chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integriteitsnetwerk Vlaamse overheid

  potloden

  Bij de Vlaamse overheid werken verschillende actoren samen aan het uitwerken en toepassen van integriteitsbeleid. Naast de centrale actoren die overkoepelend samenwerken binnen het virtueel bureau Integriteit zijn er ook op entiteitsniveau heel wat collega's die het integrititeitsbeleid mee vorm geven en helpen om het beleid in de praktijk te brengen.

  Om samenwerking tussen de partijen te bevorderen, werd in 2012 een integriteitsnetwerk Vlaamse overheid op Yammer opgericht. Dit netwerk nodigt deze collega’s uit om meer en beter samen te werken, aan kennisdeling te doen en informatie en ervaringen uit te wisselen. Dankzij het netwerk kan het overkoepelend integriteitsbeleid beter afgestemd worden op de praktijk en noden van de entiteiten. Daarnaast zorgt het netwerk voor een professionalisering van de actoren en een stijging van de maturiteit op vlak van integriteit in de entiteiten.

  De verschillende integriteitsactoren en leden van het netwerk kwamen in het voorjaar van 2014 samen op het integriteitsevent 'samen goed op weg met integriteit', waar duidelijk bleek hoe ruim het thema is opgevat binnen de Vlaamse overheid en hoeveel mensen aan de integriteitsweg timmeren. Om het netwerken en de kennisdeling over specifieke vragen en noden verder te bevorderen, zullen er in de toekomst nog bijeenkomsten georganiseerd worden.

  Het netwerk richt zich specifiek tot:

  • Contactpersonen integriteit;
  • Vertrouwenspersonen;
  • HR-verantwoordelijken;
  • Diversiteitsambtenaren;
  • Ankerpunten organisatiebeheersing;
  • Coaches;
  • Klachtenmanagers.

  Vorige sessies

  Naar professionaliseringstraject integriteitsactoren: 15 juni 2017 - presentatie

  Naar een nieuw ondersteuningsaanbod integriteit & de link tussen waarden en integriteit: 30 mei 2016

  Wat met integriteit in een veranderende Vlaamse overheid: 26 mei 2015 

  Samen goed op weg met integriteit: 19 november 2014

  Wie kan lid worden van het Integriteitsnetwerk op Yammer en hoe werkt het?

  Het netwerk integriteit is een ‘gesloten’ netwerk waar de leden in vertrouwen informatie delen waarbij iedereen de ‘chatham house rules’ naleeft: wat in het netwerk wordt besproken, gaat niet verder dan het netwerk en wordt niet gedeeld met derden. Het netwerk is er voor de integriteitsactoren van de Vlaamse overheid.

  Het netwerk vindt u op de Yammer van het integriteitsnetwerk. U kunt er ook uw lidmaatschap aanvragen.