chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid is de basis voor het vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid. Dat beleid bundelt de regels, normen en waarden die samen de leidraad vormen voor het dagelijkse handelen van de medewerkers van de Vlaamse overheid. Wie geeft vorm aan dat beleid? En wat omvat het precies?

  Voor wie?

  • Je bent integriteitsactor bij de diensten van de Vlaamse overheid (bijvoorbeeld: contactpersoon integriteit, vertrouwenspersoon, HR-verantwoordelijke, ankerpunt organisatiebeheersing, diversiteitsambtenaar, leidinggevende, …).
  • Je hebt interesse in het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

  Pijlers integriteitsbeleid

  Integriteit gaat om het correct omgaan met middelen en mensen door iedereen: van de organisatietop tot het operationele niveau. Die benadering van integriteit is veel ruimer dan de preventie en aanpak van corruptie en fraude. Ze vormt de basis voor het vertrouwen van burgers in de overheid. Het integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid is daarom een combinatie van stimuleren en controleren en steunt op 3 pijlers:

  • preventie
  • controle/detectie
  • reactie/sanctie

  Aanpak binnen de Vlaamse overheid

  De coördinator Integriteitszorg werkt aan de uitbouw van een geïntegreerd en doeltreffend integriteitsbeleid van de Vlaamse overheid en coördineert een virtueel ‘Bureau Integriteit’.

  Dit Bureau Integriteit bestaat uit experten uit verschillende vakdomeinen omdat het integriteitsbeleid nauw verbonden is met werkvelden als HR, welzijn, diversiteitsbeleid en interne controle. Die bundeling van expertise zorgt voor een kruisbestuiving en een efficiënter integriteitsbeleid. Het Bureau Integriteit komt om de 8 weken samen.

  Wat zijn de kerntaken van de coördinator Integriteitszorg?

  De kerntaken van het coördinator Integriteitszorg zijn:

  • beleidsinput
  • beleidsevaluatie
  • interactie met de beleidsuitvoering
  • samenwerking tussen de verschillende integriteitsactoren van de Vlaamse overheid
  • voorzitten Bureau Integriteit
  • uitbouwen van een kenniscentrum
  • ondersteuning van de communicatie
  Wat zijn de kerntaken van het Bureau Integriteit?

  De kerntaken van het Bureau Integriteit zijn:

  • integriteitsadvies formuleren
  • integriteitsbeleid meten en evalueren
  • expertisecentrum integriteit uitbouwen
  • instrumenten voor integriteitsbeleid ontwikkelen
  • communicatie over integriteitsbeleid voorbereiden
  Wie zit in het Bureau Integriteit?

  Integriteitsbeleid is verbonden met werkgebieden zoals HR, welzijn, diversiteitsbeleid en interne controle. Het Bureau Integriteit bestaat daarom uit experten in verschillende vakdomeinen:

  naam

  functie

  Kristien Verbraeken (voorzitter)

  coördinator Integriteitszorg Vlaamse overheid

  Michiel Trippas

  Vlaamse Diversiteitsambtenaar

  Helena Coelmont

  auditor Audit Vlaanderen

  An Schelpe en Kati Devos

  preventieadviseurs psychosociaal welzijn, Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)

  Nicole De Boeck

  afdelingshoofd Dienstencentrum Welzijn

  Jessy Van Dousselaere

  beleidsmedewerker welzijn

  Doelen en realisaties

  In 2021 werken het Bureau Integriteit en de coördinator Integriteitszorg onder meer verder aan: 

  • professionalisering van de integriteitsactoren binnen de diensten van de Vlaamse overheid:
   • professionaliseringstraject contactpersonen integriteit
   • digitaal vormingsaanbod voor integriteitsactoren
  • raamcontract leiderschap met onder andere module ‘dilemma’s in leiderschap’
  • voorbereiding invoering EU-klokkenluidersrichtlijn
  • verzamelen, analyseren en publiceren van cijfers van de overkoepelende welzijns- en integriteitsactoren 2019
  • kennisuitwisseling met professionals binnen en buiten de Vlaamse overheid

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Helena De Clercq (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).