chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sociale media

  Wat?

  Sociale media zijn interactieve internettoepassingen die een multimediale dialoog tussen gebruikers van het medium mogelijk maken. Cruciaal daarbij is dat de gebruiker niet alleen consumeert, maar ook gemakkelijk zelf inhoud aan het medium kan toevoegen. Het gaat dus om tweerichtingsverkeer.

  Veel personeelsleden van de Vlaamse overheid gebruiken sociale media en dat geeft heel veel mogelijkheden:

  • u kunt er kennis mee delen;
  • u kunt uw professionele ideeën toetsen aan de realiteit;
  • u kunt in contact komen met andere medewerkers in uw vakgebied, burgers, enzovoort.

  Tegelijk brengt dat ook een paar risico’s met zich mee: hoe scheidt u werk en privé? Hoe let u op uw rol als personeelslid van de Vlaamse overheid? Die risico’s kunnen zowel voor uzelf als voor de organisatie gevolgen hebben.

  Het is belangrijk dat u ook op sociale media de richtlijnen van de deontologische code in acht neemt, namelijk dat u:

  • verantwoordelijk en loyaal bent;
  • duidelijk maakt of u in eigen naam spreekt of vanuit de organisatie;
  • de rest van uw werk niet vergeet en sociale media tijdens de werkuren alleen gebruikt voor uw werk. Deelname aan sociale media is waarschijnlijk niet uw volledige taakinhoud. 

  Instrument

  Binnen de Vlaams overheid is er een handreiking sociale media tot stand gekomen dankzij co-creatie. De handreiking bestaat vooral uit een verzameling richtlijnen over hoe u als individuele medewerker verstandig sociale media kunt gebruiken. De handreiking hangt samen met een visienota sociale media (zie onderaan pagina), die net als de handreiking positief is geadviseerd door het CAG. Bovendien sluit de handreiking aan bij de deontologische code van de Vlaamse overheid.

  Summerschools 'integer omgaan met sociale media' 2014

  Hier werd er ingegaan, aan de hand van praktijkvoorbeelden, op hoe integer met sociale media in een werkcontext wordt omgegaan? Is het bv. een goed idee om Facebookvrienden te worden met uw collega’s, uw medewerkers en/of uw leidinggevenden? En wat met uw klanten of uw leveranciers? Waarover kan u tweeten ‘in eigen naam’? En kan dat wel dan niet tijdens de werktijd? De ICT-code van de Vlaamse overheid en de handreiking sociale media gaven ons bij deze vragen en dilemma's onder andere houvast.

  Hier vindt u de presentatie en het verslag  van de summerschools 'integer omgaan met sociale media'.