chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Je mening geven

  Mag je zomaar zeggen wat je denkt als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid? Ja, je hebt het recht om je eigen mening vrij te uiten, maar spreekrecht brengt ook een aantal verantwoordelijkheden met zich mee. Wat zegt de deontologische code daarover? En welke richtlijnen zijn er?

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je wilt je standpunt openbaar maken of je krijgt een vraag van een journalist.

  Wat?

  Het kan gaan over:

  • een gesprek
  • je berichten op sociale media
  • je reactie op Vlaanderen Intern of andere websites
  • een voordracht op een evenement
  • een opiniestuk dat je schrijft voor een krant, website of boek

  • je antwoord op een vraag van een journalist

  • je uitspraken in een tv- of radioprogramma

  Goed om weten: het gaat dus om situaties zowel tijdens als buiten het werk.

  Richtlijnen

  • Je bent vrij om je mening te geven. Tegelijk ben je als personeelslid een ambassadeur van de Vlaamse overheid en ga je verantwoordelijk om met dat spreekrecht.
  • Maak altijd duidelijk dat het je eigen standpunt is en spreek in eigen naam. Zeker als je kritiek geeft op de overheid of als je je politieke overtuiging uit.
  • Communiceer je feitelijke informatie correct, volledig en objectief.
  • Wees je ervan bewust dat je online zichtbaar en herkenbaar bent en dat je steeds kunt aangesproken worden over wat je online zet.
  • Zorg tijdens het werk voor een efficiënte communicatie. Je mag met collega's, leidinggevenden en medewerkers informatie uitwisselen, ideeën toetsen en je standpunten verdedigen. Dit is niet alleen je recht, maar tegelijk een plicht, want zulke communicatie is onmisbaar voor een overheid die goed werkt en evenwichtige beslissingen neemt.
  • Hou rekening met onderstaande specifieke aandachtspunten voor sociale media, pers, klanten en leveranciers en bij reacties op Vlaanderen Intern.

  Opgelet: voor vertrouwelijke informatie geldt de geheimhoudingsplicht en voor misdaden of wanbedrijven geldt een spreekplicht.

  Welke aandachtspunten zijn er voor sociale media?
  • Je mag je mening geven op internet en sociale media.
  • Je bent ambassadeur van de Vlaamse overheid en werkt mee aan haar reputatie.
  • Je online activiteiten kunnen een grote impact hebben door de snelheid en directheid van de online media.
  • Alles wat je online zet, blijft online en kan steeds opnieuw opduiken.
  • Ook een 'vind-ik-leuk' kan als een mening worden opgevat.
  • Ook als je anoniem iets op het internet publiceert, kan je identiteit snel worden achterhaald.
  • Je stelt je altijd loyaal en verantwoordelijk op en maakt duidelijk of je in eigen naam spreekt of namens je organisatie.
  • Privégebruik van sociale media moet beperkt blijven tijdens je werktijd.
  Welke aandachtspunten zijn er tegenover de pers?

  Neemt iemand van de pers contact met je op? Dan verwijs je die journalist door naar de woordvoerder van je departement of agentschap.

  Vanzelfsprekend mag je in de pers je persoonlijke standpunt geven. Op voorwaarde dat het dan duidelijk is dat je in eigen naam spreekt. Hou in dat geval rekening met bovenvermelde richtlijnen.

  Welke aandachtspunten zijn er tegenover klanten en leveranciers?
  • Je mag op eigen initiatief informatie geven aan klanten en leveranciers.
  • Je moet informatie geven en toelichten als de klant daar om vraagt.
  • Je geeft altijd duidelijke, objectieve en feitelijke informatie.
  Welke aandachtspunten zijn er bij reacties op Vlaanderen Intern?
  • Reacties op interne nieuwsberichten op Vlaanderen Intern zijn welkom.
  • Wees loyaal tegenover de Vlaamse overheid en je collega's.
  • Een open en kritische houding is goed, maar wees voorzichtig met directe kritiek op collega's en entiteiten. Je kunt die beter rechtstreeks uiten.
  • Sta open voor de mening van anderen. Ga echt in gesprek en kijk uit met verhitte discussies en standpunten.
  Hoe kun je deze richtlijnen toepassen? (enkele voorbeelden)
  • Je bent actief lid van de Fietsersbond en adviseur bij Wegen en Verkeer. Op sociale media laat je je kritisch uit over het beleid van de minister van Mobiliteit, dat volgens jou ernstig tekortschiet voor de veiligheid van fietsers. Mag dat? Je hebt spreekrecht en je mag kritiek uiten op de Vlaamse Regering. Je moet ook loyaal zijn tegenover je organisatie en het beslist beleid van de regering en haar ministers. Je moet je ervan bewust zijn dat je mening over een thema waar jij ook expert in bent door je functie bij de Vlaamse overheid, niet zal worden gezien als een doorsnee mening. Wees daarom voorzichtig, weeg goed af wat gepast is te uiten op sociale media en geef vooral kritische feedback binnen de organisatie.
  • Je wordt gebeld door een journalist die graag wil weten hoe ver het staat met een beleidsvoorbereidend dossier. Wat doe je? Verwijs door naar de persverantwoordelijke van je dienst. Je mag geen informatie delen over niet-beslist beleid met onbevoegde derden.
  • Met een paar collega’s heb je een groep op Facebook. Jullie delen er zowel berichtjes en foto’s over het werk als over privézaken. Je bent het niet eens met hoe een collega zijn werk aanpakt. Je geeft hierover je ongezouten mening op Facebook. Kan dat? Feedback over het werk geef je best persoonlijk op de werkvloer. Val niemand persoonlijk aan, geef opbouwende feedback en blijf professioneel.

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over het uiten van een mening of standpunt? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet. 

  Meer informatie

  Goed om weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).