chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Sprekers

  Peter Bruyninckx

  Is gelegenheidspresentator op dit integriteitsevent

  Peter Bruyninckx Peter Bruyninckx is communicatieverantwoordelijke en woordvoerder bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid. Hij staat in voor de perswerking en de ruime communicatie over wegenwerken in de provincie Antwerpen.

  Peter heeft bijna 20 jaar professionele ervaring in diverse geledingen van de Vlaamse overheid. Van 2009 tot 2012 was hij communicatieverantwoordelijke van de dienst Emancipatiezaken van het Departement Bestuurszaken, waar hij regelmatig te maken kreeg met het thema integriteit op de werkvloer. Daarvoor werkte hij gedurende 8 jaar als journalist bij het VRT-journaal en hij stond ook 7 jaar in het onderwijs als leraar Frans.

   

  Kristien Verbraeken

  Kristien Verbraeken

  Geeft een plenaire sessie over het meldpunt integriteit en welzijn. Ze geeft samen met An-Sofie Van Den Noortgate ook een workshop over communiceren over integriteit.

  Kristien Verbraeken is sinds oktober 2010 coördinator Integriteitszorg van de Vlaamse overheid. Ze zit het bureau Integriteit voor waar de integriteitsactoren van de Vlaamse overheid op een multidisciplinaire en geïntegreerde manier samen werken aan het integriteitsbeleid. Kristien gaf gastcolleges aan de University of Greenwich Business School Old Royal Naval College en de Hogeschool Gent en werkte mee aan het boek ‘Weg met het keurslijf, Integriteit bevrijdt!’, over integriteit in de overheid.

   

  Yanick Bos en Karolien Van Dorpe

  Geven samen de workshop Leiderschap 2020 en integriteit, waar elke rol een verschil kan maken.

  Yanick Yanick Bos is stafmedewerker organisatieontwikkeling bij het Agentschap Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen. Hij is daarnaast overkoepelend projectleider voor Leiderschap 2020, de leiderschapsvisie van de Vlaamse overheid. Yanick focust op veranderingstrajecten waarbij veel aandacht gaat naar de zoektocht naar een evenwicht tussen de organisatie en haar medewerkers. De ambities van het modern HR-beleid zijn daardoor nooit ver weg.

  Karolien

   

  Karolien Van Dorpe werkt sinds 2011 voor het Departement Bestuurszaken, als HR-generalist bij het team HR-beleid. Ze werkt voornamelijk rond de thema’s loopbaan en beloning, en een aantal concrete projecten rond een toekomstbestendig HR-beleid en leiderschap.

   

  Veerle Deconinck

  Veerle Leert u kennen tijdens de workshop Integriteit in beeld. Van situationele test naar integriteitsleerinstrument.

  Veerle Deconinck werkt sinds 1996 bij de Vlaamse overheid, steeds actief in personeelsontwikkeling bij het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO), in verschillende domeinen. Ze stond mee aan de wieg van de online-feedbacktool, een leertool die werd ontwikkeld door de Vlaamse overheid op basis van items uit een test voor de generieke competenties.

   

  Gerda

  Gerda Serbruyns

  Geeft de workshop Geïntegreerde integriteit: hoe werkt u daar aan?

  Gerda Serbruyns is P&O-adviseur bij het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO). Zij heeft een jarenlange ervaring met het ondersteunen van organisaties van de Vlaamse overheid die een integriteitsbeleid op maat willen uitrollen.

   

  Dieter Vanhee en Henk Jans

  Geven samen de workshop Risicoanalyse integriteit.

  Dieter

   

  Dieter Vanhee is beleidsmedewerker organisatieontwikkeling binnen het Departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid. Hij volgt het organisatiebeheersingsbeleid van de Vlaamse overheid op en is actief binnen de werkgroep interne controle en het netwerk organisatiebeheersing van de Vlaamse overheid.

  Henk Jans

   

  Henk Jans studeerde rechten en economische wetenschappen. Hij werkt sinds 1997 bij de Vlaamse overheid, toen Waterwegen en Zeekanaal nog Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen heette. Hij is van vele markten thuis: hij was jarenlang kwaliteitsverantwoordelijke, daarna legde hij zich toe op organisatiebeheersing in de brede zin van het woord. Sinds 2006 is hij directieadviseur en staat hij de gedelegeerd bestuurder bij in allerlei dossiers. Daarnaast is Henk gepokt en gemazeld in overheidsopdrachten. 

   

  Gunter Schryvers en Christof Impens

  Ontmoet u bij de workshop Mogen we ons laten verleiden? Over verleidingen en valkuilen bij overheidsopdrachten. 

  Gunter Gunter Schryvers is al meer dan 11 jaar actief als auditor bij Audit Vlaanderen en krijgt daar naast organisatiebeheersingsvraagstukken, proces- en projectaudits ook vaak te maken met forensische audits rond o.a. misgelopen overheidsopdrachten. Gunter is daarnaast ook al jaren bezig met integriteit binnen de Vlaamse overheid.

  Christof

   

  Christof Impens werd geboren in de Dendermonde, de Ros Beiaardstad, en werkte zijn studies Rechten af bij de stroppendragers in Gent. In de zomer van 2010 arriveerde hij bij de afdeling Overheidsopdrachten van het Departement Bestuurszaken, waar mede door een voorliefde voor computers, ICT-overheidsopdrachten en e-procurement als snel specialisaties werden. Door met de regelmaat van de klok bestekken en gunningsverslagen na te kijken, ziet Christof soms elementen opduiken die als gevaren voor de integriteit kunnen bestempeld worden.

   

  Joke Renneboog en Dorien Bauwens

  Geven de workshop Integriteit IN = OUT diversiteit? Over integriteit en diversiteit bij rekrutering en selectie.

  Joke Joke Renneboog werkt als HR-generalist bij het Departement Bestuurszaken en heeft doorheen de jaren expertise opgebouwd in allerlei projecten die de vernieuwing van het personeelsbeleid op het oog hebben. Innovatieve manieren van rekrutering en selectie maken daar deel van uit.

  Dorien

   

  Dorien Bauwens is adviseur organisatieontwikkeling in het team advies bij het Agentschap voor Overheidspersoneel. Ze ondersteunt entiteiten binnen de Vlaamse overheid op het vlak van organisatieontwikkeling. Dat kan door middel van projectmatig advies, al dan niet met een externe partner, of door een klankbordrol op te nemen. Bij het team werken ze ook aan een kennisdraaischijf binnen de Vlaamse overheid, onder meer door de ontwikkeling van toolboxen. Dorien is trekker van de toolbox organisatiecultuur. Daarnaast is ze ook betrokken bij de ontwikkeling van Radar, het marktplatform voor tijdelijke mobiliteit.

   

  Tim Vanheers

  Tim Geeft de workshop Sociale media en integriteit: wat kan wel en niet op sociale media?  

  Tim Vanheers is communicatieambtenaar van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. De afgelopen legislatuur werkte hij mee aan de exploratie en kennisdeling over sociale media in de Vlaamse overheid. Hij schreef blogposts over dat thema op www.vlaanderen.be/communicatie, organiseerde open koffies waar talloze sociale media cases aan bod kwamen, en werkte mee aan een visienota en een handreiking sociale media voor de Vlaamse overheid (zie www.vlaanderen.be/handreiking).  

   

  Paula Palmans en Sofie Vanhout

  Ziet u bij de workshop Goed geregeld? Een eigen code voor uw organisatie?

  Paula Paula Palmans werkt sinds 1999 bij de Vlaamse overheid. Eerst als communicatieverantwoordelijke bij SYNTRA Vlaanderen. De afgelopen jaren als afdelingshoofd personeel en communicatie / woordvoerder bij nv De Scheepvaart. Ze begon haar professionele loopbaan in 1996 met een aantal jaar privé-ervaring bij Yakult Belgium en de Nationale Federatie van de Kamers van Koophandel, weliswaar steeds in het vakgebied marketing- en communicatie. Ze vulde haar opleiding ‘Communicatiewetenschap’ aan de VUB aan met een Master in Managerial Economics en een MBA aan de Universiteit Limburg. Een gezonde dosis ondernemerschap, creativiteit en nieuwsgierigheid zijn hierbij steeds de voedingsbodem voor nieuwe projecten en uitdagingen.

   

  Sofie

  Sofie Vanhout studeerde communicatiewetenschappen aan de KULeuven. Bij de Vlaamse overheid startte ze als communicatieverantwoordelijke bij het Agentschap Wegen en Verkeer, daarna stapte ze over naar het Departement Werk & Sociale Economie (WSE) waar ze eerst als staflid P&O werkte en nu al geruime tijd als staflid Beleid & Organisatie bij Inspectie aan de slag is. Sofie is een drijvende motor achter het integriteitsbeleid van haar entiteit.

   

  Ronny Herzeel en Rita Hauchecorne

  Ronny Leert u kennen bij de workshop For your eyes only: omgaan met vertrouwelijke informatie. Rita werkt ook mee aan de workshop Integriteit een spel? Kennismaking met integriteitsinstrumenten.

  Ronny Herzeel kwam, na vijf jaar privésector, in 1993 het algemeen belang dienen bij de Vlaamse overheid, waar hij na een zestal jaar actief te zijn geweest in personeelszaken, meer dan 10 jaar subsidie en -financieringsdossiers (Vlaams economisch beleid) inspecteerde. Ondertussen is hij al een vijftal jaar betrokken in organisatieontwikkeling. Als ankerpunt organisatiebeheersing en integriteit en voorzitter van de commissie integriteit bij het Agentschap Ondernemen wil hij graag zijn ervaringen met u delen.

  Rita Rita Hauchecorne, doctor in de  Wetenschappen (KULeuven), leefde en werkte 15 jaar in het buitenland (Brunei, Schotland en Nederland). Sinds 2000 werkt ze voor de Vlaamse overheid, initieel bij FIT-kantoor in Den Haag en vervolgens, na verhuis naar België in 2005, bij EWBL en het huidige Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. 

  Vanuit haar huidige functie, Coördinator organisatiebeheersing en kwaliteit, loodste ze haar organisatie naar maturiteit 3 voor alle thema’s (waaronder Integriteit) van de Leidraad organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen (ex-IAVA). Tijdens het integriteitsevent wil ze graag kennisdelen, netwerken en verder constructief samenwerken.

   

  An-Sofie Van Den Noortgate

  An-Sofie Geeft samen met Kristien Verbraeken de workshop Communiceren over integriteit.

  An-Sofie Van Den Noortgate studeerde Germaanse Talen en Meertalige Bedrijfscommunicatie. Ze werkt sinds 2010 als communicatieadviseur bij het Departement Bestuurszaken. Ze werkte o.m. mee aan diverse integriteitscampagnes van de Vlaamse overheid zoals die van Spreekbuis of de Deontologische code.

  De bio van Kristien vindt u hierboven.

   

  Wim De Naeyer

  Wim Leert u kennen tijdens de workshop Audit Vlaanderen, uw partner in integriteit? Integriteitsbenadering in auditaanpak van Audit Vlaanderen.

  Wim De Naeyer is manager-auditor bij het agentschap Audit Vlaanderen, waar hij de supervisie heeft over de forensische auditopdrachten en detectie-audits. Wim De Naeyer maakt deel uit van de directieraad van Audit Vlaanderen. In zijn functie deed hij ruime ervaring op in het onderzoek naar fraude en integriteitsschendingen. Wim De Naeyer is licentiaat handels- en financiële wetenschappen en behaalde in 2002 ook het diploma “Master of Forensic Auditing”. Hij is door het Belgische Instituut van Forensische Auditoren (IFA) erkend als Registered Forensic Auditor en bezit tevens het CFE-certificaat (Certified Fraud Examiner) van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

  Annik Rymen en Stephanie Vincke

  Annik

   

  Geven samen met Rita Hauchecorne de workshop Integriteit een spel? Kennismaking met integriteitsinstrumenten.

  Annik Rymen studeerde in 1996 af als klinisch psycholoog aan de KU Leuven. Ze werkt sinds 2004 bij Kind & Gezin, eerst als regioteamverantwoordelijke en vanaf 2008 als intern auditor.

  Stephanie Stéphanie Vincke studeerde Sociale Geografie aan de VUB en werkt bij de Vlaamse Landmaatschappij. Als staflid werkt ze mee aan de verdere professionalisering van de organisatieontwikkeling en -beheersing van de VLM en is ze coördinator integriteit. Daarnaast werkt ze mee aan de uitrol van de visie voor leidinggevenden. 

  De bio van Rita vindt u hierboven.

   

  Josefien De Wachter en Birgit Van Damme

  Josefien Geven de workshop Competenties en integriteit: een ontdekking.

  Josefien De Wachter werkt sinds 2011 bij de Vlaamse overheid als beleidsmedewerker integriteit en ondersteunt de coördinator integriteitszorg van de Vlaamse overheid bij de voorbereiding en de implementatie van een gecoördineerd en geïntegreerd integriteitsbeleid. 

  Birgit Van Damme is stafmedewerker HR- en vorming bij de MOD van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie /Werk en Sociale Economie. Zij is tevens integriteitscoördinator en vertrouwenspersoon.

   

  Karianne Kalshoven

  Karianne

  Geeft de tweede plenaire sessie: Ethisch gedrag: een ontdekkingstocht naar je persoonlijke waarden en tevens ook een workshop Praten werkt… zeker bij integriteitsvraagstukken!

  Karianne Kalshoven is arbeids- en organisatiepsycholoog en gepromoveerd op het thema ethisch leiderschap op de werkvloer. Ze doet onderzoek aan de universiteit van Tilburg en bij het Amsterdam Center for Integrity and Leadership is zij adviseur, trainer en coach op het gebied van ethiek, integriteit en leiderschap.