chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Leiderschapstraject

  Hoe investeer je als departement of agentschap binnen de Vlaamse overheid in de gerichte ontwikkeling van leidinggevenden? Dat kan via een leiderschapstraject. Als HR-verantwoordelijke stel je zo’n traject samen met professionele leiderschapstrainingen al naar gelang de noden van je organisatie.

  Voor wie?

  Opgelet: ben je leidinggevende? Dan kun je zelf geen leiderschapstraject bestellen. Contacteer hiervoor je HR-verantwoordelijke.

  Wat

  Als HR-verantwoordelijke kun je gebruikmaken van het raamcontract ‘leiderschap’. Dit raamcontract bevat een uitgebreid aanbod aan leiderschapstrainingen. Deze trainingen bestaan uit modules die telkens rond een thema werken. Je kunt beroep doen op 1 module of je combineert meerdere modules in een leiderschapstraject al naargelang de noden van je organisatie.

  Uiteraard kun je de modules uit dit raamcontract ook combineren met andere ontwikkelingsinitiatieven zoals FIO, leiderschapscoaches en standaardopleidingen. Je vindt al die initiatieven op de webpagina 'Dienstverlening leiderschap'. Je vindt het algemeen vormingsaanbod op de webpagina 'Leren en ontwikkelen'.

  Goed om weten: deze webpagina biedt informatie over de modules van het raamcontract 'leiderschap' en toont hoe je ze kunt combineren in een leiderschapstraject. Raadpleeg het raamcontract ‘leiderschap’ voor alle praktische details zoals: organisatie en capaciteit van de trainingen, doelgroep, looptijd, externe partner, dienstverlening, kostprijs, annuleringsvoorwaarden, ….

  Suggesties 

  Je kiest of combineert bovenstaande modules op basis van de noden binnen je organisatie. Door sommige modules te combineren leg je de nadruk op een bepaalde invalshoek (‘perspectief’). Gebruik eventueel onderstaande perspectieven als inspiratie. Elk perspectief toont een logische combinatie van modules. 

  • 1

   Focus op leidinggevende zelf – medewerkers – team – organisatie

   behoefte/noden 

   suggestie module(s) 

   Heeft je organisatie nood aan modules die op de leidinggevende en zichzelf gericht zijn?  

   Ik als leidinggevende: Wie ben ik als leidinggevende? Wat staat me te doen? … Hier is de leidinggevende op zichzelf gericht

   module potentieel leidinggevenden 
   module zelfinzicht 
   module vlotte start 
   module zelfleiderschap 

   Heeft je organisatie nood aan modules die werken aan het contact tussen de leidinggevende en de individuele medewerker?  

   Ik en mijn medewerker: Hoe zorg ik voor een goed  contact met mijn medewerker? Hoe geef ik bilaterale feedback? … De leidinggevende is op de individuele medewerker gericht.

   module prestaties beoordelen 
   module inzetbaarheid 
   module gesprekken voeren, feedback geven en krijgen 

   Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten op de relatie tussen de leidinggevende en het team

   Ik en mijn team: Hoe verhoud ik mij tot mijn team? Welke rol heb ik (niet)? Hoe kan ik mijn team beter laten samenwerken? … De leidinggevende is op zijn/haar team gericht.

   module teambetrokkenheid 
   module teammanagement en -rendement 
   module zelforganiserende teams 
   module leiderschap en verandering begeleiden 
   module dilemma’s in leiderschap 

   Heeft je organisatie nood aan modules die de aandacht eerder richten op de organisatie en de wereld daarbuiten?  

   Ik en mijn organisatie: Wat is de impact van mijn organisatie om mijn rol te kunnen spelen? Wat heeft mijn organisatie nodig? … De leidinggevende is vooral op de eigen organisatie gericht en de wereld daarbuiten. 

   module leiderschap in netwerken 

  • 2

   Communicatievaardigheden

   Behoefte/noden 

   suggestie module(s) 

   Heeft je organisatie nood aan modules die de gespreksvaardigheden van leidinggevenden trainen?   

   module gesprekken voeren, feedback geven en krijgen  
   module prestaties beoordelen 
   module dilemma’s in leiderschap 
   module inzetbaarheid 

  • 3

   Organisatievorm (naar een vlakkere organisatie)

   Behoefte/noden 

   suggestie module(s) 

   Is je organisatie minder hiërarchisch georganiseerd? En wil je entiteit (of bepaalde onderdelen) meer evolueren naar een vlakkere organisatie?

   module zelforganiserende teams 
   module leiderschap in netwerken 

  • 4

   Prototypische trajecten (beginnend – middenkader)

   Behoefte/noden 

   suggestie module(s) 

   Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar beginnende leidinggevenden?    

   module vlotte start 
   module zelfinzicht 
   module gesprekken voeren, feedback geven en krijgen 
   module teammanagement en -rendement 
   module individuele begeleiding 
   module leernetwerk en intervisie 

   Opgelet: organiseer deze modules in de voorgestelde volgorde. Uiteraard zijn er meer modules mogelijk, maar dit vormt een goed starttraject, rekening houdend met een realistisch budget en opleidingsinspanning van de deelnemers.

   Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar middenkaderfuncties?    

   module teambetrokkenheid 
   module leiderschap en verandering begeleiden 
   module dilemma’s in leiderschap  
   module leiderschap in netwerken 
   module individuele begeleiding

  • 5

   Rollen leiderschap (leider – coach – manager – ondernemer)

   Behoefte/noden 

   suggestie module(s) 

   Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar de rol van leider?    

   module dilemma’s in leiderschap 
   module leiderschap en verandering begeleiden 

   Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar de rol van coach?    

   module gesprekken voeren, feedback geven en krijgen 
   module inzetbaarheid 

   Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar de rol van manager?    

   module prestaties beoordelen 
   module teammanagement en -rendement 

   Heeft je organisatie nood aan modules die zich richten naar de rol van ondernemer?    

   module leiderschap in netwerken  
   module zelforganiserende teams 
   module zelfleiderschap

  Goed om weten: heb je suggesties voor andere perspectieven? Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel (AgO).

  Hulp en ondersteuning

  Heb je nood aan advies bij de keuze van modules of bij de vormgeving van een leiderschapstraject? Contacteer AgO of bespreek dit tijdens de intake met de externe dienstverlener.

  Hoe modules bestellen? 

  Module(s) uit het raamcontract ‘leiderschap’ inkopen: procedure voor HR-verantwoordelijken van de Vlaamse overheid.

  • 1

   Breng de noden van je organisatie in kaart

   Probeer eerst goed inzicht te krijgen in de noden van je organisatie. Breng die in kaart met een behoeftenanalyse, gevalideerd door relevante stakeholders. Zo haal je maximaal rendement uit de afstemmingsmomenten met de externe dienstverlener en uit de modules die aangeboden worden. 

   Ga vervolgens na of de modules uit het raamcontract ‘leiderschap’ aansluiten bij de noden van je organisatie. Raadpleeg hiervoor bovenstaande informatie over de modules

   Goed om weten: je kunt hierbij rekenen op advies van AgO. Lees meer op de webpagina ‘dienstverlening leiderschap - advies bij vormgeving leiderschapstraject’ of contacteer AgO.

  • 2

   Contacteer de externe dienstverlener voor een intake

   Je contacteert de externe dienstverlener, Trüvius, rechtstreeks voor een intake. Stuur hiervoor een e-mail naar leiderschap.vo@truvius.org met leiderschap@vlaanderen.be (AgO) in cc. Zet hierbij in je onderwerp 'raamcontract AgO leiderschap'. De intake wordt binnen de 15 werkdagen ingepland. Voor een groter leiderschapstraject betrek je minstens je HR-businesspartner.

   Tijdens de intake kun je de noden en combinatie van de modules in functie van het gekozen traject verder afstemmen. Dit is inbegrepen in de dienstverlening van de externe partner. Het staat je vrij om nadien af te zien van een bestelling, zonder kosten van de intake.

   Wanneer het gaat over grotere leiderschapstrajecten is 1 intakegesprek soms niet voldoende is. Een bijkomend gesprek is mogelijk tegen betaling, met een maximum van 4 bijkomende uren, onafhankelijk of er een formele bestelling volgt.

   Goed om weten: lees meer in het raamcontract ‘leiderschap’ over de dienstverlening en de prijzen van de externe partner.

  • 3

   Ontvangst offerte van de externe dienstverlener

   Na de intake ontvang je een voorstel van module(s) die de geformuleerde opleidingsnood kunnen afdekken. Keur deze offerte goed als je akkoord gaat en het mandaat hebt van je organisatie.  

   De offerte bevat:  

   • De doelgroep en aantal op te leiden mensen. 
   • De module(s) die worden voorzien, inclusief het opleidingsplan van de betreffende modules met beschrijving van de tijdsinvestering per module voor de deelnemers, de gekozen thema’s en doelstellingen en beschrijving van de didactische interventies (klassikaal, individueel, peercoaching, online interventies, …). 
   • Prijs van de betreffende module(s) overeenkomstig de prijzen van het raamcontract. 
   • Bijkomende dienstverlening, zoals eventueel kick-off, zoals opgenomen in het raamcontract. 

   Goed om weten: lees meer in het raamcontract ‘leiderschap’ over de dienstverlening en de prijzen van de externe partner.

  • 4

   Bereid training of leiderschapstraject voor

   Planningsvoorstel
   Na de goedkeuring van de offerte maakt de externe dienstverlener in overleg een planningsvoorstel op.  

   Module Leren van Vlimpers 
   De gekozen module of combinatie van modules wordt in de module Leren van Vlimpers aangeboden onder de vorm van een 'curriculum'. Daarnaast verlopen ook de inschrijvingen, evaluaties, databeheer, … ook via de module Leren van Vlimpers. Daarom is het belangrijk dat AgO of je vormingsbeheerder tijdig de nodige voorbereidingen treft in Vlimpers: 

   • Ben je een Vlimpersentiteit die klant is bij AgO voor de module Leren van Vlimpers? Dan zorgt AgO dat de nodige module(s) worden opgezet in de module Leren van Vlimpers. Contacteer AgO tijdig via Vlimpers> tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’.
   • Ben je een Vlimpersentiteit die geen klant is bij AgO voor de module Leren van Vlimpers? Dan staat je organisatie zelf in voor het vormingsbeheer. AgO heeft voor de vormingsbeheerders van je organisatie alle leerobjecten (e-learnings, materialen, video’s) klaargezet, zodat zij zelf het curriculum kunnen bouwen. Lees meer in de handleiding van de module leren van Vlimpers(vanaf pagina 132) over het opzetten van een curriculum. Vragen? Contacteer AgO via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’ of schrijf je in voor het digitaal spreekuur Vlimpers module leren, onder de naam ‘AGO-digitaal spreekuur module Leren’.
  • 5

   Start training of leiderschapstraject

   De opstart is verzekerd binnen 32 kalenderdagen na de formele bestelling van de module of het leiderschapstraject. 

   Die timing is wel afhankelijk van het feit dat je de nodige info aan de externe dienstverlener bezorgt voor opmaak van een planningsvoorstel en dat je tijdig de nodige voorbereidingen laat uitvoeren in de module Leren van Vlimpers (zie vorige stap).

   Goed om weten: lees meer in het raamcontract ‘leiderschap’ over de organisatie van de trainingen en de annuleringsvoorwaarden.

  Belang van leiderschapsontwikkeling

  Waarom inzetten op leiderschapsontwikkeling? Omdat leidinggevenden een belangrijke rol vervullen. Ze dragen bij aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening en zijn een kompas voor hun medewerkers. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Bovendien wordt de omgeving waarin de Vlaamse overheid fungeert steeds complexer en uitdagender. Daarom zijn zelfreflectie en de ontwikkeling van leiderschapscompetenties belangrijk.

  Goed om weten: je verhoogt de impact van een leiderschapstraject door als HR-verantwoordelijke ook buiten dit traject maatregelen te nemen die veranderend leiderschapsgedrag stimuleren.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via leiderschap@vlaanderen.be.


  Suggesties?
   

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).