedure.

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over familie of relaties op het werk? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

  Meer informatie

  Goed om weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).