chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Principe 6 - spreekrecht en spreekplicht

  Als personeelslid hebt u principieel spreekrecht en in een aantal gevallen ook spreekplicht. U presenteert feitelijke informatie daarbij:

  • correct
  • volledig
  • en objectief

  Wie een persoonlijk standpunt of kritiek op de overheid formuleert, maakt duidelijk dat hij in eigen naam spreekt.

  Als personeelslid binnen de Vlaamse administratie

  U hebt het recht om met collega’s, chefs en medewerkers

  • informatie uit te wisselen
  • ideeën te toetsen
  • uw standpunt te verdedigen

  Zo’n soepele communicatie is ook een plicht, want ze draagt bij tot een goede werking van de organisatie en evenwichtige beslissingen. Genomen beslissingen voert u loyaal uit, ook al stroken ze niet met uw standpunt.

  Als personeelslid tegenover klanten en leveranciers

  U hebt het recht om klanten op eigen initiatief informatie te verschaffen. Als een klant om informatie vraagt, is het uw plicht om die informatie te bezorgen en toe te lichten. U verspreidt geen vertrouwelijke informatie en houdt zich aan de geheimhoudingsplicht.

  In uw contacten met klanten en leveranciers vertegenwoordigt u de overheid, en beperkt u zich tot duidelijke objectieve en neutrale informatie over de feiten. 

  Als privé-persoon tegenover derden

  U bent volledig vrij om te publiceren, voordrachten te houden of op een andere manier als privé-persoon derden te informeren over de domeinen waarin u als personeelslid ervaring hebt opgebouwd.

  U hebt als privé-persoon het volste recht om tegenover derden uw politieke overtuiging te uiten en om kritiek te geven op de overheid.

  Deelname aan sociale media

  Spreekrecht geldt ook voor uw deelname aan sociale media platformen. U kunt op die platformen deelnemen aan gesprekken over materies waar u als medewerker van de Vlaamse overheid deskundig in bent. Dat kan een troef zijn voor de organisatie: het kan contacten met de samenleving nauwer en intenser maken en u kunt uw professionele ideeën toetsen aan de realiteit.

  Deelname aan sociale media brengt ook een aantal risico’s met zich mee, die zowel voor de organisatie als voor u zelf gevolgen kunnen hebben. Belangrijk is dat u ook op sociale media:

  • de richtlijnen van de deontologische code in acht neemt,
  • verantwoordelijk en loyaal bent 
  • duidelijk maakt of u in eigen naam spreekt of namens de organisatie.

  Deelname aan sociale media is waarschijnlijk niet uw volledige taakinhoud. Vergeet de rest van uw werk niet en gebruik sociale media tijdens de werkuren alleen voor uw werk.

  Lees meer in de handreiking sociale media

  Tegenover de pers

  Als iemand van de pers met u contact opneemt over dienstaangelegenheden, verwijst u door naar het personeelslid dat binnen uw entiteit is aangesteld als woordvoerder.

  Dat neemt niet weg dat u in de pers een persoonlijk standpunt kunt vertolken. Maak dan wel duidelijk dat u in eigen naam spreekt. Zie ook omzendbrief contacten met de pers.

  spreekrecht

  Geheimhoudingsplicht

  Uw spreekrecht wordt beperkt door de plicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden voor iedereen die niet bevoegd is om er kennis van te nemen de geheimhoudingsplicht slaat onder meer op de volgende informatie:

  • gegevens over het interne beraad dat aan een administratieve eindbeslissing voorafgaat zolang die eindbeslissing nog niet is genomen
  • medische, fiscale, sociale of andere gegevens uit de persoonlijke levenssfeer van andere personeelsleden of burgers
  • vertrouwelijke commerciële, industriële of intellectuele gegevens

  De geheimhoudingsplicht blijft gelden na uw uitdiensttreding.

  Spreekplicht

  Deze geheimhoudingsplicht is ondergeschikt aan grondwettelijke, wettelijke of decretale bepalingen die u tot spreken verplichten, bij voorbeeld als u voor de rechtbank moet getuigen.

  Lees meer over spreekplicht.

  In de praktijk

  Raadpleeg enkele dilemma's over dit principe.