chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Spreekbuis en zijn dienstverlening

  De Vlaamse overheid werkt aan integriteit en welzijn op het werk. Personeelsleden die een vraag of melding hebben over integriteit of welzijn bij de diensten van de Vlaamse overheid, moeten daar niet mee blijven zitten. Voor hen is er Spreekbuis.

  Spreekbuis luistert, geeft advies over mogelijke stappen die het personeelslid kan zetten en wijst de weg naar de juiste dienst of contactpersoon waar het personeelslid terecht kan.

  Voor wie

  Spreekbuis is er enkel voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid.  Naast medewerkers van de Vlaamse overheid kunnen ook vertrouwenspersonen, het lijnmanagement en alle welzijns- en integriteitsactoren binnen de Vlaamse overheid bij Spreekbuis terecht voor telefonische en elektronische ondersteuning bij vragen over een aanpak van klachten, conflicten en schendingen over welzijn en integriteit op het werk.

  Spreekbuis gaat verder dan alleen luisteren. Met de verzamelde gegevens wil de Vlaamse overheid haar dienstverlening aan de burgers en bedrijven en de werkplek van haar medewerkers verbeteren.

  Voorbeelden van welzijns- en integriteitsschendingen en -problemen

  Welzijn (voor personeelsleden van de Vlaamse overheid) Integriteit (voor burgers en bedrijven en voor personeelsleden van de Vlaamse overheid)
  Pesten Fraude
  Agressie Omkoping
  Ongewenst Seksueel Gedrag op het Werk Diefstal van werkmiddelen
  Racisme en discriminatie Belangenvermenging
  Conflicten Misbruik van de elektronische communicatie
  Burn-out Lekken van vertrouwelijke informatie

  Bij integriteitsmeldingen en meldingen met betrekking tot arbeidsveiligheid geldt spreekplicht. Spreekbuis brengt de melder daarvan op de hoogte. Vervolgens kan u als melder beslissen om de melding te doen of niet. De identiteit van de melder blijft hoe dan ook vertrouwelijk.

  Wat is nieuw

  Spreekbuis is sinds 2002 het meldpunt voor welzijn op het werk van de Vlaamse overheid.

  Met de vernieuwde Spreekbuis, dat van start ging op 1 januari 2013, wordt:

  • de dienstverlening aangeboden aan zoveel mogelijk entiteiten en personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid (voorheen enkel voor entiteiten die aangesloten zijn bij de Gemeenschappelijke dienst voor Preventie en Bescherming op het werk of GDPB);
  • Spreekbuis ook expliciet ingezet als contactpunt voor integriteitsvragen en –meldingen;
  • algemene informatie verzameld over de vragen en meldingen die Spreekbuis ontvangt, als input voor het verbeteren van het welzijns- en integriteitsbeleid;
  • voor het eerst de klantentevredenheid bij personeelsleden gemeten op basis van tevredenheidsscores die melders toekennen.

  Waar kunt u nog terecht?

  Je kunt niet alleen terecht bij Spreekbuis, maar ook bij:

  • contactpersonen in uw eigen entiteit (leidinggevenden, contactpersonen Integriteit, vertrouwenspersonen, P&O-verantwoordelijken en diversiteitsambtenaren).
  • de centrale diensten voor welzijn en  integriteit (Audit Vlaanderen, de preventieadviseurs Psychosociaal Welzijn, het Agentschap voor Overheidspersoneel, de dienst Diversiteitsbeleid, de Sociale Dienst en de Vlaamse Ombudsdienst); 

  Ook zij zijn er voor de personeelsleden. Spreekbuis helpt om meteen de weg te vinden naar de juiste contactpersoon. De keuze blijft aan de personeelsleden: zij kiezen waar ze zich het best bij voelen en wie ze contacteren.

  Meer informatie en contactgegevens

  Klokkenluidersregeling

  Als personeelslid van de Vlaamse overheid kunt u bij de Vlaamse Ombudsdienst klokkenluidersbescherming aanvragen wanneer u een melding maakt van onregelmatigheden (art.II 3 VPS) en als u vreest voor represailles.

  Meer informatie over de klokkenluidersregeling.

  Cijfers Spreekbuis

  Hier vindt u het cijfermateriaal met betrekking tot de werking van Spreekbuis.