chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Principe 1 - loyaliteit en samenwerken

  Loyaliteit

  De verplichting om als personeelslid van de Vlaamse overheid het ambt op een loyale wijze uit te oefenen, is de hoeksteen van deze deontologische code.

  Loyaliteit betekent:

  • trouw aan en respect voor de democratische instellingen
  • trouw aan en respect voor de bestaande regelgeving
  • het onderschrijven van de opdracht van de Vlaamse administratie als een gezamenlijke opdracht voor alle personeelsleden:
   Wij verzorgen de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking. Wij bereiden het beleid voor, voeren het loyaal uit en evalueren de effecten ervan. Hiervoor zetten wij onze middelen doelmatig in.”

  Samenwerken

  mierenOm die opdracht waar te maken streeft iedereen naar een vlotte samenwerking, waarbij het belang van de organisatie centraal staat.

  Samen kunnen we werk maken van een professionele werkomgeving en een aangename werksfeer. We hechten belang aan respect voor elkaar en doen niet aan discriminatie.

  Leidinggevenden geven het goede voorbeeld en hebben oog voor de omgangsvormen tussen de verschillende mensen in hun dienst. 

  Loyaliteit tot en samenwerken met collega’s

  U brengt een groot deel van uw leven door op uw werk. De Vlaamse overheid wil een aangename werkomgeving bieden, waarin mensen op een professionele manier hun taken uitoefenen.

  • U bent beleefd en vriendelijk en zet u in om collega’s te helpen
  • U toont initiatief, neemt verantwoordelijkheid en gaat met kennis van zaken te werk
  • U hebt het recht maar ook de plicht om uw kennis en vaardigheden via vorming bij te werken zodat u uw taken adequaat kunt uitoefen. Uw chef reikt u daartoe de nodige middelen en kansen aan
  • U werkt met collega’s in een open dialoog en opbouwende sfeer naar resultaten. U bespreekt onenigheden met elkaar
  • In een positief arbeidklimaat houden mensen rekening met elkaars grenzen. Wat voor de ene persoon kan, is daarom voor een ander niet altijd aanvaardbaar. Daar brengt u begrip voor op
  • Onze organisatie wil een voorbeeldrol spelen op het vlak van gelijke kansen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen op basis van individuele verscheidenheid
  • Het gebruik van alcohol en drugs heeft een negatieve invloed op de arbeidsprestaties en werkrelaties. U respecteert het alcohol- en drugbeleid van de Vlaamse overheid
  • Ook met uw chef werkt u loyaal, open en constructief samen. Zodra een beslissing is genomen, schaart u zich erachter en voert u die snel en efficiënt uit. Die loyaliteit tegenover uw chef is niet absoluut. Als u opdrachten krijgt die indruisen tegen een hogere rechtsorde, tegen de mensenrechten of tegen strafrechtelijke bepalingen, voert u die niet uit en brengt u uw chef op de hoogte van de onverenigbaarheid. (zie ook verder Melden van onregelmatigheden)

  Als chef:

  • Bent u aanspreekbaar en loyaal tegenover uw medewerkers
  • Schakelt u de juiste persoon op de juiste plaats in zodat de capaciteiten van iedereen optimaal worden benut
  • Communiceert u open en duidelijk over dienstaangelegenheden en wat u van uw medewerkers verwacht
  • Geeft u uw medewerkers de middelen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken
  • Zorgt u ervoor dat uw medewerkers kunnen rekenen op een eerlijke evaluatie

  Loyaliteit tegenover de Vlaamse Regering

  In het charter politiek-ambtelijke samenwerking zijn concrete afspraken vastgelegd over onder meer advies en overleg, deontologische regels en omgangsvormen voor de samenwerking tussen de administratie en ministers en kabinetsmedewerkers.

  • U werkt constructief en met kennis van zaken mee aan de voorbereiding, de evaluatie en de uitvoering van het beleid van de Vlaamse Regering
  • Adviezen, opties en voorstellen formuleert u op basis van een precieze, volledige en praktische voorstelling van de feiten
  • Zodra de Vlaamse Regering een beslissing heeft genomen, schaart u zich erachter en voert u die snel, efficiënt en plichtsbewust uit, met inachtname van de geldende regelgeving

  In de praktijk

  Raadpleeg enkele dilemma's over dit principe.