chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integriteitsmeldingen voor medewerkers Vlaamse overheid

  Wil je iets melden over integriteit? Heb je te maken met een mogelijke integriteitsschending? Of heb je bedenkingen over deontologie in je werkomgeving? Dan kun je dit melden. Want alle personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid zijn gebonden aan de deontologische code. Die bundelt gedragsregels en richtlijnen om integer te werken.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je wilt een mogelijke integriteitsschending melden of je hebt vragen over het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

  Opgelet: werk je niet bij de Vlaamse overheid en wil je iets melden over een mogelijke integriteitsschending van een Vlaamse overheidsdienst? Lees op de webpagina ‘klachten over een Vlaamse overheidsdienst’ hoe je dit doet.

  Spreekplicht

  Via onderstaande stappen kun je vrijblijvend integriteitskwesties melden en vragen stellen over de deontologische code. In sommige situaties ben je verplicht om integriteitsschendingen te melden. Die spreekplicht geldt voor alle misdaden en wanbedrijven waarvan je op de hoogte bent. Lees meer op de webpagina ‘spreekrecht en spreekplicht’.

  Bescherming als klokkenluider

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid kun je bij de Vlaamse Ombudsdienst klokkenluidersbescherming aanvragen wanneer je onregelmatigheden meldt en vreest voor represailles:

  • Je krijg tijdelijk bescherming tegen ontslag en andere tuchtstraffen.
  • Je bent beschermd tot 2 jaar na het einde van het onderzoek van je melding.
  • Tijdens die periode kun je enkel tuchtstraffen of andere maatregelen krijgen als die geen verband houden met je melding van de onregelmatigheid.
  • Lopende tuchtprocedures worden opgeschort en kunnen slechts worden verdergezet als het onderzoek van de ombudsman uitwijst dat er geen verband is met je melding van de onregelmatigheid.

  Hoe melden?

  Mogelijke integriteitsschendingen melden of integriteitsvragen stellen: procedure voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

  • 1

   Spreek je leidinggevende aan

   (indien mogelijk)

   Je leidinggevende is je 1ste aanspreekpunt voor alle vragen en meldingen over integriteit.

   Wil je dit liever niet of laat de situatie het niet toe? Ga dan naar de volgende stap.

  • 2

   Contacteer de contactpersoon integriteit van je departement of agentschap

   (indien mogelijk)

   Je departement of agentschap heeft een contactpersoon integriteit. Je kunt bij die persoon terecht voor alle vragen en meldingen over integriteit.

   Je kunt bij de contactpersoon integriteit terecht voor advies wanneer je een integriteitsdilemma afweegt. Bij een integriteitsmelding zet de contactpersoon integriteit de nodige stappen en werkt die eventueel samen met andere bevoegde actoren om de integriteitskwestie aan te pakken.

   Wil je dit liever niet of laat de situatie dit niet toe? Ga dan naar 1 van onderstaande stappen.

  • 3

   Mail Spreekbuis

   Heb je nood aan een luisterend oor buiten je departement of agentschap? Spreekbuis is een hulpteam waar je terecht kunt met vragen over integriteit en welzijn. Spreekbuis luistert, geeft advies en wijst de weg naar de juiste dienst of contactpersoon.

   Contacteer Spreekbuis via: spreekbuis@vlaanderen.be

   Goed om weten: je kunt ook bij Spreekbuis terecht als je je niet goed voelt op het werk, geconfronteerd wordt met problemen zoals conflicten, pesterijen, discriminatie, diefstal, problemen in je privéleven, …

  • 4

   Contacteer de coördinator Integriteitszorg Vlaamse overheid

   Meld je een integriteitsschending of -vraag liever buiten je departement of agentschap? De coördinator Integriteitszorg Vlaamse overheid geeft integriteitsadvies bij integriteitsvragen, dilemma’s en zet de nodige stappen bij integriteitsmeldingen. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld, maar meldingen zijn niet vrijblijvend. Bij vermoeden van ernstige integriteitsschendingen werkt de coördinator Integriteitszorg samen met andere bevoegde integriteitsactoren zoals Audit Vlaanderen en de Vlaamse Ombudsdienst.

   De contactinformatie van de coördinator Integriteitszorg vind je onderaan deze webpagina.

  • 5

   Meld de integriteitsschending bij Audit Vlaanderen

   Je kunt rechtstreeks bij Audit Vlaanderen terecht met je melding. Audit Vlaanderen voert onafhankelijk interne onderzoeken uit, gaat vertrouwelijk om met je melding en voert een vooronderzoek naar de ernst van de integriteitsschending. Elementen zoals de betrouwbaarheid van de melding en de noodzaak en hoogdringendheid van een onderzoek bepalen of een forensische audit wordt uitgevoerd.

   Een forensische audit onderzoekt of er fraude is in een bepaalde organisatie. De resultaten van het forensische onderzoek gaan naar de betrokken organisatie, de bevoegde vakminister, de minister-president en het Auditcomité van de Vlaamse overheid. Het auditrapport wordt ook bezorgd aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket wanneer er strafrechtelijke inbreuken aan het licht komen.

   Uitzondering: werk je in een privaatrechtelijk agentschap? Dan kun je niet bij Audit Vlaanderen terecht.

  • 6

   Bezorg je klacht aan de Vlaamse Ombudsdienst

   Je kunt misbruiken rechtstreeks melden aan de Vlaamse Ombudsdienst van het Vlaams Parlement. Je kunt er ook terecht voor personeelskwesties die binnen de diensten van de Vlaamse overheid niet opgelost raken. De Vlaamse Ombudsdienst werkt onafhankelijk van de Vlaamse Regering en van de Vlaamse overheidsdiensten.

   Goed om weten: wil je bescherming als klokkenluider aanvragen? Dan kan dit enkel als je de Vlaamse Ombudsdienst inschakelt.

  Welke integriteitsactoren bestaan er allemaal?

  De coördinator Integriteitszorg van de Vlaamse overheid werkt samen met centrale en decentrale actoren. Het Bureau Integriteit en het netwerk Integriteit van de Vlaamse overheid bevorderen de samenwerking tussen deze actoren:

  • centrale integriteitsactoren:
   • coördinator Integriteitszorg
   • Audit Vlaanderen
   • Vlaamse Ombudsdienst
   • preventieadviseurs psychosociaal welzijn
   • dienst Diversiteitsbeleid
   • dienstencentrum Welzijn
  • integriteitsactoren in de Vlaamse overheidsdiensten:
   • contactpersonen integriteit
   • vertrouwenspersonen
   • HR-businesspartners en -specialisten
   • diversiteitsambtenaren
   • ankerpunt organisatiebeheersing
   • leidinggevenden

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).