Hoe kun je een integriteitsbeleid uitwerken in je organisatie? Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning. Zo werk je aan regels, normen en waarden die samen een leidraad vormen voor het dagelijks handelen van je personeelsleden. En zo investeer je in een geïntegreerd integriteitsbeleid.

Voor wie?

  • Je bent integriteitsactor bij de diensten van de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld: contactpersoon integriteit, vertrouwenspersoon, HR-verantwoordelijke, ankerpunt organisatiebeheersing, leidinggevende, …).
  • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor de uitbouw van het integriteitsbeleid.

Wat?

Integriteit betekent correct omgaan met middelen en mensen door iedereen in de organisatie. Die benadering van integriteit is veel ruimer dan de preventie en aanpak van corruptie en fraude. Binnen de diensten van de Vlaamse overheid steunt het integriteitsbeleid op 3 pijlers:

  • preventie
  • controle/detectie
  • reactie/sanctie

Lees meer op de webpagina ‘integriteitsbeleid binnen de Vlaamse overheid’.

Hoe aanpakken?

Efficiënt integriteitsbeleid uitwerken in je departement of agentschap: leidraad voor integriteitsactoren van de Vlaamse overheid.

Regelgeving

Contact

Meer informatie of een vraag?
Contacteer Helena De Clercq (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

Havenlaan 88 bus 50
1000 Brussel
integriteit@vlaanderen.be


Suggesties?
Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).