chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening leiderschap

  Maatregelen coronavirus

  De ondersteuning rond leiderschap is tijdelijk uitgebreid. Een algemeen overzicht van alle richtlijnen voor leidinggevenden vind je op de webpagina 'coronavirus'.

  Hoe kun je uitdagingen rond leiderschap aanpakken in je departement of agentschap? Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning. Zo investeer je in de groei van leidinggevenden en in een professionele aanpak rond leiderschap.

  Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent mee verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling en zoekt ondersteuning op vlak van leiderschapsontwikkeling voor je departement of agentschap.

  Welke dienstverlening?

  • 1

   Uitvoering van managementprocedures

   Wat
   Een interne selectieverantwoordelijke van het Selectiecentrum van AgO of een externe partner ondersteunen je als HR-verantwoordelijke bij de uitvoering of coördinatie van selectieprocedures voor managementfuncties.

   Aanpak en aanvragen
   Lees meer op de webpagina 'dienstverlening rekrutering en selectie' (klik op stap 'uitvoering van selectieprocedures'). 

  • 2

   Advies bij vormgeving leiderschapstraject

   Wat
   Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt je als HR-verantwoordelijke bij het vormgeven van een ontwikkeltraject rond leiderschap voor je departement of agentschap. Leiderschapstrajecten worden vormgegeven via een mengeling van digitale en niet-digitale leervormen (‘blended leren’).

   Aanpak
   In een verkennend gesprek met AgO bespreek je de behoefte van je departement of agentschap. Op basis van dit gesprek bepaalt AgO of je vraag verder gaat dan uitsluitend een leiderschapstraject. Want misschien is er ook een organisatieontwikkelingscomponent aan verbonden (bijvoorbeeld veranderingsproject, …). Afhankelijk van de aard van je vraag, word je ondersteund door een:

   • senior adviseur gespecialiseerd in leiderschap
   • senior adviseur gespecialiseerd in organisatieontwikkeling
   • senior adviseur gespecialiseerd in specifieke thema’s zoals welzijn, integriteit, ...

   Blijft je vraag beperkt tot een leiderschapstraject? Dan maakt de senior adviseur je wegwijs in het raamcontract 'leiderschap'. Dit raamcontract biedt leiderschapstrainingen (modules) die je kunt combineren in een leiderschapstraject.

   Gaat je vraag ruimer? Dan maakt de senior adviseur je wegwijs in het ruimere dienstverleningsaanbod van AgO of de externe partners.

   Hoe aanvragen?
   Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via leiderschap@vlaanderen.be.

   Goed om weten: deze dienstverlening is gratis. Maar afhankelijk van je vraag, kan je een beroep doen op raamcontracten, die betalend zijn.

  • 3

   Aanbod van raamcontracten

   Wat
   Een externe partner ondersteunt je als HR-verantwoordelijke bij de uitdagingen in je departement of agentschap rond leiderschap.

   Aanpak
   De rol die de externe partner opneemt verschilt naarmate de noden binnen je departement of agentschap. Je bespreekt de gewenste ondersteuning met de externe partner.

   Hoe aanvragen?
   Lees op de webpagina’s van onderstaande raamcontracten hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van de raamcontracten, leveranciers, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …:

  • 4

   Ondersteuning via een feedbackinstrument (FIO)

   Wat
   Een digitaal 360°-bevragingsinstrument (‘FIO’) waarmee leidinggevenden feedback kunnen verzamelen over hun rol. Zo krijgen ze meer inzicht in hun troeven en aandachtspunten waardoor ze hun leiderschapskwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Je kunt als HR-verantwoordelijke de FIO inzetten om in je organisatie te werken aan een feedbackcultuur.

   Aanpak
   Lees meer op de webpagina ‘Feedbackinstrument voor ontwikkeling van leiderschap (FIO)’.

   Goed om weten:

   • AgO biedt geen individuele ondersteuning aan leidinggevenden bij de opzet van hun ontwikkelingsplan of vormgeving van hun eigen leertraject. Leidinggevenden kunnen daarvoor terecht bij jou als HR-verantwoordelijke of bij een leiderschapscoach.
   • FIO wordt best structureel aangeboden als onderdeel van een leiderschapstraject. AgO kan je als HR-verantwoordelijke hierbij adviseren.

   Hoe aanvragen?
   Lees op de webpagina ‘Feedbackinstrument voor ontwikkeling van leiderschap (FIO)’  hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over het verloop, de kostprijs, contactgegevens,  ….

  • 5

   Ondersteuning via coaching

   Wat
   Een interne leiderschapscoach van de Vlaamse overheid ondersteunt leidinggevenden in hun ontwikkeling en uitdagingen. De gecertificeerde coach gaat samen met leidinggevenden op stap met hun coachingsvragen. Dit kan in kader van de afname van een assessment, FIO, leiderschapsprogramma’s of een (re)organisatieverandering binnen je departement of agentschap.

   Daarnaast kunnen leidinggevenden ook gebruik maken van een veerkrachtcoach.

   Aanpak
   Lees meer

   Goed om weten: leiderschapscoaching wordt best structureel aangeboden als onderdeel van een leiderschapstraject. AgO kan je als HR-verantwoordelijke hierbij adviseren.

   Hoe aanvragen?
   Lees op de webpagina ‘Leiderschapscoaches’ of webpagina 'Veerkrachtcoaches' hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over het verloop, de kostprijs, contactgegevens, ….

  • 6

   Ondersteuning via een opleidingsaanbod

   Wat
   Externe partners ondersteunen leidinggevenden via diverse opleidingen en leeractiviteiten. Dit opleidingsaanbod is er voor verschillende doelgroepen van leidinggevenden, in verschillende fases van hun loopbaan. Het aanbod bevat een mengeling van digitale en niet-digitale leervormen (‘blended leren’).

   Aanpak
   Het opleidingsaanbod bestaat uit:

   • centrale opleidingen en maatopleidingen
   • masterclass
   • coaching
   • webinars, podcasts, ...

   Raadpleeg het volledig overzicht van producten die je als HR-verantwoordelijke kunt inzetten op de webpagina ‘Opleidingsaanbod leiderschap’.

   Goed om weten: AgO biedt geen individuele ondersteuning aan leidinggevenden bij de opzet van hun ontwikkelingsplan of vormgeving van hun eigen leertraject. Leidinggevenden kunnen daarvoor terecht bij jou als HR-verantwoordelijke.

   Hoe inschrijven?
   Ga naar de module Leren van Vlimpers.

  • 7

   Begeleiding door facilitatoren

   Wat
   De facilitatoren van de Vlaamse overheid ondersteunen je departement of agentschap in het orkestreren van groepswerk om op een participatieve manier duurzame doelstellingen te behalen.

   Aanpak
   Lees meer op de webpagina ‘Procesbegeleiders Vlaamse overheid’.

   Hoe aanvragen?
   Lees op de webpagina ‘Procesbegeleiders inschakelen’ hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de aanpak, verloop, contactgegevens, ….

   Goed om weten: deze dienstverlening is gratis.

  Belang van leiderschapsontwikkeling

  Waarom gebruik maken van bovenvermelde dienstverlening? Omdat leidinggevenden een belangrijke rol vervullen. Ze dragen bij aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening en zijn een kompas voor hun medewerkers. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Bovendien wordt de omgeving waarin de Vlaamse overheid fungeert steeds complexer en uitdagender. Daarom zijn zelfreflectie en de ontwikkeling van leiderschapscompetenties belangrijk.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).