chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vertrouwelijke informatie

  Openbaarheid van bestuur en vertrouwelijke informatie

  De Vlaamse overheid beschikt over een schat aan informatie. Veel van die informatie wordt ter beschikking gesteld van de burger in het kader van de openbaarheid van bestuur (enkel toegankelijk voor personeelsleden van de Vlaamse overheid).

  Daarnaast is een groot deel van de informatie vertrouwelijk, omdat de belangen van de betrokkenen worden geschaad bij openbaarmaking van de informatie:

  Belangen Voorbeelden
  Van natuurlijke personen Gegevens die onder medisch geheim vallen, tuchtdossiers, dossiers met persoonsinformatie, ...
  Van de Vlaamse overheid Het geheim van beraadslagingen van instanties die politieke beslissingen nemen, informatie van interne audit,  ...
  Binnen gerechtelijke procedures Informatie m.b.t. gerechtelijke procedures of strafrechtelijke feiten waarbij de Vlaamse overheid betrokken partij is.
  Van maatschappelijk belang Informatie die invloed kan hebben op de openbare orde en veiligheid of informatie die een economisch, financieel of commercieel belang kan schaden.

  U denkt na over het soort van informatie waarover u beschikt en u verspreidt de informatie alleen als u er zeker van bent dat het niet over vertrouwelijke gegevens gaat. Bij twijfel neemt u onmiddellijk contact op met uw leidinggevende.

  Bij transport van vertrouwelijke gegevens (door bijvoorbeeld uw laptop of een USB-stick mee te nemen)

  • beperkt u zich tot situaties waarin dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van uw werk;
  • bent u zich in een dergelijke situatie steeds bewust van het risico;
  • doet u al het mogelijke om te voorkomen dat gegevens in verkeerde handen komen of verloren geraken.

  Beheer van (vertrouwelijke) informatie

  Voor een papieren document is het vaak gemakkelijk om zelf de vertrouwelijkheid te garanderen. U kunt het document zelf op een veilige plaats wegbergen. Voor elektronische bestanden geldt er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de beheerders van de ICT-opslagmogelijkheden en uzelf.

  • De beheerders garanderen dat onbevoegden geen toegang hebben tot onze systemen door het gebruik van firewalls, door een wachtwoordenbeleid of toegangsbeheer.
  • Uzelf bent verantwoordelijk voor de juiste en meest veilige opslag van uw bestanden en voor uw eigen wachtwoord. Dat wil zeggen dat u:
   • werkgerelateerde bestanden opslaat in het gemeenschappelijk klassement in de juiste map. Zo kunt u informatie delen met uw collega’s en is er geen verlies van informatie mogelijk, omdat van alles een back-up wordt gemaakt.
   • uw computer vergrendelt met een wachtwoord als u uw computer alleen laat (Ctrl - alt - delete: deze computer vergrendelen/lock computer).