chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wanneer een deontologische code opstellen?

  Vooraleer een code geschreven wordt, moeten een aantal keuzes genomen worden:

  Bindende code of niet?

  De organisatie kan de code bindend maken. Een overtreding van de code kan dan leiden tot een sanctie of kan gebruikt worden bij evaluatie- of functioneringsgesprekken. Het voordeel van een bindende code is de duidelijkheid ervan. De kans wordt tevens vergroot dat de code serieus wordt genomen. Het verregaandst hier is het laten ondertekenen van de code door de medewerkers, maar dit is overbodig want de afspraken gelden al voor de medewerkers en het ondertekenen gaat in tegen de stimulerende functie van de code.

  Aandachtspunt: het risico aan een bindende code kan zijn dat er te hard gefocust wordt op de regels en het vermijden van overtredingen. Dit kan vermeden worden door een bindende code te combineren met stimulerende instrumenten van het integriteitsbeleid, zoals vormingen, dilemma-analyse, handleidingen, …

  Korte algemene code of langere gedetailleerde code?

  Er kan gekozen worden voor een algemene code die van toepassing is op alle personeelsleden. Er kan daarnaast ook geopteerd worden voor een verdere uitwerking van de code per organisatie, sector, bestuursniveau, … Dat houdt in dat de code beter wordt afgestemd op de reële werksituatie.

  Aandachtspunt: een te gedetailleerde code kan het risico inhouden dat de code zo haar doel voorbijgaat en de indruk wekt dat alles wat niet door de regels is geregeld, toegelaten is.

  Een eigen code of overnemen van anderen?

  De personeelsleden passen de code toe op de werkvloer, dus is het aangewezen dat de code authentiek is en aangepast is aan de realiteit binnen de organisatie. Louter een code overnemen lijkt dus niet de beste oplossing. Wel kan een organisatie zich baseren op of zich laten inspireren door een code van anderen en die vervolgens aanpassen aan de cultuur, structuur en praktijk van de organisatie. Ook met betrekking tot het creëren van een draagvlak voor de code, is het aan te raden om zoveel mogelijk medewerkers te betrekken bij het opstellen van de code.

  Voor entiteiten van de Vlaamse overheid is het dan ook aangewezen om niet van een wit blad te vertrekken, maar enkel waar nodig de algemene deontologische code (omzendbrief van 6 juli 2011) te vertalen naar de eigen situatie, ze te verfijnen of aan te vullen. Het heeft geen zin om wat er in de algemene deontologische code te herhalen in een specifieke code. Entiteiten onder het toepassingsgebied van de algemene deontologische code kunnen enkel afwijken van de algemene deontologische code als er strengere maatregelen in staan dan wat de algemene code bepaalt.