chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kwetsbare functies

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid ben je gebonden aan de deontologische code. Sommige functies binnen de overheid zijn bijzonder kwetsbaar voor integriteitsrisico’s. Heb jij zo’n functie? Dan moet je extra waakzaam zijn. Maar hoe ontdek je de kwetsbare aspecten van functies?

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je functie bevat misschien bepaalde aspecten waardoor je kwetsbaar wordt voor integriteitsrisico’s.

  Wat?

  Kwetsbare functies zijn functies waarin je rechtstreeks voordelen toekent of kunt ontnemen aan burgers en organisaties. Voorbeelden van kwetsbare functies zijn functies die:

  • een rol spelen bij de gunning van overheidsopdrachten
  • betrokken zijn bij publiek-private samenwerking
  • als opdracht hebben om burgers of organisaties te controleren
  • betrokken zijn bij de toekenning van subsidies, toelagen, premies of vergunningen

  Goed om weten: je kunt zelf achterhalen of je een kwetsbare functie hebt.

  Richtlijnen

  Hoe achterhalen?

  Wil je weten of je een kwetsbare functie hebt? Achterhaal of 1 van de 6 onderstaande werkgebieden terug te vinden is in de functie die jij uitoefent.

  Opgelet: vind je minstens 1 werkgebied terug en heb je vanuit je functie rechtstreeks invloed op het toekennen of ontnemen van voordelen? Wees dan extra waakzaam en bespreek de risico’s (zie richtlijnen).

  • 1

   Mag je innen?

   Bijvoorbeeld: innen van belastingen, innen van boetes, ...

  • 2

   Mag je uitkeren?

   Bijvoorbeeld: betaling van facturen, uitkeren van subsidies, ...

  • 3

   Mag je verlenen?

   Bijvoorbeeld: toekennen van milieu- of exploitatievergunningen, verlenen van bouwvergunningen, toekennen van toelagen en subsidies, ...

  • 4

   Mag je handhaven?

   Bijvoorbeeld: controle verkeersbelastingen, opsporen van leegstaande panden, inspecties doen, ...

  • 5

   Mag je uitbesteden?

   Bijvoorbeeld: aanbesteden van een bouwwerk, afsluiten van een raamcontract, ...

  • 6

   Mag je beoordelen?

   Bijvoorbeeld: beroepsprocedure tegen een administratieve boete, behandeling van een klacht, ...

  Vind je geen van deze werkgebieden terug in je functie?

  Dan kan je toch geconfronteerd worden met kwetsbare situaties:

  Bespreek de integriteitsrisico’s met je leidinggevende, je team en de contactpersoon integriteit. Want je werkgever moet kwetsbare functies in kaart brengen en preventieve maatregelen nemen om risico’s te vermijden.

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over mogelijke integriteitsschendingen? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet. 

  Meer informatie

  Goed om weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).