chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Geheimhoudingsplicht

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid moet je vertrouwelijke informatie geheimhouden voor iedereen die niet bevoegd is om er kennis van te nemen. Wat zegt de deontologische code daarover? En met welke richtlijnen moet je rekening houden?

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je bent op de hoogte van vertrouwelijke informatie of je hebt toegang tot die informatie.

  Wat?

  Je spreekrecht wordt beperkt door de plicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden. Die geheimhoudingsplicht slaat onder meer op:

  • dossiers waarin nog geen eindbeslissing is genomen
  • medische, fiscale, sociale en andere persoonlijke gegevens van collega's of burgers
  • vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens

  Richtlijnen

  • Houd vertrouwelijke informatie geheim voor iedereen die niet bevoegd is om er kennis van te nemen.
  • Respecteer de geheimhoudingsplicht ook als je niet meer voor de Vlaamse overheid werkt.

  Uitzondering: je bent niet gebonden aan geheimhoudingsplicht als grondwettelijke, wettelijke of decretale bepalingen je tot spreken verplichten, bijvoorbeeld als je voor de rechtbank moet getuigen. Je hebt ook spreekplicht als je op de hoogte bent van misdaden of wanbedrijven.

  Hoe kun je deze richtlijnen toepassen? (enkele voorbeelden)
  • Je behandelt het dossier van een persoon die een kennis of bekende is van je partner. De verleiding bestaat misschien om persoonlijke info uit dat dossier met je partner te delen, maar de geheimhoudingsplicht eist dat je die informatie geheimhoudt.
  • Je bent op de hoogte van een regeringsbeslissing die nog niet officieel werd bekendgemaakt. Je deelt de info over die beslissing pas na de officiële communicatie.
  • Je bent op de hoogte van de commerciële afspraken tussen je entiteit en een leverancier. Die info houd je vertrouwelijk, ook als je met pensioen gaat of voor een andere job kiest.
  • Door je job bij de Vlaamse overheid weet je dat er onteigeningsplannen zijn in je buurt. Die kunnen ook invloed hebben op de eigendom van een goede vriend van jou. Je vriend vraagt of jij weet wat nu precies de plannen zijn van de Vlaamse overheid. Wat doe je? Als de beslissing over de onteigening niet officieel is, mag je die informatie niet delen.
  • Als dossierbehandelaar heb je toegang tot de databank met rijksregisternummers en persoonsgegevens. In principe kun je ook de gegevens bekijken van familie, vrienden, buren. Toch mag je alleen informatie opvragen die je nodig hebt om je dossiers te behandelen.
  Bij welke vragen sta je best even stil als je informatie openbaar wilt maken?
  • Waarom vraagt men jou informatie?
  • Is de informatie die je wilt delen al officieel gecommuniceerd?
  • Kan er een belangenconflict ontstaan als je bepaalde info deelt?

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over geheimhoudingsplicht? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

  Meer informatie

  Goed om weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).