chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Historiek en toepassingsgebied

  Historiek

  Traject

  snelweg zonder auto's in open vlakte In 2012 werd gestart met de actualisering van de ICT-code van 2004 ‘gedragscode voor het gebruik van internet, e-mail en prikborden’. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit het Departement Bestuurszaken, E-government en ICT-beheer, het Departement Diensten voor Algemeen Regeringsbeleid en Audit Vlaanderen werkten mee aan de opmaak van de nieuwe ICT-code. De werkgroep maakte eerst een lijst van onderwerpen die zeker aan bod moesten komen. In 2013 werden deze onderwerpen verder uitgewerkt tot de huidige code die is goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 14/03/2014.

  Nieuwe elementen

  Naar aanleiding van een gewijzigde visie van de Privacycommissie en de aanbeveling die eruit voortvloeit, bevat de ICT-code uitgebreide toezichtmogelijkheden. De toezichtmogelijkheden betreffen een geleidelijke en getrapte controle van vermoedelijk misbruik door werknemers van het e-mail- en internetsysteem van de werkgever, namelijk een permanente globale controle, een occasionele globale controle en een individuele controle. De volledige aanbeveling van de Privacycommissie vindt u hier.

  Daarnaast spelen maatschappelijke en technische evoluties een rol bij de actualisatie van de code: bijvoorbeeld de opkomst van de sociale media, cloutoepassingen, plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

  De ICT-code 'integer omgaan met ICT-middelen' probeert alle afspraken te bundelen die er bestaan rond integriteit en ICT en relevante contactgegevens en links mee te geven.

  Toepassingsgebied

  De ICT-code geldt voor de entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid).

  Daarnaast geldt de code als aanbeveling voor entiteiten met rechtspersoonlijkheid (IVA’s met rechtspersoonlijkheid, EVA’s, SAR’s, VOI’s).