chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kennisdeling

  Om de vinger aan de pols te houden over de ontwikkelingen, de aanpak en instrumenten van andere organisaties of overheden in binnen- en buitenland op vlak van integriteit, trachten de leden van het virtueel bureau Integriteit hun expertise uit te breiden door kennis met hen uit te wisselen.

  Daarnaast laten de leden, aan de hand van presentaties en infosessies, het brede publiek kennis maken met het thema integriteit en gaan zij zo de dialoog ook met hen aan.

   

   In dit webluik zullen de presentaties en infosessies die al gegeven werden, gebundeld worden. Hou dus zeker deze pagina in de gaten! 

  Verslag European Network Integrity Practitioners (ENIP), 28 - 30 Oktober 2015

  Van 28 tot en met 30 oktober 2015 organiseerde de coördinator Integriteitszorg de tweede editie van het European Network Integrity Practioners (ENIP). Integriteitsvakgenoten uit Nederland, Estland, Slovenië en Oostenrijk troffen de Vlaamse collega's in Gent voor een driedaagse bijeenkomst over integriteit en sociale media en ethisch leiderschap. Naast de kennisuitwisseling met de buitenlandse collega's waren er ook twee gastsprekers: professor Frankie Schram sprak over het wettelijk en deontologisch kader van het spreekrecht van ambtenaren, en Jeroen Stouten, hoofddocent organisatiepsychologie, gaf een presentatie over de ethiek van leiders. U vindt hier een samenvatting en de presentatie van de gastsprekers:

  - samenvatting  '  Legal and deontological Framework for the freedom of speech for civil  servants' - Frankie Schram
  -
  slides 'Legal and deontological Framework for the freedom of speech for civil  servants' - Frankie Schram

  - samenvatting 'The Ethics of Leaders' - Jeroen Stouten

  In de kijker: Integriteitspraktijken Vlaamse overheid vermeld in toolbox van Europese commissie rond kwaliteit in de overheid

  bookMet  de ‘Toolbox for Practitioners’ wil de Europese Commissie de lidstaten richtlijnen en inspiratie geven om te werken aan kwaliteit in de openbare sector. De toolbox brengt verschillende praktijken van de lidstaten samen, waaronder ook de aanpak van het integriteitsbeleid bij de Vlaamse overheid (zie onder hoofdstuk 2: Embedding ethical and anti-corruption practices).

  Kristien Verbraeken, coördinator integriteitszorg, sprak bij de lancering van de toolbox op 19 mei over ‘Integrated integrity: embedding ethical & anti-corruption practices - Flemish government authorities’.

  De toolbox is hier te downloaden.

  Een lekker kopje welzijn en integriteit

  Annelies Antheunis, beleidmedewerker Welzijn en Kristien Verbraeken, coördinator Integriteitszorg serveerden op 15 oktober een lekker kopje welzijn en integriteit voor hun collega's van het Agentschap Overheidspersoneel. In een korte presentatie lichtten ze toe wat welzijn en intgriteit bij de Vlaamse overheid betekent, wat hun precieze opdracht is en welke projecten er de komende tijd op stapel staan. Ze toonden ook aan dat welzijn en integriteit linken hebben met tal van andere thema's zowel binnen AgO als bij andere actoren.

  Bekijk hier de presentatie.

  Coördinator Integriteitszorg praatte en debatteerde over integriteit tijdens de integriteitsweek van de OESO

  Op 24/03/2015 gaf de Kristien Verbraeken, coördinator Integriteitszorg van de Vlaamse overheid,  een presentati e over de implementatie van het integriteitsbeleid in de Vlaamse overheid (implementation on the organisational level)  tijdens de integriteitsweek van de OESO in Parijs. 2 dagen later gaf ze een  presentatie  en maakte deel uit van een panel dat debatteerde over hoe corruptie kan worden tegengegaan op het lokale niveau. 

  Hier vindt u een verslag van de integriteitsweek van de OESO.

  Het virtueel bureau Integriteit organiseerde het eerste integriteitsevent (10/04/2014) 

  Integriteit is een bijzonder veelzijdig thema. Het is zoals een metrokaart die u naar verschillende bestemmingen kan leiden. 213 deelnemers schreven zich in om samen de boeiende wereld van integriteit te verkennen. Op deze interactieve dag konden de deelnemers zelf bepalen welke routes zij volgden en naar welke haltes zij reisden. Meer informatie.

  affiche integriteit

  Het virtueel bureau Integriteit bezoekt BIOS 

  Op 17 mei was het virtueel bureau Integriteit (VBI) van de Vlaamse overheid te gast bij haar Nederlandse collega’s van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) in Den Haag. Diverse hete hangijzers van het integriteitswerkveld en van vele andere gerelateerde domeinen passeerden de revue.

  Het bezoek in tien memorabele momenten
  Lees hier het volledige verslag

  Ook de presentaties kunt u hieronder downloaden:

  Voorstelling BIOS
  Integriteitsbeleid in het Nederlands openbaar bestuur
  Meldlandschap voor integriteitskwesties
  Vertrouwenspersonen, risicoanalyse en cultuurbeïnvloeding

  Integriteit: een kwestie van natuur of cultuur?

  Is de mens goed of slecht? En als de mens goed of slecht is, is hij dat van nature of is het aangeleerd? Plegen mensen grensoverschrijdend gedrag door hun genen of opvoeding?

  Deze vragen worden onderzocht in deze presentatie.

  De uitgeschreven versie kan u hier bekijken

  Infosessie Uniek meldpunt voor integriteit en welzijn op het werk bij de Vlaamse overheid

  Op dinsdag 26 februari 2013 vond een infosessie plaats over het uniek meldpunt voor welzijn en integriteit bij de Vlaamse overheid.
  Tijdens deze infosessie gaven de sleutelfiguren achter het project een woordje uitleg over onder meer de werking, wat de dienstverlening precies inhoudt voor de entiteiten, en hoe het de integriteits- en welzijnsactoren kan helpen bij hun werk.

  Goede voorbeelden 'werken aan integriteit binnen de Vlaamse overheid'

  Op 6 april 2011 kregen de personeels- en organisatieverantwoordelijken en de contactpersonen integriteit van de Vlaamse overheid de kans om aan de hand van een interactieve sessie met getuigenissen als eerste kennis te maken met het integriteitsbeleid en de deontologische code van de Vlaamse overheid. Het doel was om hen te betrekken bij de verdere uitrol van de code en de aanpak. Op basis van de ervaringen en feedback van de deelnemers zal de uitbouw van het integriteitsbeleid verder gezet worden.

  Voorstelling van de ontwerpcode met speciale aandacht voor aspecten die belangrijk zijn voor personeels- en organisatieverantwoordelijken en contactpersonen integriteit.

  Toelichting ontwerp deontologische code - Kristien Verbraeken 
  Deontologische code vanuit p&o-perspectief - Michel Vandermeulen


  Verkennen van de rol van personeels-en organisatieverantwoordelijken en contactpersonen integriteit binnen het
  integriteitsbeleid.

  Voorstelling centrale integriteitsactoren:

  Praktijkverhaal integriteitsbeleid K&G - Leo Van Loo

  Getuigenissen van collega’s over hun leerervaringen, goede voorbeelden en aandachtspunten bij het realiseren van integriteitsprojecten voor specifieke doelgroepen bij de Vlaamse
  overheid, met o.a.

  Samen aan de slag: uitrollen integriteitsbeleid - Gerda Serbruyns

  Doelgroepen bepalen: inspirerende voorbeelden van collega’s: