chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Functie-, entiteits- of materiespecifieke codes

  Naast de deontologische bepalingen in het statuut (bv. Vlaams Personeelstatuut), het arbeidsreglement (bv. arbeidsreglementen van de diensten van de Vlaamse overheid) en een algemene deontologische code of afsprakenkader, kunnen er ook codes worden uitgewerkt voor specifieke thema’s, (kwetsbare) functies (bv. inspecteurs, boekhouders…) of afdelingen van een organisatie. Er kunnen immers heel wat verschillen tussen personeelsleden in verschillende diensten zijn. Een voorbeeld van zo’n functiespecifieke code is de deontologische code van de Inspectie Werk en Sociale Economie voor de inspecteurs. Hun job vraagt verhoogde aandacht over integriteit.

  Daarnaast kunnen er codes worden opgesteld voor specifieke materies. Bijvoorbeeld rond e-mail- en internetgebruik of het aannemen van geschenken. De Vlaamse overheid beschikt bijvoorbeeld over een ICT-code ‘integer omgaan met ICT-middelen’ over het gebruik van ICT-middelen in de werkcontext.

  Ten slotte kan een organisatie een aantal strategische documenten hebben zoals een waardencode, waarin de missie, visie en doelstellingen van de organisatie worden beschreven.