chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Spreekrecht en spreekplicht

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid heb je spreekrecht en in bepaalde gevallen zelfs spreekplicht. Dat schrijft de deontologische code voor. Wat zijn de gevolgen van je spreekrecht en spreekplicht voor je werk en je leven buiten het werk? Op deze webpagina lees je er alles over.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je wilt meer weten over het het principe 'spreekrecht en spreekplicht' van de deontologische code.

  Wat betekent spreekrecht?

  Spreekrecht betekent dat je het recht hebt om met collega's, burgers en leveranciers:

  • ideeën te toetsen
  • informatie en standpunten uit te wisselen
  • je persoonlijke standpunten te verdedigen

  Dat kan op en buiten het werk, tijdens voordrachten en gesprekken, via het internet en sociale media of de pers.

  Opgelet: spreekrecht brengt een aantal verantwoordelijkheden met zich mee en soms geldt de geheimhoudingsplicht.

  Hoe je spreekrecht uitoefenen? (enkele voorbeelden)
  • Je kunt actief zijn op sociale media en vrij je standpunten delen. Toch is het belangrijk dat je bij elk bericht afweegt of die gepast is om te delen via sociale media.
  • Je schrijft een opiniestuk of zet commentaar bij een artikel dat online staat. Daarbij maak je altijd duidelijk of je in eigen naam spreekt of in naam van je organisatie.
  • Iemand van de pers neemt contact met je op over een dienstaangelegenheid. Je verwijst de journalist door naar de woordvoerder van je departement of agentschap.
  • ...

  Wat betekent spreekplicht?

  Spreekplicht betekent dat je verplicht bent om misdaden en wanbedrijven te melden waarvan je op de hoogte bent. Misdaden of wanbedrijven zijn bijvoorbeeld:

  • corruptie
  • afpersing door ambtenaren
  • schending van beroepsgeheim
  • belangenneming en verduistering
  • subsidiefraude en fraude bij overheidsopdrachten
  • aanranding van de eer of de goede naam van personen
  • misdaden en wanbedrijven tegen de veiligheid van de staat
  Hoe je spreekplicht uitoefenen? (enkele voorbeelden)
  • Je ontdekt dat een collega niet correct omgaat met een overheidsopdracht.
  • Je merkt dat een collega goederen steelt op het werk.

  Opgelet: je bent verplicht om zulke situaties te melden aan je leidinggevende. Vervolgens meld je dat bij Audit Vlaanderen, het gerecht of via de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie (CDBC). Lees meer op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’.

  Waarom?

  Iedereen heeft het recht op een mening en het recht om die te delen met anderen. Tegelijk is het belangrijk dat feiten correct en objectief worden weergegeven. Kortom: met een duidelijke, correcte en open communicatie zorg je mee voor een efficiënte overheid met een betrouwbare reputatie. De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

  Goed om weten: als ambtenaar ben je wettelijk verplicht door het Vlaams Personeelsstatuut en het strafwetboek om misdaden en wanbedrijven te melden aan het gerecht.

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over zorgvuldig beheer van middelen? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

  Meer informatie

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).