chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integriteit binnen de Vlaamse overheid

  De Vlaamse overheid definieert integriteit als

  het handelen volgens geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan begrippen als rechtschapenheid, onschendbaarheid, onkreukbaarheid, zorgvuldigheid, zuiverheid van oogmerk, willens en wetens te goeder trouw zijn, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid.

  Dit is een hele mond vol. Kortweg gaat het om correct omgaan met middelen én mensen door iedereen (van de top tot het operationele niveau). Die ruime definitie sluit aan bij de ruime visie op integriteitsbeleid van de Vlaamse Regering, die veel ruimer is dan de preventie en aanpak van corruptie en fraude. Het vormt de basis voor het vertrouwen van burgers in de overheid. Het bundelt de regels, normen en waarden die de leidraad vormen voor het dagelijks handelen van de medewerkers van de Vlaamse overheid.

  Daarom werkt de Vlaamse overheid aan de uitbouw van een geïntegreerd en gecoördineerd integriteitsbeleid. Een consequent integriteitsbeleid heeft namelijk een positieve invloed op het vertrouwen van burgers en bedrijven in de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft op het vlak van integriteit een voorbeeldfunctie. Hier vindt u een presentatie die meer inzicht geeft in het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

  Het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid is een combinatie van stimuleren en controleren en steunt op drie pijlers: preventie, controle/detectie en reactie/sanctie. Hier vindt u een presentatie over de drie pijlers van het integriteitsbeleid en hoe deze pijlers in de praktijk te brengen .

  illustratie bij preventie

  Preventie

  illustratie bij detectie en controle

  Detectie en controle

  • het opvolgen van de afspraken en regelgeving zowel door specifieke actoren zoals Audit Vlaanderen, die instaat voor interne controle bij de Vlaamse overheid
  • het opvolgen door leidinggevenden en personeelsleden zelf (bijvoorbeeld elkaar aanspreken over eventuele schendingen, het doorgeven van bepaalde schendingen en dus voldoen aan de meldingsplicht, problemen melden bij Spreekbuis … ).
  illustratie bij reactie en sanctie

  Reactie en sanctie

  •  het optreden na de vaststelling van een schending en dus zorgen voor de gepaste sanctie en nazorg.

  Om het integriteitsbeleid te voeren, ontwikkelt de Vlaamse overheid instrumenten, handleidingen, trainingen die personeelsleden en leidinggevenden helpen om integer te kunnen werken.