chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Hoe omgaan met ICT-middelen?

  collega's aan computer U gaat als volgt om met de ICT-middelen van de Vlaamse overheid:

  Ook bij het telewerken gaat u op dezelfde manier om met de ICT-middelen.

  Daarnaast is de voorbeeldrol van leidinggevenden belangrijk bij het omgaan met ICT-middelen.

  Zorgvuldig en vooruitziend

  De ICT-middelen die u gebuikt op het werk zijn publieke middelen. U gaat ermee om als een goede huisvader, namelijk als een zorgvuldig en vooruitziend persoon.

  • Zorgvuldig’ houdt in dat u die nadelige gevolgen probeert te voorkomen door gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.
  • ‘Vooruitziend’ betekent dat u de nadelige gevolgen van uw handelen redelijk probeert in te schatten, dat u er met andere woorden op probeert te anticiperen.

  Zuinig, efficiënt en effectief

  U bent bereid verantwoording af te leggen over het gebruik van de ICT-middelen. De middelen dienen om het algemeen belang na te streven, dus u gebruikt ze met het oog op zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit.

  Wel Niet
  Gebruik ICT-middelen in overeenstemming met de doelstellingen. Gebruik ICT-middelen niet voor commerciële doeleinden.
  Gebruik de middelen op een wettelijke manier met respect voor het auteursrecht en de privacy. Gebruik de middelen niet voor discriminatie, pesten, stalking, spamming, ...

  Ga kostenbewust om met ICT-middelen.

  Voor toestellen zoals gsm's, tablets, smartphones houdt u zich aan de gemaakte afspraken binnen uw entiteit.


  Bezoek geen sites die zich tegen de grondbeginselen van de democratie en de rechtstaat keren, die kwestsend of beledigend of in strijd zijn met de goede zeden zijn of die een gevaar voor verslaving vormen.
  Occasioneel gebruik van de ICT-middelen voor privédoeleinden is alleen mogelijk als dat de uitvoering van uw taken en uw productiviteit en die van uw collega's niet in het gedrang brengt. Voor bepaalde middelen is privégebruik toegestaan als sociaal voordeel.

  Verstuur geen kettingbrieven, virussen of valse virusmeldingen.

  Als u een virus of een valse virusmelding ontvangt, waarschuw dan de servicedesk (tel. 02/5539000), servicedesk@vlaanderen.be en het virusmeldpunt (antivirus@vlaanderen.be).

  Blijf beleefd en professioneel in uw online communicatie, voer geen verhitte discussies en pas op met cynisme en sarcasme. Geschreven berichten komen soms anders over dan bedoeld.

  Verstuur geen spam.

  Als u spamberichten in uw mailbox ontvangt, kunt u de mails doorsturen naar antispam@vlaanderen.be.

  Spring voorzichtig om met uw wachtwoorden.

  Op de meeste software rusten auteursrechten.

  Voor het installeren van nieuwe software neemt u contact op met uw ICT-contactpunt of met de servicedesk.

  Beveilig de informatie die u zelf door ICT gebruikt en deel de informatie met anderen volgens de afspraken van uw entiteit.

  Duurzaam

  Schenken van ICT-middelen

  De Vlaamse Regering kan lichamelijke roerende goederen, bijvoorbeeld ICT-middelen, die eigendom zijn van haar diensten en niet meer
  gebruikt worden, schenken aan:

  • onderwijsinstellingen,
  • verenigingen zonder winstoogmerk,
  • stichtingen.

  De Vlaamse overheid beschikt immers vaak over een voorraad aan roerende goederen die buiten gebruik zijn gesteld, maar toch nog nuttig kunnen zijn. De wetgeving hierrond vindt u op: Artikel 57, 1°, van het decreet van 21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 (Belgisch Staatsblad, 31 december 2007)


  Zorg voor het professioneel verwijderen van de data, voor u afgedankt ICT-middelen weggeeft.

  Groene ICT aan knop van computer

  Er zijn een een aantal dingen die u kunt doen om groener om te springen met technologie en grondstoffen, en de druk op het milieu te verlichten.

  • Zet uw computer, beeldscherm en printer uit als u naar huis gaat.
  • Zet uw computer, beeldscherm en printer in slaapstand tijdens uw lunch en vergaderingen vanaf 15 minuten. Bent u meer dan een uur weg, zet de computer dan uit.
  • Stel het energiebeheer van uw computer in om energie-efficiënt te werken. Voor computers die met het raamcontract ICT van de Vlaamse overheid aangekocht werden, is dit sinds 1 april 2010 de standaardinstelling.
  • Gebruik geen schermbeveiliging.

  Meer informatie en tips over energie besparen met computers en printers(enkel toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid). 

  Meer informatie en tips over energie besparen met tablets en smartphones (enkel toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid).

  Telewerken (tijds- en plaatsonafhankelijk werken)

  Door de toename van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken en de moderne informaticamogelijkheden zijn de grenzen tussen privé en werk vaak minder duidelijk. Als u documenten en materiaal mee op verplaatsing neemt (bv. naar huis), treft u de nodige maatregelen om die informatie te beschermen, zowel thuis als onderweg.

  Respecteer de bestaande afspraken die zijn opgenomen in de omzendbrief rond telewerk, zowel de algemene afspraken als de afspraken binnen uw entiteit.

  Meer informatie over plaats- en tijdsonafhankelijk werken en cijfers over telewerk bij de Vlaamse overheid.

  Voorbeeldrol leidinggevenden

  Als leidinggevende heeft u een faciliterende rol en een voorbeeldrol op het vlak van het gebruik van ICT.

  • U denkt zorgvuldig na over de meest gepaste ICT-middelen en de toegangspolitiek tot systemen die in uw entiteit wordt gevoerd.
  • U zorgt ervoor dat uw personeelsleden de geschikte vorming volgen om de ICT-systemen op een passende manier te gebruiken.
  • U bespreekt mogelijke risico’s van het gebruik van ICT met uw personeelsleden.
  • U volgt de kosten en het gebruik van ICT op aan de hand van de toegestane rapportering.
  • U hebt de verantwoordelijkheid om problemen rond ICT-gebruik aan te pakken of aan te kaarten.