chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integriteitsschendingen melden

  Personeelsleden hebben spreekplicht wanneer het gaat om integriteitsschendingen die ze opmerken tijdens het uitoefenen van hun functie. Als u onder het Vlaams Personeelsstatuut valt, dan bent u beschermd bij het melden via artikel II 3 en artikel II 4 van het VPS.

  In bepaalde gevallen kunnen personeelsleden een sanctie opgelegd krijgen, bijvoorbeeld na het begaan van een integriteitsschending.

  Meldpunten

  1. Bij uw collega of leidinggevende

  We raden aan om eerst bij uw collega of uw leidinggevende de schending aan te kaarten. Als Vlaamse overheid werken we aan een open cultuur. Belangrijke schendingen moeten gemeld worden. Misbruiken of nalatigheden moet u onmiddellijk aan uw chef of een hogere leidinggevende melden. Voor heel kleine inbreuken die geen strafbare feiten zijn, kunt u best gewoon uw collega aanspreken over dat gedrag. Pas als uw collega uw opmerking niet ernstig neemt, kunt u het probleem bij uw leidinggevende aankaarten.

  Wilt u liever niet uw leidinggevende of uw collega aanspreken, dan kunt u ook meteen een beroep doen op Spreekbuis, Audit Vlaanderen of de Vlaamse Ombudsdienst.

  2. Audit Vlaanderen

  U kunt ook rechtstreeks bij Audit Vlaanderen terecht als u om de een of andere reden niet bij uw chef langsgaat. Dat agentschap voert onafhankelijk interne onderzoeken uit. Let op: collega’s uit de privaatrechtelijke agentschappen kunnen niet bij Audit Vlaanderen terecht, omdat het agentschap niet bevoegd is voor hen.

  Meer informatie over Audit Vlaanderen

  Contact

  www.auditvlaanderen.be/

  audit@vlaanderen.be of 02/553 45 55

  3. De Vlaamse Ombudsdienst

  U kunt misbruiken ook rechtstreeks aan de Vlaamse Ombudsdienst melden. De ombudsdienst valt onder het Vlaams Parlement zodat hij onafhankelijk van de Vlaamse Regering en van de Vlaamse overheidsdiensten kan werken. Als u vreest voor represailles, kunt u daar ook bescherming als klokkenluider aanvragen. U krijgt dan tijdelijk bescherming tegen ontslag en andere tuchtstraffen.

  Meer informatie over de Vlaamse Ombudsdienst.

  4. De politie of het gerecht

  Tot slot kunt u een misdrijf ook aangeven bij de politie, of rechtstreeks bij de procureur des Konings, door een brief te schrijven aan het parket. De adressen van de parketten vindt u op de website www.just.fgov.be

  Geen meldpunten, wel advies en luisterend oor

  1. Contactpersonen integriteit

  Heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid hebben een contactpersoon integriteit. De contactpersonen integriteit bereiden onder meer entiteitspecifieke codes voor en helpen bij de uitwerking van het integriteitsbeleid binnen hun entiteit.
  U kunt terecht bij de contactpersoon integriteit van uw entiteit met dilemmavragen en vragen bij de algemene en entiteitspecifieke deontologische codes.

  Een overzicht van de contactpersonen integriteit bij de Vlaamse overheid.

  2. Vertrouwenspersonen

  Binnen de Vlaamse overheid hebben verschillende entiteiten vertrouwenspersonen psychosociaal welzijn. De rol van deze vertrouwenspersonen kadert binnen de wet van 11 juni 2001 die werknemers beschermt tegen pesten, geweld, ongewenst seksueel gedrag en psychische belasting op het werk.

  Deze vertrouwenspersonen worden door de aard van hun taak ook vaak geconfronteerd met allerlei dilemma’s waar personeelsleden zelf mee worstelen. Verschillende vertrouwenspersonen hebben ook een opleiding gevolgd om dilemmatrainingen te geven en zijn daarom uitermate geschikt als klankbord voor integriteitsvragen.

  De vertrouwenspersoon is zelf geen meldpunt maar kan u helpen met nadenken over integriteitsdilemma’s en weet bij wie u het juiste antwoord vindt op specifieke vragen.

  De vertrouwenspersoon kan u bovendien doorverwijzen naar de juiste instanties als u een integriteitsschending (bijvoorbeeld: fraude, diefstal …) wilt melden. De vertrouwenspersoon legt u uit welke bescherming mogelijk is wanneer u vreest dat uw melding nadelige gevolgen heeft voor uzelf.

  Een overzicht van de vertrouwenspersonen bij de Vlaamse overheid