chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Evaluatie van topkader

  Behoor je tot het topkader van de Vlaamse overheid? Dan kun je rekenen op een professionele aanpak van je planning, opvolging en evaluatie. Die evaluatie gebeurt op verschillende momenten: na de proeftijd, op het einde van elk werkjaar en na elke mandaatperiode.

  Voor wie?

  Wat?

  Als topambtenaar bij de Vlaamse overheid word je geëvalueerd door je opdrachtgever of de Vlaamse Regering. Er bestaan 3 soorten evaluaties:

  • evaluatie na de proeftijd door je opdrachtgever
  • jaarlijkse evaluatie op het einde van elk werkjaar door je opdrachtgever
  • mandaatevaluatie op het einde van elke mandaatperiode door de Vlaamse Regering
  Wie is de ‘opdrachtgever’?

  De opdrachtgever van je evaluatie na proeftijd en jaarlijkse evaluatie is meestal de functioneel bevoegde Vlaamse minister. Sommige topambtenaren worden door een andere opdrachtgever geëvalueerd:

  • topambtenaren bij het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel en OPZ Rekem: evaluatie door de raad van bestuur
  • topambtenaren bij het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: evaluatie door de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs
  • topambtenaren van het agentschap Audit Vlaanderen: evaluatie door de auditcomités

  Evaluatie na de proeftijd

  Als nieuwe topambtenaar doorloop je eerst een proeftijd. Die proeftijd duurt minimaal 6 en maximaal 12 maanden. Statutair aangestelde topambtenaren worden na hun proeftijd vastbenoemd in de graad van directeur-generaal of adjunct-directeur-generaal. Voorwaarde is een positieve evaluatie van de proeftijd door je opdrachtgever.

  Hoe verloopt de evaluatie van de proeftijd?

  De evaluatie van de proeftijd bestaat uit de volgende onderdelen, niet noodzakelijk in dezelfde volgorde:

  • Planningsfase (bij aanvang van de proeftijd)
   • opmaak planningsformulier door jou en je opdrachtgever
  • Evaluatiefase (voor het einde van de proeftijd)
   • ontvangst evaluatieformulier van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
   • vul de linkerkolom van het evaluatieformulier in en bezorg dit nadien aan je opdrachtgever
   • aanvulling van de rechterkolom van het evaluatieformulier door je opdrachtgever: evaluatie, ontwikkelingsgerichte doelstellingen voor de komende jaarlijkse evaluatie, …
   • evaluatiegesprek tussen jou en je opdrachtgever (indien dit de functioneel bevoegde Vlaamse minister is kan die zich laten bijstaan door de kabinetschef, maar er zich niet door laten vervangen)
   • aanvulling einduitspraak in het evaluatieverslag door je opdrachtgever
   • opmaak en agendering dossier benoeming Vlaamse Regering door AgO
   • benoeming door de Vlaamse Regering (binnen de maand na het aflopen van de proeftijd)

  Goed om weten: je kunt beroep doen op een leiderschapscoach. Er is een specifiek aanbod voor topambtenaren.

  Welke elementen komen aan bod in de evaluatie van de proeftijd?

  Je wordt geëvalueerd op volgende elementen:

  • 4 waarden van de Vlaamse overheid: openheid, wendbaarheid, daadkracht en vertrouwen
  • leiderschapsrollen binnen de Vlaamse overheid: leider, manager, ondernemer en coach
  • prestatiedoelstellingen: die werden geformuleerd bij de start van de proefperiode
  • competenties: die staan vermeld in de functiebeschrijving

  Jaarlijkse evaluatie

  Als topambtenaar doorloop je jaarlijks een evaluatiecyclus. De evaluatie van het afgelopen werkjaar gebeurt door je opdrachtgever. Die wordt bijgestaan door het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) dat zich op haar beurt laat bijstaan door een externe partner.

  Goed om weten: gebruik volgende documenten bij aanvang van het nieuwe werkjaar:

  Hoe verloopt de jaarlijkse evaluatie?

  De jaarlijkse evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen, niet noodzakelijk in dezelfde volgorde:

  • Planningsfase (valt in de praktijk vaak samen met het evaluatiegesprek over het afgelopen jaar)
   • vastleggen afspraken en doelstellingen tussen jou en je opdrachtgever op basis van:
    • beleidsnota
    • beleidsbrieven
    • ondernemingsplan
    • eventuele pijnpunten van het vorige evaluatiejaar
  • Evaluatiefase (op het einde van het werkjaar)
   • informatieverzameling over je prestaties door de externe partner:
    • planningsformulier
    • zelfevaluatie
    • bottom-up-evaluatie
    • eventueel gesprekken met de raad van bestuur
    • eventueel gesprekken met externe stakeholders
    • gesprekken met hoofdverantwoordelijke en medeverantwoordelijke minister(s)
    • gesprek met de topambtenaar (voor evaluatie van de algemeen directeur)
   • evaluatiegesprek tussen jou en je opdrachtgever
   • opmaak evaluatieverslag door de externe partner
   • bekrachtiging van de evaluatie door de Vlaamse Regering (uiterlijk eind maart van het volgende kalenderjaar)

  Goed om weten: je kunt beroep doen op een leiderschapscoach. Er is een specifiek aanbod voor topambtenaren.

  Welke elementen komen aan bod tijdens de jaarlijkse evaluatie?

  Je wordt geëvalueerd op volgende elementen:

  • gedragsindicatoren: de manier waarop je jouw functie uitoefent
  • resultaatgebieden en behaalde doelstellingen: uit het ondernemingsplan of die werden geformuleerd in de planningsfase
  • leiderschapsrollen binnen de Vlaamse overheid: leider, manager, ondernemer en coach
  • 4 waarden van de Vlaamse overheid: openheid, wendbaarheid, daadkracht en vertrouwen
  • aanbevelingen uit de audits van Audit Vlaanderen: de manier waarop je daarmee bent omgegaan

  Mandaatevaluatie

  Iedere topambtenaar wordt aangesteld in een ‘mandaat’. Dat mandaat heeft een maximale looptijd van 6 jaar en kan 2 keer worden hernieuwd. Een mandaatevaluatie wordt uitgevoerd wanneer je 1ste of 2de mandaat is verstreken en je een volgend mandaat wenst op te nemen. Voorwaarde is een positieve evaluatie van het afgelopen mandaat door de Vlaamse Regering. Die wordt bijgestaan door AgO dat zich op haar beurt laat bijstaan door een externe partner.

  Hoe verloopt de mandaatevaluatie?

  De mandaatevaluatie bestaat uit de volgende onderdelen, niet noodzakelijk in dezelfde volgorde:

  Evaluatiefase  (op het einde van het mandaat)

  • vraag van AgO of je een verlenging van het mandaat wenst (uiterlijk 9 maanden voor het einde van je mandaat)
  • voorbereidend gesprek met je opdrachtgever (optioneel)
  • consolidatie van historische informatie door de externe partner
  • top-down-evaluatie door de externe partner
  • zelfevaluatie
  • evaluatiegesprek tussen jou en de externe partner
  • evaluatiegesprek tussen de externe partner en je opdrachtgever
  • evaluatiegesprek tussen jou en je opdrachtgever
  • opmaak evaluatieverslag door de externe partner
  • presentatie toekomstvisie voor toegang 3de mandaat door jou (enkel voor toegang tot een 3de mandaat)
  • bekrachtiging van de evaluatie door de Vlaamse Regering (uiterlijk 6 maanden voor het einde van je mandaat)

  Goed om weten: je kunt beroep doen op een leiderschapscoach. Er is een specifiek aanbod voor topambtenaren.

  Welke elementen komen aan bod tijdens mandaatevaluatie?

  Bij de uitvoering van een mandaatevaluatie wordt rekening gehouden met volgende elementen:

  • historische analyse jaarlijkse evaluaties
  • bevraging functioneel bevoegde minister(s)
  • eventueel gesprekken met raad van bestuur
  • eventueel gesprek met topambtenaar (voor evaluatie van de algemeen directeur)

  Goed om weten: voor de toegang tot het 3de mandaat wordt de lat hoger gelegd en moet je aan de Vlaamse Regering een toekomstvisie voorleggen voor die nieuwe mandaatfunctie.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer Shari Meskens (expert selectie topfuncties) van het Agentschap Overheidspersoneel: managementjobs@vlaanderen.be.


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).