chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Waarom een deontologische code opstellen?

  Deontologische codes kunnen verschillende functies vervullen:

  Duidelijkheid creëren en beïnvloeden van gedrag

  Een code kan duidelijkheid creëren en verhelderend werken over wat als integer gedrag wordt gezien binnen de organisatie. Een code biedt zo een houvast voor personeelsleden om integer te werken. Afhankelijk van het draagvlak ervan kan een code tot het gewenste gedrag leiden.

  Niet alle handelingen en situaties kunnen en moeten geregeld worden in een organisatie: het eigen oordeelsvermogen van de medewerkers moet gestimuleerd blijven. Dat kan door middel van dilemmatrainingen, morele oordeelsvorming, een open gesprekscultuur…

  Integer en niet-integer gedrag bespreekbaar maken

  Een deontologische code, die gebaseerd is op onderwerpen die leven binnen een organisatie, kan een discussie op gang brengen over waarden, regels, dilemma’s, … Het stimuleert het ethisch besef over het gewenste gedrag binnen de organisatie, zowel bij het management als bij de personeelsleden. 

  Hulp bij dilemma’s

  Een code expliciteert waarden en trekt de aandacht op regels. Beide zaken leveren inzichten die kunnen gebruikt worden bij de afwegingen die gemaakt worden wanneer er een knoop moet doorgehakt worden bij een dilemma. Via trainingen kunnen personeelsleden leren hoe ze dilemma’s kunnen analyseren en welke stappen ze kunnen nemen om tot een goede beslissing te komen. De kennis van de code kan hen daarbij helpen.

  De verantwoording verhogen

  Een code verhoogt de accountability of de mogelijkheid tot verantwoording. Zo kunnen personeelsleden makkelijker aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid, zowel door internen als door externen. Een voorwaarde is dat de code gekend is en de personeelsleden door training, communicatie en andere methoden doordrongen zijn van de inhoud van de code.

  Betrokkenheid en loyaliteit stimuleren

  Ten slotte stimuleert een code betrokkenheid en loyaliteit, zodat medewerkers zich inzetten voor de doelstellingen en waarden van de organisatie.